Plan Koekamp mogelijk toch anders

De waterloop van de Koekamp wordt mogelijk niet verlegd. Nader onderzoek moet uitwijzen of het gebied ook zonder die ingreep goed kan worden heringericht.

Nieuws