Commentaar: Haagse gemeenteraad moet nu echt eens de hand in eigen boezem steken

De Haagse gemeenteraad moet nodig bij zichzelf te rade gaan, stelt hoofdredacteur Herman Rosenberg. Het oeverloze discussiëren om het discussiëren, het vliegen afvangen, het provoceren – het levert een beeld op van een langzaam vastlopende democratie.

Door

DE HAAGSE GEMEENTERAAD leek zich vorig jaar de kritiek van de commissaris van de koning, Jaap Smit, enigszins aan te trekken. ‘Geen gezicht,’ zei hij over de eindeloze raadsvergaderingen met gevit over en weer en vele herhalingen. Dat citaat stamt overigens van een heimelijke geluidsopname, door een van de Haagse fractievoorzitters gemaakt op het provinciehuis. Was Smit ook al niet blij mee.

DE COMMISSARIS moest in actie komen wegens het opstappen van burgemeester Pauline Krikke. Hij benaderde VVD-kopstuk Johan Remkes, een door de wol geverfde senior die het andere Den Haag tegelijk ook nog even adviseert over stikstofcrisis en staatsbestel. En het is wennen voor de raadsleden, vooral voor de druktemakers. Waarnemend burgemeester Remkes haalt de teugels flink aan. Hij snoeit in de eindeloze interrupties en denkt tegelijk na over hoe het beter kan.

Onvrede in Haagse gemeenteraad

DAT LEIDDE TOT een ‘onder de kerstboom’ ontstane brief met gedachten over het politieke proces. Daarin stelt Remkes onder meer dat partijen duidelijkheid moeten geven over donaties. Hij vraagt zich af of debatten niet ‘kapot’ worden geïnterrumpeerd. En hij wijst erop dat de raad er is voor het ‘algemeen belang’. Terechte observaties – geen oekazes ­– die Remkes graag eind januari wil bespreken in een ‘raadsconferentie’.

 

‘We gaan er zelf over’ is een slappe uitvlucht om niets te hoeven veranderen en om het eigen falen te maskeren.
Herman Rosenberg (hoofdredacteur DHC)

 

NIETTEMIN HEERST er alweer onvrede in de raadsbankjes. Vooral uit de gelederen van Hart voor Den Haag/Groep de Mos stijgt een verontwaardigd geloei op. ‘De brief past als dictaat van de Opperste Sovjet zo in een uitzending van de communistische staatstelevisie,’ aldus ex-wethouder Richard de Mos. “Koning, keizer Remkes legt dictaten op en gijzelt democratisch proces,’ klonk het over de recente weigering van de burgemeester om een motie in behandeling te nemen.

Langzaam vastlopende lokale democratie

MAAR REMKES heeft volledig gelijk. Het wordt tijd dat de raad, waarin door de politieke versplintering maar liefst vijftien partijen acteren, nu echt eens de hand in eigen boezem steekt. Het oeverloze discussiëren om het discussiëren, het vliegen afvangen, het provoceren – een specialiteit van de PVV – het opzichtig opkomen voor deelbelangetjes – het levert alles bij elkaar een beeld op van een langzaam vastlopende lokale democratie.

‘JA MAAR,’ mopperen sommige raadsleden, ‘we gaan zelf over onze vergaderorde.’ Dat is waar. Maar dat wil niet zeggen dat daarmee de voorzitter, in casu Remkes, niets meer mag. ‘We gaan er zelf over’ is hier een slappe uitvlucht om niets te hoeven veranderen en om het eigen falen te maskeren. Na de interventies van Jaap Smit en Johan Remkes dient de raad nu echt bij zichzelf te rade te gaan.

Wilt u meer weten over Den Haag Centraal of meer Haags nieuws lezen? Klik hier voor een (proef)abonnement en meldt u zich hier aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief. Kijk op onze Instagram-pagina voor meer foto’s en video’s. 

Standaardportret
Bekijk meer van