Verhuurvergunning moet misstanden in Laak en Transvaal tegengaan

In delen van het Laakkwartier en Transvaal moeten verhuurders voortaan een vergunning hebben om woningen te verhuren. De gemeente hoopt zo overbewoning en verkrotting in deze buurten tegen te gaan.

Door

‘Verhuurders die zich goed gedragen, hebben niets te vrezen,’ schrijft de gemeente in een persbericht. ‘Zij die er een potje van maken, gaan het merken.’

De verhuurvergunning gaat vanaf september gelden in grote delen van het Laakkwartier en Transvaal, wijken die kampen met woonoverlast. De afgelopen jaren zijn veel woningen hier opgekocht door particuliere beleggers voor de verhuur. Geregeld stuit de Haagse Pandbrigade (de wooninspectie van de gemeente) op misstanden, zoals overbewoning door arbeidsmigranten en achterstallig onderhoud.

 

Met de nieuwe wet kunnen we overal in de stad veel steviger optreden
Martijn Balster, wethouder

 

In het Laakkwartier komt de vergunningplicht in het gebied rond de Gouverneurlaan, van de Laakkade tot de grens met Rijswijk. In Transvaal is straks een verhuurvergunning nodig in het gebied tussen de Hoefkade en het Paul Krugerplein. Bij elkaar gaat het om 5500 woningen die door particulieren worden verhuurd.

Woekerhuren

De langverwachte maatregel volgt op de invoering van de Wet goed verhuurderschap. Vanaf juli kunnen gemeenten strenger optreden tegen verhuurders die woekerhuren vragen, onderhoud verwaarlozen of huurders intimideren of discrimineren. Ook stelt de wet een limiet aan de borg en servicekosten die verhuurders mogen rekenen. Ontevreden huurders kunnen vanaf juli hun beklag doen bij een nieuw meldpunt van de gemeente.

‘Met de nieuwe wet kunnen we overal in de stad veel steviger optreden,’ zegt wethouder Martijn Balster (PvdA, wonen) in het persbericht. ‘En in wijken waar slecht verhuurderschap de leefbaarheid stevig aantast, kunnen we met de verhuurvergunning misstanden heel gericht aanpakken. Dat is keihard nodig.’ Dat Den Haag alleen in het Laakkwartier en Transvaal een vergunningplicht invoert, is vanwege de capaciteit op het stadhuis – de handhaving gaat veel werk vergen. Mogelijk wordt het vergunningsgebied in de toekomst uitgebreid.

 

De gemeente kan een verhuurder dwingen te stoppen met de verhuur
Gemeente in persbericht

 

De vergunningplicht geldt niet alleen voor nieuwe huursituaties, maar óók voor bestaande verhuringen. Pandeigenaren moeten binnen een half jaar een vergunning aanvragen en hun huurprijzen verlagen als die te hoog zijn. Vervolgens moeten ze onderhoudsplannen voor hun panden indienen bij de gemeente. De vergunning is per persoon; een verhuurder met meerdere woningen heeft niet een vergunning nodig voor elk adres.

De gemeente kan een aanvraag weigeren als ze de verhuurder in de afgelopen acht jaar een dwangsom of boete heeft opgelegd. Ook kan een vergunning worden ingetrokken als een verhuurder opnieuw in de fout gaat. ‘Boetes kunnen stevig oplopen en ultimo kan de gemeente het beheer van een pand overnemen en een verhuurder dwingen te stoppen met de verhuur,’ schrijft de gemeente.

Lagere huur

Het stadsbestuur verwacht dat veel verhuurders die nu onredelijk hoge huren rekenen hun huurprijzen gaan verlagen om boetes te voorkomen. Hierdoor zullen huurders minder snel geneigd zijn een woning met te veel mensen te bevolken, denkt de gemeente. Overbewoning komt vooral voor onder arbeidsmigranten. Zo trof de Pandbrigade vorig jaar op de Hoefkade in een woning van 75 vierkante meter zeventien arbeidsmigranten aan.

Door een onderhoudsplan verplicht te maken, hoopt de gemeente een einde te maken aan de verkrotting in Laak en Transvaal. Het moet de leefbaarheid in de geplaagde wijken ten goede komen.

Standaardportret
Bekijk meer van