Horendol van rondjes rijden voor parkeerplek in Zeeheldenkwartier

De parkeerdruk in het Zeeheldenkwartier wordt groter en groter. Buurtbewoner Reinout Barth vindt dat de gemeente meer rekening moet houden met bewoners die afhankelijk zijn van de auto.

Door

In het Zeeheldenkwartier zijn in twee weken tijd zes parkeerplekken verdwenen vanwege herbestemming. Buurtbewoner Reinout Barth trekt aan de bel. “Na half zes blijf je maar rondjes rijden. Dit kan zo niet doorgaan. De automobilist zit gewoon in het verdomhoekje.”

Met name de 2e de Riemerstraat, vanaf de Piet Heinstraat, is de klos. Daar moesten vijf parkeerplekken het veld ruimen voor ondergrondse restafvalcontainers (ORAC’s), fietsnietjes en een laad-en-losplek. Iets verderop bij de Vondelstraat/Elandstraat is een parkeerplaats uitgerust met een laadpaal voor elektrische auto’s.

“De elektrische autobezitter krijgt een gratis plek en de rest kan inschuiven,” verzucht Barth. De parkeerdruk is in de twintig jaar dat hij in het Zeeheldenkwartier woont altijd al nijpend geweest. “Maar de laatste tijd zijn in korte tijd zoveel plekken opgeheven dat ik een brief heb geschreven aan de gemeenteraad. Waarom maakt de gemeente ons leven en dat van onze buren zo moeilijk?”

Barth wijst naar de parkeernorm die de gemeente hanteert bij woningsplitsing en nieuwbouw waarbij wordt gekeken of er voldoende parkeergelegenheid is in de buurt. “Bij het plaatsen van een ORAC, een parkeerplaats voor een elektrische auto of een fietsenrek wordt hier blijkbaar niet naar gekeken.”

Reactie

Een woordvoerder van de gemeente reageert op het verdwijnen en herbestemmen van parkeerplekken. “Als het gaat om laad- en-losplaatsen, dan gaat het om winkelgebieden. In die gevallen gelden de laad-en-losregels binnen winkeltijden. Daarbuiten mag je er gewoon parkeren en verandert er dus niks.

Bij ORAC’s geldt het 90 procent-criterium. Dan wordt gekeken naar het zogeheten maatgevende moment voor de betreffende wijk. Dat is het drukste moment qua parkeren. In een woonwijk zal dat ’s nachts zijn, in een andere wijk overdag. Als op dat maatgevende moment niet meer dan 90 procent van de parkeerplekken gevuld is, dan mag er een ORAC geplaatst worden, anders niet.”

 

De stad moet leefbaar blijven voor iedereen: ook voor mensen die in het bezit zijn van een auto.
Reinout Barth (bewoner Zeeheldenkwartier)

 

Als het gaat om elektrische auto’s, geldt het 90 procent- criterium volgens de gemeentewoordvoerder ook. Toch is dit nog weer anders dan bij de ORAC’s. “Die nemen doorlopend een plek in waar anders een ‘gewone’ auto zou hebben gestaan. Elektrische auto’s zouden toch al een parkeerplek hebben ingenomen en zij mogen bovendien alleen op die plekken staan als ze gaan opladen.

Er zijn geen regels voor het omzetten van een parkeerplek naar een plek waar een fietsenrek staat. Dan wordt een puur lokale afweging gemaakt. Hoe groot is de behoefte in de betreffende wijk, buurt of straat aan meer stalling voor fietsen.” Volgens Barth wordt er amper gebruikgemaakt van de fietsnietjes. “Het is mij een raadsel waarom die daar staan.”

Willekeur in Zeeheldenkwartier

Buurtbewoner Barth vindt dat de gemeente meer rekening moet houden met bewoners die afhankelijk zijn van de auto. “Mensen moeten ook gewoon naar hun werk. Als autobezitter lijk je wel een paria.”

Dat sommige politieke partijen in de gemeenteraad pleiten voor meer bomen in plaats van parkeerplekken vindt hij onrealistisch. “Er is niets mis met een rijtje auto’s in de stad. Als je bomen wilt zien, moet je naar de Scheveningse Bosjes of naar Twente.”

De Hagenaar stelt dat de parkeernorm nu te veel een momentopname is bij nieuwbouw- of verbouwplannen. “Het lijkt wel of de gemeente willekeurig parkeerplekken kan opheffen als zij daar zin in heeft. Het zoeken naar een parkeerplek zorgt niet alleen voor enorm veel stress bij mij, maar ook bij mijn buren. In de avond laat ik de auto noodgedwongen staan, omdat ik anders mijn plek kwijt ben.”

Tijd terugdraaien

De tijd terugdraaien hoeft van Barth niet. “Maar op deze manier kan het niet doorgaan. De stad moet leefbaar blijven voor iedereen: ook voor mensen die in het bezit zijn van een auto.”

Standaardportret
Bekijk meer van