Geldzorgen bij gemeente: coronacrisis net begonnen, maar bodem al bereikt

De gemeentefinanciën hebben de bodem bereikt. Daar komt nu de coronacrisis overeen. Op het stadhuis staat inmiddels geen heilig huisje meer overeind.

Door

Dat was de boodschap van wethouder Boudewijn Revis (VVD, financiën) bij de digitale perspresentatie van de jaarrekening. Onder de streep heeft de gemeente 2019 afgesloten met een plusje van 1,4 miljoen euro, maar dat kan de financiële sores niet verbloemen.

De gemeente heeft veel ingeteerd op haar reserves, vooral om de tekorten in de ouderen- en jeugdzorg op te vangen. Ook de bijdrage vanuit de rijksoverheid viel vies tegen. “We naderen de ondergrens,” waarschuwde Revis. “Het piept en het kraakt.”

 

Eigenlijk hebben we niet het vet op de botten om de coronacrisis goed te lijf te gaan
Boudewijn Revis, wethouder

 

Daar komt nu de coronacrisis overheen. De gemeente krijgt minder geld binnen uit belastingen en dividend (bijvoorbeeld van de HTM), terwijl de noodsituatie vraagt om grote onvoorziene uitgaven. “Onder normale omstandigheden zou ik zeggen: we moeten de reserves aanvullen. Maar nu zitten we in een crisis waarvoor die reserves zijn bedoeld. Eigenlijk hebben we niet het vet op de botten om de coronacrisis goed te lijf te gaan.”

1 procent kans

De gemeente spaart niet voor risico’s op natuurrampen als een epidemie, meldt het jaarverslag. De kans op een catastrofe wordt op een welhaast symbolische 1 procent geschat, de financiële gevolgen op 63,5 miljoen euro. Ambtenaren werken momenteel aan een impactanalyse van de coronacrisis, die begin juni wordt verwacht. De coronakosten zullen in de miljoenen lopen, verzekerde Revis.

 

We moeten alle zeilen bijzetten. Er zijn nu belangrijkere zaken dan toen we het coalitieakkoord sloten
Boudewijn Revis, wethouder

 

Het stadsbestuur heeft geld uit de algemene reserve gebruikt om de zorgtekorten op te vangen. Dat potje is daardoor met 10 miljoen geslonken tot 47 miljoen euro. “We teren in op ons weerstandsvermogen,” zei Revis. In twee jaar tijd nam het eigen vermogen af van 730 miljoen naar 500 miljoen euro. Dat was bewust beleid, aldus Revis. De gemeente wilde geen ‘dood geld’ op de plank laten liggen, wat hij gezien de economische voorspoed ‘verdedigbaar’ vindt. “Maar mijn boodschap nu is dat de bodem is bereikt.”

Coronacrisis doet plannen sneuvelen

Gezien de coronacrisis is het onafwendbaar dat de vijf coalitiepartijen stokpaardjes uit hun begroting zullen zien sneuvelen. “We moeten alle zeilen bijzetten. Er zijn nu belangrijkere zaken dan toen we het coalitieakkoord sloten.”

Zelfs het veelbesproken Eneco-geld is geen heilig huisje meer. De verkoopopbrengst van 675 miljoen euro is – na veel gebakkelei – gereserveerd voor investeringen in de stad, met name in de energietransitie en duurzaamheid. “Gezien de omvang van de crisis moeten we alle mogelijkheden bekijken,” zei Revis. “Maar het Eneco-geld is niet zomaar een zak geld die we over de balk kunnen kieperen. We moeten een afweging van prioriteiten maken.”

DHC-redacteur en columnist Casper Postmaa schrijft, zolang de corona-crisis duurt, een dagboek over het leven in Den Haag. Wilt u meer Haags nieuws lezen? Koop dan de krant Den Haag Centraal bij een van onze verkooppunten of neem een (proef)abonnement.

Standaardportret
Bekijk meer van