‘Boter bij de vis voor duurzaamheid’

Verkiezingsprogramma D66

Door

Door Mieke van Dixhoorn

De ‘talking points’ voor de campagne rollen al soepel van de tong van de nieuwe lijsttrekker van D66. In 2014 was Robert van Asten nog campagneleider, dit keer mag hij zelf het podium op. De nu nog grootste partij in de gemeenteraad (zeven zetels) presenteerde woensdag op het dakterras van Bleyenberg haar conceptverkiezingsprogramma. Als eerste. De kernboodschap is herkenbaar: beter onderwijs, meer duurzaamheid en werk voor iedereen. Alleen in een iets andere volgorde. De nadruk ligt deze keer op de duurzaamheid. “Geen keuze maar absolute noodzaak,” aldus Van Asten. Fietsers krijgen meer voorrang en dat mag ten koste gaan van de auto. De stad moet in 2030 klimaatneutraal zijn. Richting de andere partijen in de gemeenteraad is hij duidelijk, vooral naar de andere ondertekenaars van het Haagse Klimaatpact. “Nu moet er boter bij de vis.”

Zijn andere boodschap is die van inclusiviteit. “Ik maak mij zorgen over het gemak waarmee partijen verschillen tussen onze inwoners benadrukken en aanzetten. Dat is onzinnig en ronduit gevaarlijk. Als een hele groep constant wordt weggezet – als het ook maar even over iets in de Schilderswijk gaat bijvoorbeeld – kan je niet verbaasd zijn dat mensen onze samenleving op een gegeven moment de rug toekeren. Dan heb je pas een probleem.”

De partij stelt maatregelen voor als extra taalonderwijs voor alle laaggeletterden in de stad en meer begeleiding naar werk voor iedereen die dat nodig heeft. Ook het structureel invoeren van anoniem solliciteren bij de gemeente steunt D66. “Je kan van mening verschillen over hoeveel fietspaden er moeten komen, maar dat we met z’n allen één stad zijn… dat is geen keuze.”

Strenger

Vergeleken met vier jaar geleden is er in het D66-programma dus meer ruimte voor het milieu. De voorgestelde maatregelen zijn dan ook strenger. Uitgesprokener. Zo had de partij het in 2014 nog over een ‘gezondheidszone’ in het centrum, nu noemen ze het beestje bij de naam en willen ze de milieuzone ook meteen uitbreiden. Vanaf 2020 zijn vervuilende tweetaktmotoren helemaal niet meer welkom in de stad. In plaats van op gas zullen meer Haagse huizen worden aangesloten op warmtenetten. Voor de energietransitie is meteen 15 miljoen euro beschikbaar en daarna jaarlijks nog eens 0,9 miljoen. De partij steekt ook 10 miljoen in een verduurzamingsfonds waarmee huizenbezitters hun woning kunnen verduurzamen.

Elk huishouden moet één auto kunnen parkeren in wijken buiten het centrum, maar in en rond de binnenstad wil D66 die garantie niet meer geven. Een parkeervergunning voor de tweede auto moet weer duurder worden en als de parkeerdruk in een wijk boven de 90 procent komt, wordt er sowieso geen vergunning meer uitgegeven. Over een daadwerkelijk autoloos centrum zegt de partij: ‘Daar valt over te denken.’ Er komen in ieder geval meer fietspaden en het OV moet ‘fijnmaziger’. Er moet een lightrailverbinding komen met de Binckhorst en op het wensenlijstje staan ook extra verbindingen naar Escamp.

Golden oldies

Trouwe D66’ers zullen hun partij ook in de rest van het programma makkelijk herkennen met een aantal ‘golden oldies’. The Hague Security Delta krijgt een extra impuls, gedempte grachten worden opengebroken, er is geld (75 miljoen euro) voor meer huurwoningen in het lage en vooral het middensegment en burgers krijgen meer voor het zeggen met een jaarlijkse burgerbegroting ter waarde van 1 miljoen euro. Zo moeten alle Haagse basisscholen brede buurtscholen worden, toegankelijk voor alle kinderen vanaf 2,5 jaar, waar extra les wordt aangeboden in bijvoorbeeld talentontwikkeling en ook intensieve coaching beschikbaar is voor kinderen met een achterstand. “De financiële situatie van je ouders mag geen belemmering zijn,” zo sprak Van Asten.

Als echte middenpartij zullen de democraten zich in de komende campagne positioneren als ‘realistisch alternatief’, om zo wellicht wat groene idealisten, verdwaalde sociaaldemocraten en minder rechtse liberalen van hun concurrenten af te snoepen. Van Asten wil van zeven naar tien zetels groeien, ‘uiteraard weer de grootste worden’ en het liefst daarna de collegeonderhandelingen ingaan met zo min mogelijk anderen. “Hoe minder partijen, hoe duidelijker je keuzes kan maken.”
Op 14 oktober wordt het programma definitief vastgesteld door de algemene ledenvergadering. Dan is ook de kieslijst bekend.

10 punten uit het D66-programma:

  1. Een schoolontbijt voor ieder kind.
  2. Meer geld voor culturele instellingen.
  3. De milieuzone wordt uitgebreid, parkeren op straat ontmoedigd.
  4. Een sociaal-maatschappelijk werker op elke school.
  5. Het spooremplacement van CS en dat van HS worden overkluisd of ondergronds gebracht.
  6. Ondergrondse afvalcontainers ook voor plastic, blik en drinkpakken.
  7. Elke basisschool wordt een brede buurtschool voor kinderen vanaf 2,5 jaar.
  8. Een lightrailverbinding met de Binckhorst.
  9. Den Haag loopt voorop in het experimenteren met een gereguleerd drugsbeleid.
  10. In plaats van gas worden woningen aangesloten op warmtenetten.

| Foto: DHC

Wilt u meer lezen over de gemeenteraadsverkiezingen van 21 maart? Neem dan een abonnement op DHC.

Pasfoto Mieke
Bekijk meer van