Debat coalitieakkoord: oppositie vertrouwt uitgestoken hand coalitie niet

Met een motie van treurnis aan de broek gaat de nieuwe coalitie van D66, VVD, GroenLinks, PvdA en CDA van start. Hoewel de partijen zeggen te willen samenwerken, denkt de oppositie er het hare van. “De eerste tekenen zijn niet goed.”

Door en

“De afdeling concreet mis ik, er zijn overal losse eindjes,” zei Richard de Mos, voorman van Hart voor Den Haag in het debat over het nieuwe coalitieakkoord. “Veel onderwerpen blijven bij het oude,” meende Robert Barker (Partij voor de Dieren). “Dit akkoord staat vol dooddoeners,” vond Fatima Faïd (HSP). De voltallige oppositie was op zoek naar uitleg van de plannen. Hoe zit het precies met de bezuiniging op de Wmo (onder meer thuiszorg), bijvoorbeeld? Waar vinden we de concrete invulling van de zogenaamd ‘sterkere klimaatdoelen’? Waar komt al die extra bedrijfsruimte?

Hoofdonderhandelaar Robert van Asten, leider van D66, zei simpelweg: “Waar het akkoord nog niet concreet is, hebben we het simpelweg nog niet dichtgetimmerd. We moeten dit samen met de hele gemeenteraad doen.” Alle ruimte dus voor de oppositie om met plannen te komen. Maar daar hebben de partijen die aan de zijlijn staan weinig vertrouwen in.

Wrok

Voorbeelden genoeg. Zo greep Lesley Arp (SP) terug op haar initiatiefvoorstel over energiearmoede dat door de raad is aangenomen. Die plannen komen niet terug in het coalitieakkoord. “Stuitend. Dit is toch niet hoe de democratie werkt? Het gaat om keuzes maken.”

Een ander punt van ongenoegen is een motie van Hart voor Den Haag die begin dit jaar bijna unaniem werd aangenomen. De strekking: het versterken van de gemeenteraad. Zo zou er meer ondersteuning komen voor fracties en extra ambtelijke ondersteuning bij de griffie. In het coalitieakkoord staat enkel meer geld voor de ombudsman en het organiseren van bijeenkomsten in stadsdelen.

 

Dit is toch niet hoe de democratie werkt?
Lesley Arp, SP

 

Volgens Barker heeft de coalitie ‘geshopt’ in de motie. De repliek was dat er geen financiële dekking was voor het voorstel. Dit terwijl alle vijf onderhandelende partijen met hun naam onder de motie stonden. Anne Mulder, leider van de VVD: “We hadden een hele grote stapel wensen op tafel liggen en er is weinig geld. Moet je dan jezelf gaan versterken?”

Treurnis

Het werd opgevat als een veeg teken voor de samenwerking tussen coalitie en oppositie de komende tijden. Van Asten probeerde: “Als wij het al niet goed met elkaar kunnen vinden, kunnen we dat ook niet vragen van de stad.” Mulder voegde toe: “Als we elkaar iets gunnen, gunnen we Den Haag succes. Als de oppositie komt met een goed idee, zou het dom zijn om daar niets mee te doen.” Maar wel met de verduidelijking: “Iets gunnen betekent niet elke vraag of wens met ‘ja’ beantwoorden.”

Uiteindelijk diende Hart voor Den Haag een motie van treurnis in die werd gesteund door een groot deel van de oppositie. Daarin wordt opgeroepen om alsnog de extra ondersteuning van de raad te regelen. De motie haalde het niet.

“Het liefdeloze, gedwongen huwelijk tussen D66, VVD, GroenLinks en splinterpartijen PvdA en CDA heeft een doorstart gekregen.” Zo opende De Mos maandagavond het debat. De vraag is hoeveel liefde er de komende jaren zal zijn tussen coalitie en oppositie. “De eerste tekenen zijn niet goed,” concludeerde Judith Klokkenburg (ChristenUnie/SGP).

Controverse

PVV-fractievoorzitter Sebastian Kruis zorgde tegen middernacht voor de nodige controverse. Hij stelde voor om PvdA-leider Martijn Balster, die eerder heeft gepleit voor meer diversiteit in het stadsbestuur, voortaan aan te spreken met een Afrikaanse naam. Dat ging andere partijen veel te ver. Zij vonden dat de voorzitter harder moest ingrijpen. De PvdA-leden stapten uit protest op, waarna de vergadering even werd geschorst.

Pasfoto Mieke
Bekijk meer van