Financiële problemen dreigen voor gemeente door coronacrisis

De coronacrisis dreigt ook de gemeente in financiële problemen te brengen. “De gemeente heeft geen vet op de botten,” waarschuwde wethouder Boudewijn Revis (VVD, financiën) tijdens de eerste videovergadering van de gemeenteraad ooit.

Door

De gemeente stond er financieel al penibel voor, gezien de structurele tekorten op ouderenzorg en jeugdhulp. “Het beeld is niet rooskleurig als je naar onze buffers kijkt,” zei Revis in de digitale vergadering. “Dat is geen goed uitgangspunt voor deze crisis.”

De financiële problemen bij de gemeente ontstaan doordat er minder geld binnenstroomt dan begroot. Zo lopen de belastinginkomsten terug, onder meer door het wegblijven van toeristen, en zullen dividenden lager uitvallen (‘De HTM verkeert echt in zwaar weer’).

Tegelijk lopen elders de kosten op, zoals een vertienvoudiging van de uitgaven van de GGD. “We gaan een financiële impactanalyse maken,” zei Revis.

Videodebat

Donderdag vergaderde de gemeenteraad voor het eerst in zijn 149-jarige geschiedenis online. Via een videoverbinding namen burgemeester, wethouders en raadsleden deel aan de beraadslagingen. Alleen Hart voor Den Haag/Groep de Mos was uit protest afwezig. Debatvoorzitter Joris Wijsmuller leidde het gesprek vanuit een lege raadzaal. Via WhatsApp konden raadsleden verzoeken om een interruptie.

 

Van 203 leerlingen weten we dat de school geen contact met ze heeft gekregen
Hilbert Bredemeijer (wethouder onderwijs)

 

Partijen ontvangen veel klachten over het digitale loket waar ondernemers en zzp’ers steun kunnen aanvragen. De website zou ingewikkeld en slecht bereikbaar zijn. “Zijn er ook middelen om op langere termijn misbruik tegen te gaan?” vroeg Frans Hoijnk van Papendrecht namens 50Plus. “Helaas hebben wij ook op dat front indicaties dat het niet helemaal goed gaat.”

Marieke van Doorn (D66) wees op een waarschuwing van het RIEC (het bureau dat de gemeente adviseert over ondermijning) op het risico van fraude bij ruimhartige steunregelingen.

Kinderen buiten beeld

Verder leven in de raad zorgen over de kinderen die sinds de scholensluiting buiten beeld zijn. “Van 203 leerlingen weten we dat de school geen contact met ze heeft gekregen,” zei wethouder Hilbert Bredemeijer (CDA, onderwijs). 23 Haagse scholen hebben zich bij de gemeente gemeld. “Vijftien hebben ons gevraagd om de hulp van een leerplichtambtenaar.”

 

We hebben waarschuwingsbrieven gestuurd aan uitzendbureaus. Busjes vallen onder de noodverordening
Johan Remkes (burgemeester)

 

Voor het niet volgen van coronaregels heeft de gemeente ‘enkele tientallen boetes’ uitgedeeld. Burgemeester Johan Remkes: “Negentien ondernemingen hebben we een last onder dwangsom opgelegd. Vijf winkels, waaronder bouwmarkten, hebben een waarschuwing gekregen.” De maatregelen van vorig weekend, zoals de afsluiting van parkeerplaatsen bij recreatiegebieden, zullen ook dit paasweekend gelden.

Ook tolereert de gemeente niet langer volle busjes met arbeidsmigranten die ’s ochtends naar het Westland rijden. “We hebben waarschuwingsbrieven gestuurd naar de uitzendbureaus,” zei Remkes. “Busjes vallen onder de noodverordening. Houden de werkgevers zich niet aan de richtlijnen, dan zal daarop worden gehandhaafd.”

DHC-redacteur en columnist Casper Postmaa schrijft, zolang de coronacrisis duurt, een dagboek over het leven in Den Haag. Wilt u meer Haags nieuws lezen? Koop dan de krant Den Haag Centraal bij een van onze verkooppunten of neem een (proef)abonnement.

Standaardportret
Bekijk meer van