Haagse gemeenteraad stemt in met verkoop Eneco na debat vol irritaties

Den Haag stemt nu ook officieel in met de verkoop van zijn aandelen in energiebedrijf Eneco. Dat zal de stad 675 miljoen euro opleveren.

Door

Een ruime meerderheid van de gemeenteraad (34 tegen 9) stemde donderdagavond in met de voorgenomen verkoop van Eneco aan de Japanse combinatie Mitsubishi/Chubu. Dát de Haage aandelen – 16,6 procent – verkocht zouden worden was al in 2018 vastgelegd in het college-akkoord; de in december vorig jaar tot het college toegetreden PvdA, eerder nog tegenstander van de verkoop, conformeerde zich daar nu aan.

De stemverhouding over de verkoop van de Eneco-aandelen.

Verkoop Eneco toch geen hamerstuk

Dat alles wilde niet zeggen dat de verkoop een hamerstuk was. Met name Hart voor Den Haag/Groep de Mos roerde zich. Deze partij stelde per motie voor nu al vast te leggen dat van de verwachte 675 miljoen er 2 naar de Haagse Markt gaan. Dat ter compensatie van te veel geheven huur. Waarnemend burgemeester Johan Remkes verklaarde deze motie ‘buiten de orde’, want “nu is de verkoop aan de orde en niet de besteding van het geld”.

Remkes niet onder de indruk

Dit vond niet alleen Hart voor Den Haag te ver gaan, maar ook de Partij voor de Dieren, de SP, 50Plus, CU/SGP en de PVV. Officieel is het namelijk zo dat een raadslid altijd een motie kan indienen. Bovendien gaat de raad over zijn eigen vergaderorde. Dus besloot Hart voor Den Haag na een schorsing door te zetten.

Burgemeester Johan Remkes.

Remkes was niet onder indruk. Hij liet de raad eenvoudig stemmen over de vraag of hij (de raad) wilde stemmen over die motie. En dat wilde een meerderheid niet. Dus werd de motie van Hart voor Den Haag niet in behandeling genomen.

‘Keizer Remkes gijzelt democratie’

Hart voor Den Haag was razend. Later verscheen een verklaring op de website van de partij waarin onder meer staat: ‘Koning, keizer Remkes legt dictaten op en gijzelt democratisch proces’. Remkes poogde de zaak te sussen door te verwijzen naar een op 31 januari te houden ‘raadsconferentie’. Daarin zal de in zijn ogen chaotische en te trage wijze van vergaderen van de raad aan de orde komen. Maar de tweede man van Hart voor Den Haag, Arjen Dubbelaar, liet weten dat zijn partij overweegt de conferentie boycotten. In december bleef de fractie ook al een keer weg bij een raadsvergadering, toen uit protest tegen de benoeming van de nieuwe wethouders Balster (PvdA) en Bredemeijer (CDA).

Nóg een motie verworpen in Eneco-debat

Niet veel later in hetzelfde debat (over Eneco) moest Hart voor Den Haag opnieuw bakzeil halen. Nu stelde raadslid Ralf Sluijs voor op de site van de gemeente een soort ‘Eneco-meter’ te plaatsen. Daarop zouden de Hagenaars dan kunnen aflezen en volgen wanneer en waaraan er geld uit de Eneco-pot zou worden besteed. “Niet nodig,” zei wethouder Boudewijn Revis (VVD, financiën), verwijzend naar de reguliere begrotingsvoorstellen en financiële rapportages. “Bizar, de stad mag niet weten waar de Eneco-miljoenen aan worden uitgegeven,” reageerde Sluijs. Het haalde niets uit. Ook dit voorstel van Hart voor Den Haag verdween in de prullenmand.

‘Mitsubishi moet excuses aanbieden’

Hart voor Den Haag stond qua afgewezen Eneco-moties niet alleen, donderdagavond. Niet één (aanvullend) voorstel haalde het namelijk. Niet een wijzigingsvoorstel van de ChristenUnie om te proberen de warmtenetten (‘vitale infrastructuur’) terug te kopen, maar ook niet een voorstel van de Partij voor de Dieren (PvdD) om Mitsubishi te vragen excuses aan te bieden voor oorlogsmisdaden. Het bedrijf maakte op grote schaal gebruik van dwangarbeiders.

Wethouder Revis liet weten dat de aandeelhoudersvergadering Mitsubishi al heeft verzocht contact op te nemen met de Stichting Japanse Ereschulden. Expliciet om excuses vragen zou diplomatiek moeilijk liggen. Raadslid Robert Barker (PvdD), wiens opa onder barre omstandigheden aan de Birma-spoorlijn moest werken, drong erop aan dat Revis de raad in elk geval over die contacten zal informeren. Deze zegde dat toe.

[Dit stuk is op 18 januari 2019 op twee punten aangepast: GroenLinks wijzigde vorig jaar al zijn standpunt over de Enecoverkoop: van tegen naar vóór en de HSP was het wél eens met het optreden van burgemeester Remkes contra Hart voor Den Haag; de partijen die het er níet mee eens waren staan nu alle in het stuk].    

Wilt u meer weten over de krant Den Haag Centraal? Klik hier voor een (proef)abonnement en meldt u zich hier aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief.

Standaardportret
Bekijk meer van