Tegenslag: Den Haag krijgt 60 miljoen euro minder van rijk

De herverdeling van het gemeentefonds pakt slecht uit voor Den Haag. In het nieuwe plan krijgt de stad jaarlijks 60 miljoen euro minder subsidie van de rijksoverheid.

Door

De grote vier steden komen er bekaaid vanaf, stellen de wethouders financiën vast. ‘De G4 staan voor enorme economische, sociale en financiële opgaven, die ook al voor de coronacrisis onder druk stonden,’ zegt de Haagse wethouder Anne Mulder (VVD, financiën) in een persbericht. ‘Dat zien we niet terug in deze voorstellen.’

Het gemeentefonds is de subsidiepot waaruit gemeenten geld ontvangen om hun taken uit te voeren. Het huidige voorstel van minister Kajsa Ollongren voor herverdeling van het geld doet veel stof opwaaien. Vooral de noordelijke provincies gaan er hard op achteruit.

 

Alleen herverdelen lost niets op.
Anne Mulder (wethouder)

 

Den Haag krijgt jaarlijks 115 euro minder per inwoner, wat neerkomt op een tegenvaller van 60 miljoen. Eerder werd de stad al 20 miljoen euro minder toebedeeld, wat tot chagrijn leidde bij toenmalig wethouder Boudewijn Revis. Vorig jaar rekende hij nog op ‘winst’ bij de herverdeling: de subsidie zou 12 miljoen euro hoger gaan uitvallen.

Zorgtaken

Niet dus. Van de grote vier steden krijgt in Ollongren’s voorstel Den Haag de zwaarste klappen. In de herverdeling van het gemeentefonds schuift het accent van de grote stad naar de middelgrote en kleine gemeenten. Het vaste budget dat is gereserveerd voor de G4 krimpt aanzienlijk. Den Haag krijgt zelfs minder geld voor het ‘sociaal domein’, de zorgtaken waarvoor al jaren te weinig geld is.

Daarin staat de hofstad niet alleen. Negen op de tien gemeenten komt geld tekort voor jeugdhulp, ouderzorg (Wmo) en bijstand, bleek onlangs uit onderzoek van EenVandaag, Investico en De Groene Amsterdammer. De problemen volgen op de decentralisatie, waarbij gemeenten een aantal rijkstaken overnemen maar minder geld krijgen om ze uit te voeren.

Mulder wil niet kibbelen over de verdeling. De koek moet simpelweg groter. ‘Een nieuw kabinet zal echt moeten zorgen dat gemeenten meer financiële armslag hebben, zodat we onze gemeentelijke taken voor onze inwoners kunnen uitvoeren,’ stelt de wethouder in het persbericht. ‘Alleen herverdelen lost niets op.’

Coronapijn

De financiële situatie van de gemeente is zorgelijk. Dat was al zo vóór de coronacrisis. Vorige jaar tastte het college van B en W diep in reservebuidel om de coronapijn te verzachten. Voor een coronabuffer van tientallen miljoenen trok het stadhuis 24 miljoen euro uit de algemene reserves, de helft.

Wilt u meer Haags nieuws lezen? Klik hier voor een (proef)abonnement op Den Haag Centraal. U ontvangt de krant 10 weken voor slechts 10 euro. Voor 90 euro per jaar kunt u DHC ook digitaal lezen.

Standaardportret
Bekijk meer van