Impasse rond herinrichting Koekamp: ‘Haal de bouwhekken weg’

Hekken, zandhopen, ingepakte bomen en tijdelijk asfalt voor zwaar materieel. De Koekamp ziet er niet uit. Weg die hekken, zeggen de Haagse Stadspartij (HSP) en anderen.

Door

De herinrichting van de Koekamp is al jaren inzet van een verbeten juridisch gevecht tussen de gemeente en omwonenden. Door een uitspraak van de rechter ligt het nauwelijks begonnen werk nu stil. HSP-gemeenteraadslid Peter Bos vindt dat er nu iets moet gebeuren.

“De lente staat voor deur en de Koekamp is afgeschermd met bouwhekken. Het ziet er niet uit, terwijl de werkzaamheden stilliggen. Ik vraag het college om de Koekamp weer toegankelijk te maken, zodat iedereen in de komende lente en zomer kan genieten van dit prachtige gebied. Het gaat nog maanden duren voordat de procedures zijn afgerond en het is zonde als het park al die tijd afgesloten blijft.”

De HSP’er heeft B en W vragen gesteld. Die gaan verder dan alleen het weghalen van de hekken. Bos vraagt ook of de gemeente haar plannen wil herzien. De vragen van Bos zijn nog in de behandeling.

Dubbelzinnig besluit over Koekamp

Na lange discussies hakte de gemeenteraad vorig jaar de knoop door met een enigszins dubbelzinnig besluit. Enerzijds krijgt de wandelaar meer ruimte in en rond de Koekamp, anderzijds wordt de historische waterpartij verlegd om ruimte te scheppen voor een fietsroute langs de Bezuidenhoutseweg. Dat gaat ten koste van 36 bomen en ook de herten moeten inschikken.

 

De lente staat voor deur en de Koekamp is afgeschermd met bouwhekken. Het ziet er niet uit.
Peter Bos (HSP-gemeenteraadslid)

 

Een ruime meerderheid van de raad veegde met dat besluit het voorstel van een brede coalitie van betrokken burgers van tafel. De Algemene Vereniging voor Natuurbescherming, de Fietsersbond, het Wijkberaad Bezuidenhout, de Wijkvereniging Benoordenhout, de Bewonersvereniging rond het Plein en de Vereniging, de KNNV en de Bewonerscommissie City Tower pleitten onder de naam ‘De Groep’ voor een aanpassing van de plannen.

‘Oeverlijn’ van de hertenkamp

De Groep vindt dat de ‘oeverlijn’ van de hertenkamp niet gewijzigd hoeft te worden. Wel vergraven zou ‘een onaanvaardbare aantasting van de cultuurhistorische aspecten van het herteneiland’ tot gevolg hebben. Het verleggen van het fietspad richting Bezuidenhoutsweg zou de oplossing zijn.

Het gemeentelijk plan voor de Koekamp. (Gemeente Den Haag)

Joost Gieskes, woordvoerder van De Groep, zei hierover eerder tegen Den Haag Centraal: ‘Wij hebben grote bezwaren tegen dit kostbare afgraven van de historische Koekamp. Hiermee wordt bovendien het oorspronkelijke ontwerp van architect Zocher uit de negentiende eeuw aangetast. Het is ook helemaal niet nodig. Als het nieuwe fietspad iets wordt verlegd in de richting van de Bezuidenhoutseweg past het allemaal precies.’

De gemeente houdt evenwel vol dat de ruimte nu te krap is om een volwaardige fietsroute te kunnen aanleggen. Richard de Mos (Hart voor Den Haag), toen nog wethouder, verdedigde het ontwerp van de gemeente (en Staatsbosbeheer) in februari van het vorig jaar met de stelling dat het beter was voor het ‘groen en de veiligheid van fietsers en voetgangers’.

Impasse Koekamp

De impasse die nu is ontstaan, is het gevolg van een uitspraak van de bestuursrechter op 21 november. Een aantal organisaties heeft een bodemprocedure aangespannen tegen het bestemmingsplan. Die loopt nog. Om te voorkomen dat de gemeente in de tussentijd aan het werk zou gaan, is een ‘voorlopige voorziening’ (schorsing) aangevraagd en die heeft de rechter toegewezen. In het vonnis staat dat ‘al met al heel wat bomen met een (vrij) goede toekomstverwachting het veld moeten ruimen’.

Zelfs de vermaarde Acte van Redemptie uit 1576 wordt in de overwegingen nog genoemd. De rechter vindt dat moet worden vastgesteld of dit decreet van Willem van Oranje, dat het kappen van het Haagse Bos in de Tachtigjarige Oorlog voorkwam, nog steeds ‘gelding’ heeft. Dat zou dan moeten worden meegenomen in de bodemprocedure. Al met al ligt het werk in en rond de Koekamp voorlopig stil. Het is zelfs de vraag of het gemeentelijke plan het redt. Mogelijk besluit de Raad van State dat het moet worden aangepast.

Hoofdredacteur Herman Rosenberg biedt u dit artikel uit de krant van 19 maart gratis aan. Wilt u meer Haags nieuws lezen? Koop dan de krant Den Haag Centraal (DHC) bij een van de verkooppunten of neem nu een (proef)abonnement. U ontvangt DHC 10 weken voor slechts 10 euro. 

Standaardportret
Bekijk meer van