Stadsbestuur kan weer verder na raadsvergadering zonder De Mos

Den Haag heeft weer een college van B en W dat kan rekenen op de steun van een meerderheid van de gemeenteraad. Donderdag vielen belangrijke besluiten in een vergadering waarin Hart voor Den Haag/Groep de Mos verstek liet gaan.

Door

Na een bestuurlijke impasse van tweeëneenhalve maand, kan de stad weer worden bestuurd. VVD, D66, en GroenLinks sloten een politiek akkoord met PvdA en CDA, die elk één wethouder leverden. De gemeenteraad installeerde donderdagmiddag onder leiding van waarnemend burgemeester Johan Remkes Martijn Balster (PvdA) en Hilbert Bredemeijer (CDA). Balster is wethouder van wonen, wijken en welzijn; Bredemeijer heeft onderwijs, sport en buitenruimte in zijn portefeuille. De andere wethouders stammen uit het vorige stadsbestuur en behouden in grote lijnen hun portefeuille; een belangrijke wijziging is dat Boudewijn Revis (VVD) naast stadsontwikkeling nu ook het cruciale financiën onder zijn hoede heeft.

De Mos noemt stadsbestuur ‘fopcollege’

De impasse ontstond door het justitiële corruptieonderzoek naar de Hart voor Den Haag-wethouders Richard de Mos en Rachid Guernaoui. Zij traden af waarna VVD, D66 en GroenLinks niet meer verder wilden met Hart voor Den Haag. Die partij is daar nog steeds boos over. De fractie, opnieuw onder leiding van De Mos zelf, boycotte de raadsvergadering. De Mos noemt het nieuwe dagelijks bestuur een ‘fopcollege’ en vindt het ‘ondemocratisch’ dat de grootste partij nu aan de kant staat.

Daarop kwam in de raadzaal veel kritiek. “De Mos heeft ons in een crisis gestort. Dat zijn partij nu niet aanwezig is, is een schoffering van de democratie,” zei GroenLinks-fractievoorzitter Arjen Kapteijns. “Een zwaktebod,” vond Pieter Grinwis (CU/SGP). En scheidend CDA-fractievoorzitter Daniëlle Koster: “Je zit niet in de raad om boos te zijn. Ga constructief oppositie voeren!” Maar Hart voor Den Haag kreeg ook steun, bijvoorbeeld van Frans Hoynck van Papendrecht (50+). Hij kwam met een ‘motie van treurnis’ over het uitsluiten van Hart voor Den Haag. Die kreeg uiteindelijk één stem, die van hemzelf.

Minder bezuinigen, meer lasten

De belangrijkste taak van het college op korte termijn is, dat de begroting ingrijpend moet worden aangepast. Zo wordt er minder bezuinigd op zorg en jeugdzorg, dan eerder was aangekondigd. Tegelijk gaat de OZB met 10 procent omhoog. De begroting wordt vermoedelijk in februari vastgesteld. De wijzigingen zijn het gevolg van het nieuwe coalitieakkoord (‘Samen voor de stad’) dat ‘linkser’ is dan het oude. De belangrijkste thema’s zijn bouwen en wonen, verkeer en bereikbaarheid, duurzaamheid en energietransitie en veiligheid.

Het gereconstrueerde college: v.l.n.r Bert van Alphen, Martijn Balster, Hilbert Bredemeijer, Liesbeth van Tongeren, Boudewijn Revis, Saskia Bruines, Robert van Asten en Kavita Parbhudayal. Foto: Erwin van der Lem

Daarnaast staat de integriteit van het stadsbestuur hoog op de agenda. “Het nieuwe college moet alles op alles zetten om integer en transparant te handelen,” zei oud-D66-wethouder Tom de Bruijn, die optrad als ‘formateur’ van het nieuwe college.

Ook oppositie redelijk positief

In het verdere debat bleek dat ook de (aanwezige) oppositie redelijk veel vertrouwen heeft in de vernieuwde ploeg met zijn nieuwe akkoord. Wel bestaat de vrees dat het restant van de bezuinigingen op de zorg alsnog ernstige gevolgen gaat hebben. Door middel van moties werd het college opgedragen zo duidelijk mogelijk in kaart te brengen waar de klappen gaan vallen. Uitgesproken negatief was alleen PVV-fractievoorzitter Sebastian Kruis, die politieke verwikkelingen van de afgelopen maanden omschreef als ‘een coup van het partijkartel’.

Nieuw stadsbestuur

De reconstructie van het college van B en W had ook nog een aantal personele gevolgen. CDA-fractievoorzitter Koster, die graag wethouder had willen worden, stapte op. Zij is opgevolgd door fractiegenoot Kavish Partiman. De vrijkomende zetel is voor oudgediende Cees Pluimgraaff. Bij de PvdA volgt Mikal Tseggai Martijn Balster op als fractievoorzitter. Bülent Aydin, die ook al eerder raadslid was, trad aan om de fractie op sterkte te brengen.

[De foto’s bij dit stuk zijn vervangen/toegevoegd op 20 decemeber, 11.30 uur.]

Wilt u meer lezen over gemeenteraadspolitiek in Den Haag? Koop dan de krant DHC bij een van onze verkooppunten of neem een (proef)abonnement

 

Standaardportret
Bekijk meer van