Bruno Bruins aangesteld als onafhankelijk gespreksleider in kwestie De Mos

Voormalig minister Bruno Bruins (VVD) zal optreden als onafhankelijke gespreksleider voor de Haagse gemeenteraad. Hij moet op een rijtje krijgen hoe partijen denken over de situatie na de vrijspraak van voormalig wethouders Richard de Mos en Rachid Guernoaui van Hart voor Den Haag.

Door

De dertien fractievoorzitters van de Haagse gemeenteraad kwamen donderdagmiddag samen om het te hebben over wie onafhankelijke gespreksleider zou worden. In de vergadering van 25 mei werd een motie van de Partij voor de Dieren daartoe met grote meerderheid aangenomen. Bruins zal de komende weken met alle partijen in de raad in gesprek gaan over de gevolgen van de uitspraak van de rechtbank in de zaak De Mos/Guernaoui voor de Haagse politiek.

In de gesprekken met alle partijen zal Bruins het hebben over de ontstane situatie in het Haagse stadhuis sinds de vrijspraak, waaronder de verhoudingen en het vertrouwen tussen de partijen, de partijfinanciering, het grijze gebied waar de rechter in de uitspraak aan refereerde (het ontbreken van regels) en de samenstelling van het college van b en w.

Discussie

Dat laatste punt, de samenstelling van het college, was de reden voor coalitiepartijen PvdA en GroenLinks om tegen de motie te stemmen. Zij wilden op geen enkele manier de deur op een kiertje zetten voor Hart voor Den Haag, de partij van De Mos, om weer toe te treden tot de coalitie. “Wij gaan geen rechtse coalitie aan een meerderheid helpen,” zei Janneke Holman (PvdA) tijdens het debat. Beide partijen gaan waarschijnlijk, nu de motie is aangenomen, wel in gesprek met Bruins.

De Mos zelf zegt op Twitter ‘uit de voeten te kunnen’ met Bruins. Burgemeester Jan van Zanen is positief: “Ik ben ervan overtuigd dat we met de aanstelling van deze gespreksleider een stap vooruit kunnen maken. Iedereen is immers gebaat bij goede verhoudingen en duidelijkheid. Dat is in het belang voor het onderling vertrouwen, maar vooral voor de inwoners van onze mooie stad.”

Bruins in het Haagse

Het IJspaleis is Bruins niet vreemd. Hij was van 1994 tot 2000 raadslid en van 2000 tot 2006 wethouder in Den Haag. Dit maakt, mede volgens D66-voorvrouw Marieke van Doorn, dat hij de uitdagingen van de raad goed begrijpt.

Van Doorn wil ‘glasheldere afspraken’ maken voordat er gepraat wordt over ‘welke vorm van samenwerking dan ook’ met De Mos. “We moeten afspraken maken over transparantie van partijfinanciën en over hoe je als raadslid of wethouder opkomt voor je eigen achterban versus het algemene belang van onze stad.”

Na zijn tijd in Den Haag was Bruins onder andere staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, waarnemend burgemeester van de gemeente Leidschendam-Voorburg en minister voor Medische Zorg en Sport.

Pasfoto Mieke
Bekijk meer van