‘Gespreksleider’ moet duidelijkheid scheppen voor Haagse politiek na vrijspraak De Mos

De linkervleugel van de Haagse coalitie was het er niet mee eens, maar er komt een externe ‘gespreksleider’ om duidelijkheid te scheppen over hoe het verder moet op het Haagse stadhuis nu voormalig wethouders Richard de Mos en Rachid Guernaoui van Hart voor Den Haag zijn vrijgesproken.

Door

“Ik kan uw probleem niet oplossen, ik ga niet over de samenstelling van de coalitie. Dat is aan u, de gemeenteraad, het hoogste orgaan van Den Haag. Ik roep u op om daar klare wijn over te schenken. Daar zit de stad op te wachten. En niet nu bij mij neerleggen. Dat is te makkelijk.”

Met deze hartenkreet van burgemeester Jan van Zanen begon het tweede deel van het debat over de vrijspraak van oud-wethouders De Mos en Guernaoui en de gevolgen daarvan voor de gemeentepolitiek. Het leidde meteen tot een schorsing.

En niet nu bij mij neerleggen. Dat is te makkelijk
Burgemeester Jan van Zanen

Al snel werd duidelijk dat er twee opties op tafel lagen: een externe ‘gespreksleider’ laten invliegen om te praten over de ontstane situatie, óf de burgemeester de leiding geven over een hersteltraject.

In beiden gevallen moest het gaan over de verhoudingen en het vertrouwen tussen partijen, dualisme, het altijd gevoelige onderwerp van partijfinanciering en het ‘grijze gebied’ waar de rechter over sprak in de uitspraak – doelend op het ontbreken van regels over bijvoorbeeld partijdonaties en het afwegen van individuele belangen.

Zes woorden

De splijtzwam voor de coalitie van D66, VVD, GroenLinks, PvdA en CDA zat hem in zes woorden in de gespreksleider-motie van de Partij voor de Dieren: ‘en de samenstelling van het college’. Daar moet de gespreksleider het óók over hebben. De twee linkse coalitiepartijen waren daar pertinent tegen. “Wij hebben geen behoefte aan een gesprek over de samenstelling van het college. Wat ons betreft staat de coalitie niet ter discussie,” zei PvdA-fractievoorzitter Janneke Holman.

GroenLinks’er Maarten De Vuyst wees erop dat hij niet voor de vierde keer in vijf jaar tijd wilde gaan onderhandelen. “Haal die zes woorden weg,” spoorde hij aan bij mede-indiener Nur Icar (Denk). Maar de indieners hielden voet bij stuk en kregen een meerderheid achter zich met dank aan D66, de VVD en CDA vanuit de coalitie. Ook Hart voor Den Haag steunde de motie.

Wat ons betreft staat de coalitie niet ter discussie
Janneke Holman

In schorsingen werd door de coalitie nog gesproken over een motie die juist de burgemeester de leiding zou geven over het proces dat nu in gang wordt gezet. Maar omdat er al een meerderheid was voor de motie van de Partij voor de Dieren, kreeg men daar de handen niet voor op elkaar.

Sloten koffie met De Mos

Hoewel er inmiddels achter de schermen sloten koffie zijn gedronken en vooral veel appjes zijn uitgewisseld, moest er dus ook tijdens het debat nog druk bediscussieerd worden wat er zou gebeuren. Een gesprek tussen de volledige coalitie en Hart voor Den Haag van Richard de Mos is er nog altijd niet van gekomen.

Meteen na de uitspraak van de rechter op 21 april stelde De Mos voor om aan te schuiven bij de huidige coalitie. “Niemand hoeft eruit, maar wij moeten er wel bij.” Zijn motie om dat voor elkaar te krijgen, haalde het niet. Ook de motie om hemzelf en Guernaoui te ‘rehabiliteren’ haalde het niet. Een aantal partijen noemde die motie ‘overbodig’.

Probleemoplosser

De gemeenteraad nam wel unaniem een VVD-motie aan om het kabinet aan te sporen met spoed te komen met de Wet politieke partijen, die regels zal stellen over de financiering van lokale politieke partijen. Ook de motie van de liberalen om het OM aan te sporen binnen een maand duidelijkheid te geven over een eventueel hoger beroep, haalde een meerderheid.

De gespreksleider zal worden aangesteld in het fractievoorzittersoverleg. Al dan niet grappend is de naam van voormalig waarnemend burgemeester en bekende probleemoplosser Johan Remkes al genoemd.

Pasfoto Mieke
Bekijk meer van