Richard de Mos voorlopig niet terug in college

De coalitie van D66, VVD, GroenLinks, PvdA en CDA is verdeeld over de vraag hoe het verder moet met Richard de Mos nu hij is vrijgesproken in de corruptiezaak. Een groot deel van de oppositie wil een verkenner aanstellen. “Wat heeft de kiezer eraan als wij in een eindeloze healingsessie gaan zitten?”

Door

Kruidenthee was het modewoord vanavond in het IJspaleis. Samen een drankje drinken – dat mocht ook koffie of bier zijn – zou een oplossing dichterbij moeten brengen. Maar in het debat van de gemeenteraad werd andermaal duidelijk dat niemand goed weet hoe het verder moet in de lokale politiek nu Richard de Mos en mede ex-wethouder Rachid Guernaoui van Hart voor Den Haag van alle verdenkingen zijn vrijgesproken in de corruptiezaak die tegen hen diende.

Vooraf leek het alsof D66 met een voorstel om een zogenaamde ‘herstelwerkgroep’ in te stellen een uitweg had gevonden voor de coalitie. Maar voor en tijdens het debat bleek dat niet alleen de oppositie niets zag in dit ‘praatgroepje’, maar ook coalitiepartners CDA en VVD zeer kritisch waren.

“Wat heeft de kiezer eraan als wij in een eindeloze healingsessie gaan zitten,” vroeg Lesley Arp (SP) zich af. Er werd uitvoerig gedebatteerd over het voorstel van fractievoorzitter Marieke van Doorn, maar zij diende haar motie uiteindelijk niet in.

Aanschuiven

De Mos herhaalde zijn voorstel om als Hart voor Den Haag aan te schuiven bij het huidige college. “Niemand hoeft eruit, maar wij moeten er wel bij.” Dit ging eigenlijk alle coalitiefracties te ver. Er moest eerst worden gepraat over andere zaken, zoals onderlinge relaties, verziekte politieke verhoudingen en het in Den Haag altijd gevoelige onderwerp van partijfinanciering.

Prima, wat De Mos betreft, zolang er óók onderhandeld kon worden over toetreden tot de coalitie. Van Doorn antwoordde daarop: “Ik wil niet dat de coalitie óók nog stuk gaat. Ik wil werken aan herstel.” Lotte van Basten Batenburg, voorvrouw van de VVD, was het meest welwillend tegenover Hart voor Den Haag. Zij pakt de uitgestoken hand van De Mos aan. “Ik doe dat met een open blik en vraag andere partijen dat ook te doen.”

Verkenner

Oppositiepartijen Partij voor de Dieren, Denk en SP stellen voor om een verkenner in te stellen als onafhankelijke gespreksleider. Maar ook dat voorstel kan voorlopig niet op voldoende steun rekenen. Meerdere coalitiefracties vonden het niet nodig en waren van mening dat ze er zelf wel uit konden komen. De oppositie bleef juist vragen om transparantie.

Van Basten Batenburg benadrukte daarnaast: “Een verkenner aanstellen zou impliceren dat we op nul beginnen en dat is natuurlijk niet zo. Ik sta voor de afspraken die we hebben gemaakt. Die in de prullenbak gooien, zou niet goed zijn voor de stad.”

Éen avond was niet genoeg om het debat af te ronden. Met moeite hebben alle partijen het woord kunnen voeren. Op 25 mei debatteert de gemeenteraad verder (om 10.00 uur). Burgemeester Jan van Zanen riep de raadsleden op om in de tussentijd vooral met elkaar te praten en tot ‘samenwerkingsvormen’ te komen. Hier en daar lijken openingen te zijn om nader tot elkaar te komen.

Pasfoto Mieke
Bekijk meer van