College geïnstalleerd in vergadering vol onderhuidse spanning

Den Haag heeft nu ook officieel een nieuw college van B en W, maar de tweespalt in de gemeenteraad neemt toe.

Door

Opnieuw bleek dinsdagavond dat de coalitiepartijen D66, VVD, GroenLinks, CDA en PvdA enerzijds en de oppositie onder aanvoering van Hart voor Den Haag elkaar het licht in de ogen niet gunnen. In de vergadering viel geen onvertogen woord, maar achter de schermen broeide het. De partij van Richard de Mos, de grootste in de raad, voelt zich buitengesloten. Daarom onthield de fractie zich van stemming op kandidaat-wethouders van de ‘uitsluiters’, zoals De Mos zijn politieke vijanden noemt. In feite komt dat neer op een tegenstem.

Zodoende kreeg PvdA-kandidaat Martijn Balster (volkshuisvesting, welzijn, Zuidwest), slecht 29 van de 43 stemmen. D66-kandidaat Robert van Asten (stedelijke ontwikkeling, strategie, Europa) haalde er slechts 30 van de 43, Saskia Bruines (financiën, cultuur, economie), ook D66, slechts 31 van de 43. GroenLinks-kandidaat Arjen Kapteijns (duurzaamheid, energietransitie) moest het doen met 30 van 43 stemmen en zijn partijgenote en nieuwkomer Mariëlle Vavier (volksgezondheid, armoede en emancipatie) met 31 van de 43.

De Mos is boos

De kandidaten van VVD en CDA, die minder gevoelig lagen, werden bijna unaniem gesteund. Dat waren Anne Mulder (VVD, buitenruimte, mobiliteit, Scheveningen), Kavita Parbhudayal (VVD, werkgelegenheid, dienstverlening, WMO) en Hilbert Bredemeijer (CDA, onderwijs, sport en jeugd).

Na de vergadering verklaarde een boze De Mos: “Wethouders van partijen die ons hebben uitgesloten van collegedeelname kunnen fluiten naar onze steun. Als zij spugen op ruim 30.000 kiezers die op ons gestemd hebben, dan kun je van ons niet verwachten dat wij deze schoffering van de democratie over onze kant laten gaan. Als ruim een kwart van de raad tegen je benoeming stemt, heb je als wethouder wel een heel zwak mandaat.”

Gedoe over presidium

De stemmingen over de wethouders waren niet het enige twistpunt. Er diende voor de komende drieënhalf jaar ook nog een ‘presidium’ te worden gekozen. Dat zijn vijf raadsleden die de agenda van de raad bepalen. Eén van hen is de voorzitter en hij of zij vervangt de burgemeester als voorzitter van de raadsvergadering wanneer hij er niet is.

Over de vijf hoefde niet te worden gestemd, want er waren maar vijf kandidaten; Judith Klokkenburg (CU/SGP) had zich teruggetrokken. Maar van die vijf deden er twee een gooi naar het voorzitterschap: Dennis Groenewold (D66) en Ralf Sluijs (Hart voor Den Haag).  Groenewold won het met 26 stemmen; Sluijs kreeg er 17. “Dit is buitengewoon jammer. Waar is nu de uitgestoken hand van de collegepartijen,” zei Sluijs na de stemming. Zijn partij en hij zijn boos, omdat normaal gesproken de grootste partij de voorzitter van het presidium levert; door Groenewold naar voren te schuiven blokkeerde D66 opnieuw Hart voor Den Haag.

In 2018 zag Hart voor Den Haag zelf van die voorzitterspost af, wegens gebrek aan ervaring. Maar nu meende partij er wel klaar voor te zijn. Partijleider Richard de Mos liet later opnieuw zijn frustratie de vrije loop. “Dat de coalitie dit zo heeft dichtgetimmerd is beschamend en een staaltje machtspolitiek waar de Opperste Sovjet in vroeger dagen jaloers op was geweest.”

Afscheid Van Tongeren

Verder nam de raad dinsdagavond afscheid van wethouder Liesbeth van Tongeren (GroenLinks, duurzaamheid). Zij bedankte ‘iedereen die mij verdragen heeft’ en keerde zich tegen de polarisatie. Alleen met het ‘redelijke midden’ valt de stad goed te besturen, volgens haar. Van Tongeren blijft geen dag langer plakken in Den Haag dan nodig. Nog deze week verhuist zij naar een ‘duurzame woning’ in Amsterdam. Door de opname in het college van de wethouders kwamen er zeven zetels vrij in de raad. Daarom werden dinsdagavond zeven nieuwe raadsleden geïnstalleerd.

Standaardportret
Bekijk meer van