Collegeakkoord 2018-2022: Partijen willen groene, veilige en bereikbare stad

De stad moet klimaatneutraal zijn in 2030, er is geen plaats voor haatzaaien of discriminatie en en de horeca krijgt ruim baan. Dat zijn enkele hoofdpunten uit het politieke akkoord van Groep de Mos, VVD, D66 en GroenLinks dat dinsdagmiddag is gepresenteerd.

Door

Groep de Mos, VVD, GroenLinks en D66 zijn na bijna zeven weken onderhandelen tot een pakket plannen gekomen van ongeveer tachtig pagina’s. Het heet: ‘Den Haag, stad van kansen en ambities’. De kernthema’s van het collegeakkoord zijn: mobiliteit, duurzaamheid, groei van de stad en ‘iedereen doet mee’.

Het stuk heeft zeer duidelijk het karakter van een compromis. Zo wordt de wens van Groep de Mos, dat de stad niet zevenhonderd extra vluchtelingen opvangt, gehonoreerd (de bed-bad-brood-regeling blijft). Ook wordt het door De Mos en de zijnen fel bestreden betaald parkeren in Transvaal en de Schilderswijk op niet-marktdagen weer afgeschaft en in Geuzen- en Statenkwartier wordt het heroverwogen. Er komt een einde aan bureaucratische rompslomp waar het midden- en kleinbedrijf last van heeft.

Daar staat tegenover dat ook GroenLinks en D66 veel hebben binnengehaald, vooral op het gebied van het klimaatpact. Elk nieuw gebouw wordt voortaan ‘klimaat-neutraal’ (zonder gas) opgeleverd; 25.000 tot 30.000 bestaande woningen worden duurzaam gemaakt en gaan dus ook van het gas af. Er komen meer groene pleinen, meer groene daken en meer straatbomen. Een metrolijn vanaf Leidschenveen, via het ADO-stadion, de Binckhorst en Den Haag CS, naar Scheveningen met aftakkingen naar de internationale zone wordt verkend, evenals een metrolijn vanaf de tramtunnel richting Leyenburg.

Meer handhavers    

Behalve op die punten wordt er eveneens flink geïnvesteerd in veiligheid. Zo wordt het aantal handhavers uitgebreid en gaat de gemeente lobbyen om hen extra bevoegdheden te geven. Er is in Den Haag volgens de nieuwe coalitiegenoten ‘geen plaats voor discriminatie of haatzaaien’ meer en mensen met verward gedrag die zichzelf of anderen in gevaar brengen, moeten desnoods onder dwang de juiste zorg en ondersteuning krijgen.

Vooral op aandringen van D66 en Groep de Mos wordt er juist minder gehandhaafd als het gaat om horeca-overlast. Er komen nieuwe ‘realistische’ geluidsnormen, het terrassenbeleid wordt soepeler en er komen ruimere openingstijden.

Andere opvallende punten uit nieuw collegeakkoord

Er wordt onderzocht of de fietsroute in de Grote Markstraat op drukke momenten kan worden afgesloten. De steun voor een helihaven in Ypenburg wordt ingetrokken. Er komt minimaal één groot topsportevenement per jaar.

De voormalige Amerikaanse Ambassade wordt verkocht, maar wel met de intentie dat de nieuwe functie het Museumkwartier versterkt. Het Zuiderstrandtheater wordt, zoals oorspronkelijk de bedoeling was gesloopt na oplevering van het nieuwe cultuurcentrum OCC; dat OCC mag niet duurder worden (daarover woedt nu een discussie met aannemer Cadanz). Gepoogd wordt om jaarlijks vijfhonderd mensen extra uit de bijstand te krijgen. Er komt een onderzoek naar het uitplaatsen van de prostitutie in de richting van Binckhorst.

 

De nieuwe wethouders

Groep de Mos

Richard de Mos – Economie, Sport, Buitenruimte (ESB)

Economie, Sport, Buitenruimte (exclusief afvalverwerking en inclusief speelplaatsen), Binnenstad,
Dierenwelzijn, Groen en Stadsentrees; toegewezen stadsdeel: Escamp

Rachid Guernauoi – Financiën, Integratie en Stadsdelen (FIS)

Financiën, Grondbedrijf, Integratie (exclusief emancipatie), Leerwerkbedrijven,
Werkgeverservicepunten, Statushouders, Dienstverlening en Stadsdelen, Media, ICT, Personeel en
organisatie, Communicatie en Facilitaire zaken;
toegewezen stadsdeel: Loosduinen

VVD

Boudewijn Revis – Stadsontwikkeling, Wonen en Scheveningen (SWS)

2de loco burgemeester; stadsontwikkeling en wonen, centrale vastgoedorganisatie, programma De kust gezond,
Strandbeleid, Project Rotterdamse Baan en Stations;
toegewezen stadsdeel: Scheveningen

Kavita Parbhudayal – Zorg, Jeugd en Volksgezondheid (ZJV)

Zorg, WMO, Welzijn, Jeugd, Centra voor jeugd en gezin, Jeugd(gezondheids)zorg, Publieke
gezondheidszorg, Prostitutiebeleid en Ambulancezorg;
toegewezen stadsdeel: Leidschenveen-Ypenburg

D66

Saskia Bruines – Onderwijs, Kenniseconomie, Internationaal (OKI)

3de loco burgemeester; Onderwijs, Campusontwikkeling, Aansluiting onderwijs-arbeidsmarkt, Regionale economie,
Kenniseconomie, Internationale Zaken, Innovatiebeleid, Smart city en Creatieve stad;
toegewezen stadsdeel: Haagse Hout

Robert van Asten – Mobiliteit, Cultuur en Strategie (MCS)

Mobiliteit, Regionale vervoersautoriteit, Cultuur, Culturele promotie, Broedplaatsen,
Gemeentelijke lobbystrategie, Bibliotheken, Gemeentearchief, Archeologie en Monumenten;
toegewezen stadsdeel: Segbroek

GroenLinks

Liesbeth van Tongeren – Duurzaamheid en Energietransitie (DET)

4e loco burgemeester; Duurzaamheid, Energiebeleid en-transitie, Milieu, Luchtkwaliteit, Circulaire economie,
Afvalinzameling en -verwerking, Voedselstrategie, Verduurzaming bestaande woningvoorraad;
toegewezen stadsdeel:  Laak

Bert van Alphen – Sociale zaken, armoede, maatschappelijke opvang (SAM)

Sociale zaken, Werk en Inkomen (exclusief leerwerkbedrijven en werkgeverservicepunten),
Armoede, Sociale werkvoorziening, Maatschappelijke opvang en Emancipatie;
toegewezen stadsdeel: Centrum

 

Pasfoto Mieke
Bekijk meer van