Harde ingreep stadsbestuur: wethouders De Mos en Guernaoui op non-actief

Het college van B en W heeft wethouders Richard de Mos en Rachid Guernaoui voorlopig uit hun functie gezet. De rijksrecherche verdenkt beide bestuurders van Hart voor Den Haag/Groep de Mos van corruptie. Groep de Mos zelf spreekt over ‘karaktermoord op onze wethouders’.

Door en

‘Het college heeft als uitgangspunt dat de stad goed bestuurd moet worden, dat partijen betrouwbaar zijn en dat verantwoordelijkheid nemen daarbij hoort,’ schrijft de rest van het bestuurscollege in een persverklaring. Officieel is de twee verzocht het stadhuis te verlaten, maar in feite zijn ze (voorlopig) uit het dagelijks bestuur van de stad verwijderd. De portefeuilles van beide wethouders zijn ‘met onmiddellijke ingang’ overgeheveld naar andere leden van het college, waarin verder D66, VVD en GroenLinks zitting hebben. De Mos en Guernaoui konden niet anders dan dit accepteren.

Dinsdagochtend heeft de rijksrecherche invallen gedaan bij De Mos (wethouder economie) en partijgenoot Guernaoui (wethouder financiën), zowel in hun kantoor op het stadhuis als bij hen thuis. Daarnaast heeft justitie de woningen doorzocht van drie Haagse ondernemers die worden verdacht van omkoping. Bij één van hen zijn een vuurwapen en munitie in beslag genomen. De man is na verhoor vrijgelaten.

 

De geloofwaardigheid en de integriteit van het gemeentebestuur staan ter discussie
Joris Wijsmuller, HSP

 

‘Het is in dit land zo dat je onschuldig bent tot het tegendeel bewezen is,’ schrijft het college in zijn verklaring. ‘De verdenkingen van het OM (Openbaar Ministerie, red.) zijn echter dermate ernstig dat het college van mening is dat het goed besturen van de stad wordt belemmerd als personen waartegen de verdenkingen zijn gericht taken kunnen uitvoeren namens het stadsbestuur.’ Volgens het Openbaar Ministerie richt het onderzoek zich onder meer op de wijze waarop een aantal horecaondernemers nachtvergunningen heeft gekregen. Hierover ontstond eerder al commotie in de gemeenteraad. 

Zwarte dag voor de stad’

De inval in de werkkamers en woningen van de wethouders is als een bom ingeslagen op het stadhuis. “Dit is heel heftig,” zegt fractievoorzitter Joris Wijsmuller van de Haagse Stadspartij (HSP). “De geloofwaardigheid en de integriteit van het gemeentebestuur staan ter discussie. Dit is een zwarte dag voor Den Haag. Er moet volledige klaarheid komen.”

 

Het lijkt erop dat de ondermijning de hoogste regionen van het openbaar bestuur heeft bereikt
Daniëlle Koster, CDA

 

“Ik ben ongelofelijk geschrokken,” reageert Daniëlle Koster, fractievoorzitter van het CDA. “De rijksrecherche doet niet zomaar iets. Een huiszoeking bij bestuurders kan alleen als er een serieuze verdenking bestaat. Het Openbaar Ministerie denkt dus een sterke zaak te hebben. Het lijkt erop dat de ondermijning de hoogste regionen van het openbaar bestuur heeft bereikt. Dit is ontzettend schadelijk voor onze stad.”

Dinsdagmiddag kwamen de fractievoorzitters van alle partijen behalve Groep de Mos bijeen voor spoedoverleg met de burgemeester. Een uur later is Guernaoui gesignaleerd op de overloop van het stadhuis. Hij voegde zich bij zijn collega’s van het stadsbestuur, waar hem vermoedelijk formeel is gevraagd tijdelijk afstand te doen van zijn functie.

Coalitiecrisis

De vraag is nu of de huidige coalitie nog kan doorregeren. De kans bestaat dat D66 en GroenLinks, de stekker uit de samenwerking trekken. In dat geval zal er met twee andere partijen een nieuwe coalitie moeten worden gevormd, of het huidige college regeert voort als minderheidscoalitie. Nieuwe verkiezingen zijn op gemeentelijk niveau niet mogelijk.

 

Het is de vraag of Groep de Mos nog steun geeft aan dit college en of overige coalitiepartijen op die steun zitten te wachten
Daniëlle Koster, CDA

 

“Het is zeer twijfelachtig of dit college van B en W door kan,” stelt Wijsmuller. “Het is de vraag of de fractie van Groep de Mos nog steun geeft aan dit college en of overige coalitiepartijen op die steun zitten te wachten,” aldus Koster. Voor de raadsleden komt het nog te vroeg om te speculeren over een nieuwe coalitie. Eerst moet de onderste steen boven, klinkt het.

‘Karaktermoord op onze wethouders’

Groep de Mos en de twee wethouders lieten dinsdagavond een verklaring uitgaan waarin staat  dat zij zich ’totaal niet herkennen’ in de verdenkingen van het Openbaar Ministerie. ‘Het heeft er alle schijn van dat er karaktermoord gepleegd wordt op onze wethouders.

Zij strijden te vuur en te zwaard voor een betere stad en voor het dienen van de belangen van onze tienduizenden kiezers. En ja, daar hoort het vechten voor de belangen van ondernemers – de kurk waar onze stad op drijft – zeker bij. Het realiseren van nachtvergunningen en een bruisende horeca behoorden tot de speerpunten tijdens de verkiezingscampagne van maart 2018. Met trots hebben we dit ook in het collegeakkoord gekregen en werken onze wethouders aan de uitvoering’, aldus Groep de Mos-fractievoorzitter Arjen Dubbelaar.

De Mos en Guernaoui komen in de verklaring ook aan het woord. ‘Wij hebben altijd naar eer en geweten gehandeld en zien de uitkomsten van het onderzoek dan ook met vertrouwen tegemoet. We herkennen ons niet in de verdachtmakingen, maar willen dit onderzoek niet frustreren door na dit persbericht verdere mededelingen te doen. We onthouden ons daarom verder van commentaar’. De wethouders stellen verder ‘diep geraakt en volledig uit het veld geslagen te zijn’. Ze geven ‘met pijn in het hart gehoor’ aan het verzoek voorlopig terug te treden.

Vreugdevuren

Waarschijnlijk komt de gemeenteraad woensdagavond met spoed bijeen om het over de affaire te hebben. Donderdagochtend publiceert de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OvV) het langverwachte rapport over de vreugdevuren. Het oordeel dat daarin wordt geveld over de handelwijze van de gemeente zal bepalend zijn voor de positie van burgemeester Pauline Krikke.

 

Standaardportret
Bekijk meer van