Remkes uit bedenkingen over raad in opzienbarende brief

In een opzienbarende brief heeft waarnemend burgemeester Johan Remkes bedenkingen geuit over de gang van zaken in de raadzaal. Hij pleit onder meer voor kortere debatten en minder schriftelijke vragen.

Door

Het is een zonderling schrijven, de ‘overpeinzingen onder de kerstboom’ die Remkes dinsdag naar de gemeenteraad stuurde. In lijn met zijn functietitel levert de burgemeester ‘een beperkte waarneming’ af. Zijn bespiegelingen schommelen tussen grote thema’s als de decentralisatie en ‘electorale volatiliteit’ en klein leed in de raadzaal, zoals de oeverloze interrupties en vuilbekkerij.

Sinds de wethoudersaffaire van oktober is ‘integriteit’ het parool op het stadhuis. Remkes stelt voor dat raadsleden meer informatie over hun nevenfuncties op de gemeentesite publiceren, ‘bijvoorbeeld of er sprake is van een financiële relatie met de gemeente’. Tot maart 2018 had de gemeente een commissie die de nevenfuncties beoordeelde. Remkes pleit voor een terugkeer hiervan.

Partijgiften

Hij wil dat partijen giften en donaties vanaf een zeker bedrag openbaar maken. ‘Te denken is aan 100 euro.’

 

Een rechtstreekse aanval op onze ombudspolitiek
Richard de Mos op Twitter

 

Ook vindt de burgemeester dat raadsleden het algemeen belang moeten dienen ‘en niet specifieke individuele belangen’. ‘Een rechtstreekse aanval op onze ombudspolitiek,’ reageerde Richard de Mos op Twitter. Hart voor Den Haag/Groep de Mos neemt het geregeld op voor individuele ondernemers, ook voor sponsoren van de partij.

Remkes betoogt verder dat fracties niet te innig moeten zijn met actie- en belangengroepen.

Eindeloze debatten

Een andere zorg van de burgemeester is de soms eindeloze duur van raadsdebatten. Qua moties en schriftelijke vragen overtreft Den Haag de andere grote steden. Wat Remkes betreft, mag er wel wat selectiever worden gekeken naar de stukken die raadsleden indienen. Ook zet hij vraagtekens bij de spreektijd. Debatten worden bij tijd en wijle ‘kapot geïnterrumpeerd’.

En dan zijn er nog de soms weinig flatteuze omgangsvormen. Niet alleen in de raadzaal, waar raadsleden zich wel eens schuldig maken aan beledigingen, maar ook in de ‘digitale schaduwvergaderingen’ op sociale media.

Op 31 januari vindt een ‘raadsconferentie’ plaats. Remkes wil dan met de gemeenteraad dit soort zaken bespreken. De Mos is van alle partijen het minst te spreken over diens kerstoverpeinzingen. ‘De brief past als dictaat van de Opperste Sovjet zo in een uitzending van de communistische staatstelevisie,’ schrijft hij op de partijsite.

Wilt u meer weten over Den Haag Centraal of meer Haags nieuws lezen? Klik hier voor een (proef)abonnement. Verder kunt u zich hier aanmelden voor onze wekelijkse nieuwsbrief. En kijk op onze Instagram-pagina voor meer foto’s en video’s.

Standaardportret
Bekijk meer van