Plan Koekamp mogelijk toch anders

De waterloop van de Koekamp wordt mogelijk niet verlegd. Nader onderzoek moet uitwijzen of het gebied ook zonder die ingreep goed kan worden heringericht.

Door

Nader onderzoek moet uitwijzen of de Koekamp ook zonder het verleggen van de waterloop kan worden heringericht. Het plan is daarom donderdag (11 oktober) niet besproken door de gemeenteraad. “We gaan het alternatieve plan opnieuw bestuderen,” zei wethouder Richard de Mos (Goep de Mos, buitenruimte) vorige week al in een commissievergadering en hij deelde ook nog eens een ‘dikke pluim’ uit aan de meedenkende wijk- en natuurorganisaties.

Zijn ambtenaren en Staatsbosbeheer zullen dat niet met hem eens zijn geweest, want zij wezen het alternatief – de waterloop niet ‘vergraven’ – deze zomer nog categorisch af. Maar De Mos kon niet veel anders, omdat hij een overgrote meerderheid van de raad tegenover zich vond.

Bijna alle partijen willen dat het alternatief opnieuw een kans krijgt. Ook de PVV. “Een paar bomen meer of minder kunnen ons niet zoveel schelen. Maar als het zonder graven goedkoper kan, zijn we daarvoor,” zei fractievertegenwoordiger Addie Wisse.

Koekamp wordt stadsentree

Over de Koekamp wordt al ruim een jaar gediscussieerd. Wethouder Boudewijn Revis, die er nu niet meer over gaat, kwam vorig jaar met het voorstel om van het gebied een echte ‘stadsentree’ te maken. Er moet in de visie van de gemeente meer ruimte komen voor fietsers en de toegankelijkheid van het gebied moet vergroot worden.

  

 

Een paar bomen meer of minder kunnen ons niet zoveel schelen, maar als het zonder graven goedkoper kan, zijn we daarvoor.
PVV-fractievertegenwoordiger Addie Wisse

 

In overleg met de wijk- en natuurorganisaties is dat plan aangepast. Mminder brede paden, minder aantasting van het groen. Maar wat lange tijd onopgemerkt bleef, was dat de gemeente de waterpartij, die parallel loopt aan de Bezuidenhoutseweg, in zijn geheel richting hertenkamp wil verplaatsen. Dit om in de zone langs de weg meer ruimte te krijgen en de ‘parkbeleving’ te vergroten.

‘Grote bezwaren’

De samenwerkende organisaties, die zich intussen ‘De Groep’ noemen, zijn daar mordicus tegen. Woordvoerder Joost Gieskes: “Wij hebben grote bezwaren tegen dit kostbare afgraven van de historische Koekamp. Hiermee wordt bovendien het oorspronkelijke ontwerp van architect Zocher uit de 19de eeuw aangetast. Het is ook helemaal niet nodig. Als het nieuwe fietspad iets wordt verlegd in de richting van de Bezuidenhoutseweg past het allemaal precies.”

Het afgraven van een deel van het ‘herteneiland’ zou ook nog bomen kosten. Maar in het alternatief sneuvelen er weer andere exemplaren.

Alternatief plan

Deze zomer oordeelden de gemeente en Staatsbosbeheer dat het alternatieve plan ‘in technische zin mogelijk’ is. Maar het wordt ‘zeer onwenselijk geacht. Dit omdat daarmee de kwaliteit van de openbare ruimte en de kwaliteit van de verbindingen voor fietsers en voetgangers wordt verminderd, waaronder de veiligheid’.

(Dit bericht wijkt af van de versie die in de krant van 11 oktober staat, omdat de gemeenteraad heeft besloten de behandeling van het Koekamp-plan uit te stellen) 

Standaardportret
Bekijk meer van