Zoutmanstraat autovrij? Meningen zijn verdeeld

In het Zeeheldenkwartier ligt het idee op tafel om de overvolle Zoutmanstraat deels autovrij te maken. In de wijk zijn de meningen verdeeld.

Door

Eén ding staat vast: alle parkeerplaatsen in de Zoutmanstraat gaan verdwijnen. Voor de rest ligt de toekomst van de drukke winkelstraat in het Zeeheldenkwartier open. Op tafel ligt een vergaand voorstel om het deel tussen de Piet Heinstraat en het Prins Hendrikplein autovrij te maken, misschien zelfs als een exclusief voetgangersgebied.

Niet bij de gemeente, maar bij de denktank die zich op verzoek van wethouder Robert van Asten (D66, mobiliteit) buigt over de transformatie van de Zoutmanstraat. Onder meer bewoners, ondernemers en de Fietsersbond nemen zitting in deze denktank.

Het idee voor een deels autovrije straat komt uit de koker van een winkelier. De ondernemersvereniging BIZ is in principe enthousiast. ‘Als ondernemers willen wij ten eerste een aantrekkelijk en veilig winkelgebied,’ stelt de BIZ in wijkkrant Zeeheldennieuws. ‘Een weg waar meer dan 7000 verkeersbewegingen zich per etmaal verplaatsen, voldoet hier niet aan.’ Maar de achterban is verdeeld. Andere winkeliers spraken zich in de wijkkrant tegen het voorstel uit.

Overbelast

Maar bewonersorganisatie De Groene Eland is tegen. “We maken ons grote zorgen om de verkeersdrukte in de rest van de wijk,” zegt penningmeester Laurens Schrijnen. De gemeente heeft berekend dat het verkeer niet minder wordt, maar zich zal verplaatsen naar andere straten. Veel auto’s zullen uitwijken naar de Waldeck Pyrmontkade.

“Dat is nu al een overbelaste, gevaarlijke weg,” zegt Schrijnen. Ook voor woonstraten als de Tasmanstraat en de Barentszstraat is het verre van ideaal, stelt hij. In de avondspits zullen tien tot dertig auto’s extra rijden door de smalle straten in de wijk. “Met name bewoners met jonge gezinnen vinden dat zorgelijk. Hun kinderen spelen buiten.”

 

We maken ons grote zorgen om de verkeersdrukte in de rest van de wijk,”
Laurens Schrijnen (penningmeester De Groene Eland)

 

Aanleiding voor de herinrichting van de Zoutmanstraat zijn de nieuwe trams die vanaf 2024 zullen rijden op lijn 16. Het nieuwe HTM-model is breder, waardoor er straks in de toch al drukke straat nóg minder ruimte op het wegdek is. Daarom verdwijnen alle 63 parkeerplaatsen. Ter compensatie heeft de gemeente de afgedankte parkeergarage De Zeeheld teruggekocht, goed voor 135 parkeerplekken. De gelegenheid wordt te baat genomen om iets te doen aan de onveilige verkeerssituatie voor met name fietsers.

Tramhalte

De denktank discussieert bijvoorbeeld over de tramhalte, die breder moet worden ten behoeve van rolstoelen. “Vier van de zes deelnemers zijn voor verplaatsing van de tramhalte naar de Laan van Meerdervoort, net om de hoek,” vertelt Schrijnen. De ov-belangenclubs zien de tram liever dwars over het Prins Hendrikplein rijden, de terrassen en schildpadfonteinen ten spijt. Zij willen een halte op het plein. “Wij zijn echt fel tegen die variant,” zegt Schrijnen. “Het plein is de parel van de wijk.”

De Groene Eland organiseerde donderdagavond een wijkbijeenkomst waar bewoners hun zegje over de Zoutmanstraat-plannen kunnen doen. Voor de kerst brengt de denktank een advies uit aan de wethouder over de toekomst van de Zoutmanstraat.

Wilt u meer lezen of meer weten over DHC? Kijk hier voor een (proef)abonnement en meldt u zich hier aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief. Wilt u meer foto’s zien? Neem dan een kijkje op ons Instagram-account.

Standaardportret
Bekijk meer van