Mogelijk verboden staatssteun bij ontwikkeling Hommerson-tunnel

De bewoners van de Da Vinci-torens aan de Zwolsestraat zijn na zes jaar juridische strijd nog steeds ontevreden over de informatie die de gemeente verstrekt over de bouw van de Hommerson-tunnel in Scheveningen. Zij denken bovendien dat er sprake is van verboden staatssteun.

Door

APCOA Parking Nederland, dat parkeergarages heeft in Scheveningen en een concurrent is van de Hommerson-garage, is het daarmee eens en laat juridisch onderzoek doen. De tunnel die de gemeente voor ogen heeft, begint in de Zwolsestraat en voert naar de parkeergarage aan de Noordboulevard.

Sinds het eerste Wob-verzoek in 2017 zijn gemeente en bewoners amper tot elkaar gekomen. Deze week stonden beide partijen opnieuw voor de bestuursrechter omdat de bewoners vinden dat de gemeente bij herhaling is tekortgeschoten bij de uitvoering van eerdere gerechtelijke uitspraken. De verwachte kosten van de tunnel zijn inmiddels van de aanvankelijke 5 miljoen euro gestegen naar ruim 60 miljoen. De bewoners willen weten hoe de financiële onderbouwing van het project in elkaar zit, maar ter zitting bleek dat de gemeente daar geen gehoor aan wil geven.

Sommige afspraken zouden niet meer zijn te achterhalen omdat ze mondeling zijn gemaakt en medewerkers al bij de gemeente zijn vertrokken. Ook vindt de gemeente dat veel van de informatie concurrentiegevoelig is en dus geheim moet blijven. De rechter sprak over dat laatste argument zijn verbazing uit omdat de rechtbank al eerder in een uitspraak had vastgesteld dat die uitleg van de gemeente onvoldoende was.

Schimmig

Volgens mr. K.L.H. van Mens, die de bewoners vertegenwoordigt, leidt het tot in lengte van jaren achterhouden van informatie tot schimmige besluitvorming. Hij verwees in dat verband naar de Amare-enquête omdat in dat dossier ook afspraken over miljoenentransacties zijn gemaakt die niet op papier zijn vastgelegd. “Dit is een gemeente die vrede en recht in het vaandel heeft staan onwaardig. De opstelling van de gemeente gaat in tegen de letter en de bedoeling van de Wob en thans de Woo.”

Van Mens wees erop dat in het verleden de gemeente in deze zaak liever een dwangsom betaalde dan dat ze de gevraagde informatie aan de bewoners verstrekte. Hij doelde daarmee met name op een reeks stukken over de bouw van de tunnel die de gemeente niet openbaar wil maken. Volgens de advocaten van de gemeente zijn die rapporten pas voltooid nádat het Wob-verzoek in 2017 was ingediend. “Dus hoeft de gemeente die niet te verstrekken.” Van Mens betoogde dat de rechtbank al eerder had bepaald dat als aannemelijk is dat stukken al in voorbereiding waren vóór 2017 ze ook openbaar dienen te worden gemaakt.

Verboden staatssteun?

Een nieuw aspect dat tijdens de zitting naar voren kwam, is de vraag of er mogelijk sprake is van verboden staatssteun aan Hommerson. Van Mens: “Die zestig miljoen euro voor de tunnel komt voor honderd procent voor rekening van de gemeente, dus de belastingbetaler, terwijl Hommerson de enige is die ervan profiteert.”

APCOA beraadt zich op juridisch stappen tegen de gemeente. Het bedrijf stelt dat de gemeente met publiek geld een privétunnel bouwt ten behoeve van Hommerson. Volgens juridisch onderzoek dat APCOA al heeft laten verrichten voldoet de tunnel aan alle criteria voor ontoelaatbare staatssteun.

Behalve de gevraagde informatie willen de bewoners ook dat de rechtbank opnieuw een dwangsom aan de gemeente oplegt als deze weer in gebreke blijft. Ook eisen zij dat de gemeente een advertentie plaatst waarin ze de fouten die tijdens de slepende Wob-affaire zijn gemaakt publiekelijk erkent.

De rechtbank doet op woensdag 10 mei uitspraak.

Meer Haags nieuws? Koop de papieren editie van Den Haag Centraal bij een van onze verkooppunten of neem een (proef)abonnement. U ontvangt de krant dan tien weken voor slechts 10 euro.

Standaardportret
Bekijk meer van