Hogere lasten: Hagenaar betaalt al gauw 100 euro meer

Alles wordt duurder, ook de gemeente. Wat betekenen de hogere belastingen uit het coalitieakkoord voor de gemiddelde Hagenaar?

Door

De nieuwe coalitie geeft een zwiep aan de belastingknop. Voor wonen, parkeren en toerisme gaan de lasten flink omhoog. Bij elkaar moet het de gemeente volgend jaar al 38 miljoen euro extra opleveren. Tegen 2026 zullen de hogere heffingen jaarlijks zelfs een kleine 50 miljoen euro in het laatje brengen. Dat oogt bescheiden op een begroting van bijna 3 miljard euro, en dat klopt: de lokale belastingheffing is goed voor maar 6 procent van de gemeente-inkomsten.

De belangrijkste heffing is onroerendezaakbelasting (ozb) op vastgoedbezit, die de gemeentekas vorig jaar 107,5 miljoen euro opleverde. Het merendeel van dat geld wordt opgehoest door eigenaren en gebruikers van bedrijfspanden, de rest door woningbezitters. Vanaf volgend jaar moet de ozb de gemeente jaarlijks 17 miljoen euro extra opleveren. De ‘pijn’ wordt gelijk verdeeld: zowel huizeneigenaren als bedrijven gaan 14,6 procent meer betalen.

Ook voor de afvalverwerking en het riool gaat de rekening omhoog. De coalitie wil beide voorzieningen kostendekkend maken, wat bij afval neerkomt op 10 miljoen en bij het riool op 3,6 miljoen euro extra. Dit gaan inwoners van de stad betalen. Voor alle huishoudens, huurders incluis, gaat de afvalstoffenheffing met 11,5 procent omhoog. Een alleenstaande (bijna de helft van de Haagse huishoudens is eenpersoons) is straks 350 euro kwijt in plaats van 313 euro. De rioolheffing stijgt voor iedereen met een kleine 13 euro.

Parkeerkosten

Wie een auto heeft, gaat de lastenverzwaring zeker merken. Zo wordt de parkeervergunning voor de eerste auto 23 euro duurder, stijgt de prijs van een bezoekersvergunning met een tientje en gaat het uurtarief voor parkeren op straat overal met 50 cent omhoog. In de binnenstad en het drukke Scheveningen wordt het toptarief zelfs 6,50 euro. Bovendien wordt het betaald parkeren uitgebreid naar de hele stad, op Wateringse Veld, Vroondaal en Leidschenveen-Ypenburg na. Voorlopig dan.

 

Den Haag blijft qua woonlasten tot de goedkoopste gemeenten behoren

 

Wat betekent dit voor de doorsnee-Hagenaar? Neem een gezin in een gemiddelde koopwoning (WOZ-waarde 1 januari: 320.000 euro). Dat is volgend jaar minstens 80 euro extra kwijt aan ozb, riool en afval. Waarschijnlijk meer, want de WOZ stijgt geheid door. Hebben ze een auto en een bezoekerspas, dan betalen ze 33 euro meer. Wonen ze in het stadsdeel Loosduinen, dan is parkeren nu nog gratis. Maar vanaf 2025 wordt ook daar betaald parkeren ingevoerd. Een huishouden met twee auto’s moet dan flink in de buidel tasten. De eerste vergunning kost 90 euro, de tweede 295 euro en daar komen de eenmalige aanvraagkosten van 30 euro bovenop.

Toch goedkoop

De afgelopen jaren heeft de gemeente vaker de lokale belastingen opgeschroefd. Desondanks blijft Den Haag qua woonlasten tot de goedkoopste gemeenten van het land behoren. Welbeschouwd is ook parkeren zeer betaalbaar. In Rotterdam kost een eerste vergunning 115 euro, in Utrecht zijn bewoners al gauw het viervoudige kwijt, om van Amsterdam nog maar te zwijgen. Op één punt is de Hagenaar wel duur uit: bijna nergens betalen ze zoveel hondenbelasting.

Wilt u meer Haags nieuws lezen? Kijk hier voor onze verkooppunten. U kunt ook een (proef)abonnement nemen. U ontvangt de lrant 10 weken voor slechts 10 euro.

Standaardportret
Bekijk meer van