Commentaar: Coronacrisis vereist saamhorigheid

Nu iedereen worstelt met de gevolgen van het oprukkende coronavirus, is saamhorigheid belangrijk. Maar ook de ontwikkelingen van de afgelopen jaren in de zorgsector komen in een ander licht te staan.

Opinie