Vermenging boven- en onderwereld aanpakken met bundelen informatie

Sjoemelen met vergunningen, witwaspraktijken, illegale wietplantages en uitbuiting. Allemaal voorbeelden van de vermenging van onderwereld en bovenwereld. Een voorstel van D66 om dit aan te pakken werd vanavond aangenomen door de gemeenteraad.

Door

‘Hoe zit het met dat zaakje waar nooit iemand binnenloopt, maar waar tonnen omzet wordt gedraaid?” vroeg  Hanneke van der Werf, fractievoorzitter van D66 in de Haagse gemeenteraad zich af. Zij wil een betere aanpak van deze ‘ondermijning’ ontwikkelen. Ondermijning betekent zoveel als criminaliteit die de samenleving destabiliseert. Denk aan de louche shishalounges, maar ook de bedreiging van ambtenaren en lokale politici. Van der Werf: “Criminelen creëren daarmee oneerlijke concurrentie voor anderen. Ook leveren de schimmige praktijken overlast op en kunnen ze leiden tot uitbuiting van mensen.”

Ondermijning is moeilijk op te sporen en nog lastiger te bewijzen en aan te pakken. Daarom diende Van der Werf donderdagavond in de raadzaal een initiatiefvoorstel in: ‘Ondermijning onder ogen’. Daarin stelt ze drie stappen voor om het beleid effectiever te maken. De belangrijkste: samenwerken met meer partners en alle beschikbare informatie beter aan elkaar koppelen. Dat betekent bijvoorbeeld het aantal meldingen dat is binnengekomen bij de inspectie SZW (voorheen arbeidsinspectie) over een bepaalde onderneming combineren met de gegevens die bij de belastingdienst bekend zijn over de omzet en de eigendomspapieren in het kadaster. Op basis van de gecombineerde data kan er gerichter worden opgetreden.

Onheuse bejegening

De Islam Democraten en NIDA steunden het voorstel van D66 niet, omdat ze vinden dat het HEIT-team (Haags Economisch Interventie Team) in hun zoektocht naar criminele bedrijven, bepaalde ondernemers onheus bejegend. Van der Werf antwoordde simpelweg: “We brengen op deze manier beter in kaart waar het mis gaat. Dus interventie gaat dan juist op basis van feiten, niet van vermoedens.”

Het idee is om de nieuwe aanpak eerst in een (klein) ‘focusgebied’ uit te proberen. Dat gebied wordt samen met bewoners en ondernemers in het najaar aangewezen, ook op basis van gegevens waar nu de meeste ondermijning plaats vindt.

Weimarstraat mogelijk ‘focusgebied’

Burgemeester Krikke ziet het voorstel van D66 als ondersteuning van haar beleid: “Niets is zo fnuikend als  ondermijning voor de samenleving. Zeker een die je vanuit je raam ziet.” Op de publieke tribune zaten meerder burgers die zich zorgen maken over hun buurt. De Weimarstraat zou een mogelijk focusgebied kunnen zijn.

Een ruime meerderheid stemde voor het voorstel. Begin 2020 begint de pilot met het focusgebied.

Pasfoto Mieke
Bekijk meer van