Nieuwe coalitie zet in op vergroening en armoedebestrijding, lasten niet omhoog

Meer geld voor vergroening en armoedebestrijding, maar de belastingen gaan niet omhoog. Dat zijn de belangrijkste pijlers van het nieuwe coalitieakkoord.

Door en

“De afspraak was om niet meer op papier te zetten dan strikt noodzakelijk,” zei formateur Arie Slob maandagmiddag bij de presentatie van het akkoord in de Bibliotheek Transvaalkwartier. D66, GroenLinks, Partij voor de Dieren, PvdA, CDA en Denk kwamen vorige week na nog geen maand onderhandelen tot overeenstemming.

‘Haags akkoord’, heet het 68 pagina’s tellende document. “‘Geen ronkende titel,” erkent D66-leider Robert van Asten. “Het is een akkoord op hoofdlijnen, laten we dat niet bezwaren met een titel.”

 

We zijn er trots op dat we de lasten voor onze inwoners niet hoeven te verzwaren
Hilbert Bredemeijer, CDA

 

Anders dan de rechtse oppositie had gevreesd, verhoogt de centrumlinkse coalitie de lasten voor inwoners niet. De onroerendezaakbelasting (ozb) voor huizenbezitters en de parkeertarieven blijven onaangeroerd. “We zijn er trots op dat we de lasten voor onze inwoners niet hoeven te verzwaren,” aldus CDA-leider Hilbert Bredemeijer. Sterker nog, op voorspraak van de Partij voor de Dieren wordt de hondenbelasting afgeschaft – een maatregel die Hart voor Den Haag en de VVD, de grootste oppositiepartijen, toejuichen.

Geen bezuinigingen

Evenmin bezuinigt de nieuwe coalitie. Dat men toch tientallen miljoenen euro’s kan investeren, komt deels doordat de partijen geld gebruiken dat nu op de plank blijft liggen. De gemeente geeft bijvoorbeeld minder uit aan de bijstand dan verwacht. Tegelijk plukken de partijen 12 miljoen euro uit de algemene reserve. Opvallend, want de gemeentelijke spaarpot was de afgelopen jaren nagenoeg uitgeput.

Daarnaast gaan sommige uitgaven niet door. Zo trekt de coalitie de stekker uit de ‘Hommerson-tunnel’ naar de parkeergarage op Scheveningen. Van de 16 miljoen euro die de gemeente hiervoor had gereserveerd, komt 14 miljoen beschikbaar.

 

De bestuurscultuur is wel een ding hier in Den Haag
Arie Slob, formateur

 

De investeringen tonen de prioriteiten van de centrumlinkse coalitie. De zes partijen steken 1,3 miljoen euro structureel in duurzaamheid en milieu (plus eenmalig 11,5 miljoen) en 2,1 miljoen euro in armoedebestrijding (plus eenmalig 6,2 miljoen). De Ooievaarspas, een kortingspas voor mensen met een kleine beurs, wordt voor meer Hagenaars beschikbaar. Voor veiligheid – klassiek terrein van rechts – is maar een ton per jaar extra uitgetrokken.

De twee nieuwkomers in de coalitie hebben duidelijk hun stempel op het akkoord gedrukt. Zo heeft de Partij voor de Dieren een grote uitbreiding van de milieuzone langs de kust binnengehaald. Winst voor Denk is het verdwijnen van de gewraakte pollers in de Schilderswijk. Ook wordt er veel meer geïnvesteerd in de buitenruimte en de winkelstraten van de Schilderswijk en Transvaal.

Nieuwe wethouders

Het college van B en W blijft grotendeels intact. De twee wethoudersposten van de VVD, die in juni uit de coalitie stapte, gaan naar de Partij voor de Dieren en Denk. Zij schuiven allebei hun fractievoorzitter naar voren als wethouderskandidaat. Robert Barker is de beoogde wethouder buitenruimte, dierenwelzijn en milieu. Nur Icar krijg de portefeuilles mkb-economie, werk en participatie. Mobiliteit komt op het bordje van GroenLinks-wethouder Arjen Kapteijns, die een deel van zijn groene taken overdraagt aan Barker.

Bij de presentatie van het coalitieakkoord lieten zowel Hart voor Den Haag als de VVD, de grootste oppositiepartijen, verstek gaan. De partijen hekelen dat de plannen vorige week al uitlekten naar de pers. Ook de timing van de bijeenkomst – maandagavond vinden altijd de fractievergaderingen plaats – vinden ze ongelukkig.

“De bestuurscultuur is wel een ding hier in Den Haag,” zei Slob. Hij proeft bij alle partijen een ‘oprecht verlangen’ om het beter te doen. “Maar in praktijk blijkt het lastig om dit om te zetten in daden.”

Standaardportret
Bekijk meer van