Begroting moet stadhuis doen terugkeren naar orde van de dag

In allerijl heeft het vernieuwde stadsbestuur een begroting op papier gezet. Op het stadhuis kan de rust nu terugkeren, stelt wethouder Revis, al staan de financiën er nog altijd penibel voor.

Door

‘Het is mijn ambitie om een heel saaie wethouder van financiën te zijn,” zei Boudewijn Revis (VVD, financiën) bij de perspresentatie van de begroting. Januari is geen maand om een begroting te presenteren, maar op het Haagse stadhuis is de laatste tijd weinig normaal. Vier maanden geleden lag er nog een andere begroting. Die is nooit ‘vastgesteld’ door de gemeenteraad, omdat op 1 oktober de wethoudersaffaire het IJspaleis op z’n kop zette.

 

Het tijdschema was krap. Daarom noemden we de operatie het ‘Von Schlieffenplan’
Boudewijn Revis, wethouder


Na een wisseling van de wacht – CDA en PvdA vervangen Hart voor Den Haag/Groep de Mos in de coalitie – ligt er sinds december een nieuw coalitieakkoord. En nu dus de bijbehorende begroting, die logischerwijs weinig verrassingen bevat.

Onder toezicht

“Na de bestuurscrisis kunnen we nu weer overgaan tot de orde van de dag,” zei Revis. Formeel staat Den Haag nog onder financieel toezicht van de provincie, omdat de stad niet op tijd een begroting kon opstellen. Het Provinciehuis stelt zich soepel op, aldus Revis. “Alleen nieuwe uitgaven kunnen we pas doen als de gemeenteraad de begroting heeft goedgekeurd. Dan houdt het provinciaal toezicht op.”

Vooral voor de ambtenarij was het een haastklus om zo snel een begroting op papier te krijgen. “Het tijdschema was krap. Daarom noemden we de operatie het ‘Von Schlieffenplan’,” grapte oud-officier Revis na afloop, verwijzend naar het Duitse aanvalsplan in de Eerste Wereldoorlog.

 

Die gerechtelijke uitspraak is jammer en kost ons veel geld
Boudewijn Revis, VVD

 

De financiële situatie van Den Haag is nog even penibel als in september. De gemeente kampt met tekorten op de (jeugd)zorg van 50 miljoen euro per jaar en krijgt ook nog 20 miljoen euro minder vanuit het Gemeentefonds. Revis beklaagt zich over de ‘scheefgroei’ tussen gemeenten die op zwart zaad zitten en een rijksoverheid waar het geld niet op kan.

Zorgbezuinigingen

Dus ook dit college gaat flink bezuinigen op de zorg, zij het minder bruusk dan zijn voorganger in september van plan was. Het stadsbestuur wil ‘efficiëntieslagen’ maken om per jaar bijna 25 miljoen euro te besparen, onder meer door zorgwerk ‘beter aan te besteden’. Dat wordt een hele kluif. Onlangs veegde de rechter de lage tarieven waarmee Den Haag goedkoper uit had willen zijn op jeugdzorg resoluut van tafel.

“Die uitspraak is jammer en kost ons veel geld,” erkende Revis. Wethouder Kavita Parbhudayal (VVD, zorg) staat voor een grote klus om toch te besparen op de zorguitgaven en het tarievensysteem te hervormen. Het college houdt 14 miljoen euro bij de hand om al te grote schokgolven in de Haagse zorg te voorkomen.

Verder bezuinigt het stadsbestuur op de uitgaven aan de Haagse economie (4 miljoen euro vanaf 2021). Hoe, dat mag wethouder Saskia Bruines (D66, economie) de komende maanden gaan bedenken. “Maar het ligt voor de hand dat het deels op marketing en evenementen wordt bespaard,” aldus Revis.

Wilt u meer weten over de krant Den Haag Centraal? Klik hier voor een (proef)abonnement en meldt u zich hier aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief.

Standaardportret
Bekijk meer van