Den Haag na ophef op zoek naar tijdelijke gemeentesecretaris

Het college van B en W stelt de werving van een nieuwe gemeentesecretaris uit. Er wordt nu gezocht naar iemand die de functie tijdelijk kan vervullen. Eerder ontstond commotie over de mogelijke benoeming van de gesneuvelde directeur van de belastingdienst op deze post.

Politiek