Haags coalitieakkoord ontleed: dit zijn de plannen

De nieuwe coalitie heeft veel oog voor verduurzaming en armoedebestrijding. Voor rechtse thema’s als veiligheid, economie en autoverkeer heeft ze minder geld over. De belangrijkste punten uit het coalitieakkoord per thema.

Door

Duurzaamheid

Langs de kust komt een milieuzone. In het hele gebied tussen de zee en de Laan van Meerdervoort mogen vanaf 2026 stapsgewijs alleen nog maar elektrische vrachtwagens en bedrijfsbusjes rijden. Verder trekt de coalitie 3 miljoen euro uit voor het verduurzamen van gemeentevastgoed en wil ze meer investeren in lokale duurzame energiebronnen. Zo komt er een plan voor aquathermie in Houtrust. Via een klimaatberaad moeten inwoners kunnen meepraten over de energietransitie. Bewonerscoöperaties krijgen de kans om in te stappen in lokale warmtenetten.

 

Veiligheid

Gezien het toegenomen messengeweld trekt de coalitie anderhalve ton per jaar uit voor het tegengaan van wapenbezit. Ook wordt de inzet van straatcoaches verlengd. Verder zijn er geen extra investeringen in veiligheid. Wel wil men de vergunningplicht voor ondernemingen, die nu in de Weimarstraat en de Jan Luykenlaan geldt, uitbreiden naar andere winkelstraten waar ondermijning op de loer ligt. Aan de ‘prioritaire gebieden’, waar de leefbaarheid onder een vergrootglas ligt, wordt Rustenburg-Oostbroek toegevoegd. Voor omstreden dossiers als de overconcentratie van coffeeshops en de verplaatsing van de raamprostitutie blijft het beleid ongewijzigd.

 

Armoede

Met de schandalen rond toeslagen en de fraudejacht in het achterhoofd wil de coalitie mensen in de bijstand anders bejegenen. De gemeente gaat haar fraudeaanpak tegen het licht houden en zich minder rigide opstellen, bijvoorbeeld door werk met behoud van uitkering mogelijk te maken. Meer Hagenaars krijgen recht op de Ooievaarspas, die korting geeft op activiteiten. Ook komen meer mensen in aanmerking voor schuldhulpprogramma’s. Arme inwoners met huisdieren kunnen vouchers krijgen voor een bezoek aan de dierenarts. 2 miljoen euro gaat in de pot voor (kinder)armoede.

 

 

Vijf winkelstraten in de Schilderswijk en Transvaal krijgen een opknapbeurt

 

Zorg

De coalitie trekt eenmalig 8,5 miljoen euro uit voor woningen waarnaar daklozen die in de opvang verblijven kunnen uitstromen. Ook komt er een proef met het langer openhouden van de winteropvang. Voor arbeidsmigranten die op straat zijn beland, zoekt de coalitie naar een tijdelijke opvangplek. Verder is er geld voor ondersteuning van mantelzorgers en komt er een loket waar vrouwen gratis juridisch advies krijgen. In de jeugdhulp en de ouderenzorg, de grote kostenposten, streven de partijen naar minder marktwerking.

 

Cultuur

Het Haagse cultuurbudget, dat achterblijft bij dat van andere steden, wordt iets verhoogd. In het Kunstenplan is jaarlijks bijna acht ton extra te verdelen. De helft daarvan is bedoeld voor ‘cultuurankers’ in woonwijken. Voor kleinere culturele instellingen komt eenmalig 3 miljoen euro extra beschikbaar. Verder heeft de coalitie een half miljoen per jaar over voor het verfraaien van wijkbibliotheken, die van de coalitie nog meer een maatschappelijke rol moeten gaan spelen. Na de ontruiming van De Samenscholing vindt men het tijd voor een permanente vrijplaats.

 

Wonen

Bewoners moeten voortaan eerder worden betrokken bij bouwplannen. Om te voorkomen dat er louter woningen en geen voorzieningen bij komen, maakt de gemeente gebruik van de ‘leefbaarheidseffectrapportage’. Om misstanden op de woningmarkt tegen te gaan, wil de coalitie in meer buurten de verhuurvergunning invoeren (nu geldend in delen van Laak en Transvaal). Malafide huisjesmelkers kunnen dan hun recht om te verhuren verliezen.

 

Economie

De coalitie investeert jaarlijks 1,3 miljoen euro in het lokale mkb. Voor evenementen, die de laatste tijd tobben met hoge kosten, wordt het subsidiebudget eenmalig verhoogd. De gemeente gaat door met bijstandsgerechtigden naar werk begeleiden. Plannen voor banenprojecten als de Energieacademie en Made in Moerwijk – die beide failliet zijn gegaan – ontbreken ditmaal. Ook willen de partijen vluchtelingen en asielzoekers aan werk helpen. Verder krijgen vijf winkelstraten in de Schilderswijk en Transvaal een opknapbeurt.

 

Gezien de escalerende kosten trekt de coalitie de stekker uit de ‘Hommerson-tunnel’

 

Onderwijs

Ook ditmaal hebben de partijen veel oog voor laaggeletterdheid; in sommige wijken heeft maar liefst de helft van de bewoners moeite met lezen en schrijven. Vanwege het nijpende lerarentekort gaat de gemeente experimenteren met een docentenfonds. Zo’n vijftig pabo-studenten krijgen een beurs, op voorwaarde dat zij na hun studie een aantal jaar lesgeven in Den Haag.

 

Buitenruimte

De coalitie trekt 3,3 miljoen euro uit voor het vergroenen van ‘versteende’ wijken, zoals de Rivierenbuurt en Duindorp, waar het ’s zomers akelig heet kan worden. 3,7 miljoen euro is gereserveerd voor een opknapbeurt van Wijkpark Transvaal. De bomenkamp op de Mient ten behoeve van parkeerplaatsen, waartegen omwonenden zich fel verzetten, is van de baan. Ook wordt er geïnvesteerd in een islamitische begraafplaats. Verder trekt de coalitie opvallend veel geld uit voor natuur en dierenwelzijn, bijvoorbeeld voor hondenlosloopgebieden en dierenhulporganisaties.

 

Mobiliteit

Met het oog op verkeersveiligheid wordt in meer straten 30 kilometer per uur de maximumsnelheid. Daarnaast gaat de gemeente voor 5,5 miljoen euro een proef doen met gratis openbaar vervoer voor kinderen tot 12 jaar. In de Schilderswijk zijn de gehate wegafsluitingen waarschijnlijk verleden tijd. De gemeente gaat onderzoeken of ze de pollers kan vervangen door camera’s die auto’s van bewoners herkennen. Gezien de escalerende kosten trekt de coalitie de stekker uit de ‘Hommerson-tunnel’ die de zomerse verkeersdrukte op Scheveningen moest verminderen.

Standaardportret
Bekijk meer van