Gemeente doet ongekend diepe greep in spaarpot

Het college van B en W tast diep in de reservebuidel om volgend jaar financieel overeind te blijven. Het spaargeld moet helpen de klappen van de coronacrisis op te vangen.

Door

Dinsdagmiddag presenteerde wethouder Boudewijn Revis (VVD, financiën) de begroting voor 2021. “Het was een heel gepuzzel om die sluitend te krijgen,” zei hij. “Vóór corona hadden we al een tekort van zo’n zeven miljoen euro per jaar.”

Het stadsbestuur gaat desondanks niet bezuinigen. “Bij zo’n crisis moet je niet stilstaan, maar dubbel zo hard aan het werk,” aldus Revis. Om zijn plannen te bekostigen, doet het college een ongekend diepe greep in reserves. Die waren al nagenoeg uitgeput, omdat de gemeente al jaren leegloopt op de jeugd- en ouderenzorg. Het college steekt de helft van de algemene reserves (24 miljoen euro) in een ‘coronabuffer’. Die bedraagt inmiddels 81 miljoen euro, en de wethouder rekent op een extraatje op Prinsjesdag.

 

We zitten nu op de bodem van wat verantwoord is
Boudewijn Revis, wethouder

 

Door de halvering van de reservepot belandt Den Haag in een riskante situatie. Ter illustratie: het restant is 72 miljoen euro lager dan eigenlijk zou moeten. De reserves zijn voor noodsituaties bedoeld, verdedigt het college zijn verregaande besluit. “Maar we zitten nu op de bodem van wat verantwoord is,” waarschuwde Revis. “Hierna is absoluut geen ruimte meer om geld uit de reserves te trekken.”

Overbodig

Het college smeedt plannen om de reserves de komende jaren aan te vullen. Het voornaamste idee is om ‘overbodig’ gemeentevastgoed versneld te verkopen. De opbrengst zou kunnen oplopen tot 30 miljoen euro. “Het is de enige manier om zoveel mogelijk van onze ambities overeind te houden,” aldus de wethouder. Een meevaller is de bijdrage uit het Gemeentefonds, die vanaf 2022 zo’n 12 miljoen euro hoger moet uitvallen.

Ondanks de geldzorgen ziet het college kans extra geld uit te trekken voor andere zaken, zoals meer mankracht voor de Haagse Pandbrigade en de bestrijding van de destructieve Japanse duizendpoot (een plant).

 

Rekening wordt gehouden met meer Hagenaars in de bijstand

 

Ook werkt de gemeente aan een sociaaleconomisch herstelplan voor Hagenaars die door de coronarecessie worden geraakt. Dat wordt in het najaar verwacht. Het college draait alvast de bezuiniging op economie (4 miljoen euro per jaar) terug, in ieder geval komend jaar.

Bijstand

Rekening wordt gehouden met meer Hagenaars in de bijstand. De afgelopen jaren investeerde de gemeente juist in trajecten om bijstandsgerechtigden aan een baan te helpen (‘werkoffensief +500’). Revis: “De coronacrisis gooit roet in het eten. We houden rekening met extra bijstandskosten.” In een eerste schatting gaat de gemeente uit van een extra 10- tot 20 miljoen euro.

Op woensdag 16 september zijn de algemene politieke beschouwingen. De gemeenteraad zal dan debatteren over de begroting.

Standaardportret
Bekijk meer van