Den Haag doet niet mee aan wietexperiment

De gemeente Den Haag gaat vooralsnog niet meedoen aan het landelijk experiment met gereguleerde wietteelt. Dit heeft het college van B en W woensdag besloten.

Door

De landelijke politiek heeft een experiment aangekondigd met de gereguleerde teelt en verkoop van cannabis. Doel is om de wiethandel uit het criminele circuit te halen. Op dit moment is er één bedrijf dat van de overheid cannabis mag telen, het in Veendam gevestigde Bedrocan. Verder wordt vrijwel alle wiet illegaal geproduceerd. Via de achterdeur komt die in de schappen van de coffeeshop terecht – het roemruchte gedoogbeleid.

Aan de pilot met gereguleerde wietteelt gaan maximaal tien gemeenten meedoen. Den Haag ziet daar nu vooralsnog van af. Het stadsbestuur vindt de voorwaarden te streng, zoals de eis dat álle coffeeshops in de gemeente dienen mee te doen. De landelijke wietproef hoeft niet te rekenen op Haagse deelname, schrijft het college aan de gemeenteraad, ‘zolang de voorwaarden van het experiment zo rigide blijven en op zo weinig draagvlak kunnen rekenen bij gemeenten en de Haagse coffeeshopbranche’.

 

Ook Amsterdam, Rotterdam en Utrecht zien geen heil in de huidige opzet.

 

Het afstel is een tegenvaller voor GroenLinks en D66. Anders dan collegepartij VVD zijn de progressieven uit de coalitie in principe enthousiast over het experiment. Formeel was ook de rest van het college dat: in het coalitieakkoord stelt het stadsbestuur zich positief op tegenover deelname, zij het ‘in overleg met coffeeshophouders’. Die zien het experiment niet zitten.

Ook het college schrijft ‘grote twijfels’ te hebben over de uitvoerbaarheid van de wietproef, ‘gelet op de gefundeerde en zeer breed gedragen kritiek die vanuit verschillende kanten is geuit op het experiment’. Ook Amsterdam, Rotterdam en Utrecht zien geen heil in de huidige opzet.

Wietexperiment onzeker

De komst van een wietexperiment is overigens nog niet in steen gebeiteld. Op z’n vroegst zal de eerste ‘staatswiet’ pas in de zomer van 2021 over de toonbank gaan. Dan is het huidige kabinet uitgeregeerd en kan zijn opvolger alsnog de stekker uit de proef trekken.

Standaardportret
Bekijk meer van