Louche shishalounge dicht na klachtenregen uit buurt

Op last van de gemeente is shishalounge Amigo op de Houtzagerssingel gesloten. Na klachten van de buurt zijn meerdere overtredingen geconstateerd. Om overlast van waterpijpcafés tegen te gaan, wordt een vergunningplicht ingevoerd.

Door

De gemeente heeft vorige week besloten de stekker te trekken uit de shishalounge op de rand van het centrum en de Schilderswijk. “De afgelopen maanden is door politie en handhavingsteam meermaals geconstateerd dat de huidige ondernemer de vergunningsvoorwaarden heeft overtreden,” licht de woordvoerder van burgemeester Pauline Krikke toe.

Bij de derde keer was de maat vol. De shishalounge stond onder verscherpt toezicht. Dit gebeurde nadat buurtbewoners hadden geklaagd en misstanden hadden gemeld. In een brief aan de burgemeester deden ze hun beklag. Dit ging over geluidsoverlast, ruzies, drugsdeals, brandgevaar, onveilige situaties en bezoekers die (vrouwelijke) buurtbewoners lastigvielen.

Het is niet voor het eerst dat op deze plek een waterpijpcafé wordt gesloten. In het pand op de hoek van de Houtzagerssingel en de Paulus Potterstraat zaten de afgelopen jaren verschillende shishalounges die ernstige overlast veroorzaakten. In 2014 moest de toenmalige bar een jaar dicht en werden zijn vergunningen ingetrokken. Twee jaar later werd de opvolger, ook een waterpijpcafé, drie maanden gesloten. “Reden voor beide sluitingen was het aantreffen van handelshoeveelheden drugs,” aldus de woordvoerder van Krikke.

 

Reden voor beide sluitingen was het aantreffen van handelshoeveelheden drugs.
Woordvoerder van burgemeester Pauline Krikke

 

Voor de buurt was de rust telkens van korte duur. Na enkele maanden opende een kennis of familielid van de eigenaar een nieuw waterpijpcafé in het pand. Om ditmaal een herhaling te voorkomen, hebben bijna vijftig huishoudens rondom Amigo de burgemeester gevraagd het pand zijn horecabestemming te ontnemen. Ze hebben er geen vertrouwen in dat de eigenaars van het pand, een gokkastexploitant en zijn vrouw, een fatsoenlijke horecazaak zullen huisvesten.

In een brief verzoeken ze Krikke daarom een ‘afsterfregeling’ in gang te zetten, zodat het pand zijn horecafunctie voorgoed kwijtraakt. De burgemeester verwacht ‘op korte termijn’ de bewoners te informeren over de mogelijkheid hiervan.

Vergunningplicht

Gelijktijdig met de sluiting van Amigo presenteert het college van B en W zijn veiligheidsplan voor de komende jaren. Woensdag gaf burgemeester Pauline Krikke in een commissievergadering tekst en uitleg bij het raadsvoorstel.

Dat voorziet onder meer in een betere aanpak van ondermijnende criminaliteit, zoals in sommige shishalounges. Het belangrijkste wapenfeit is de invoering van een vergunningplicht. Naar Rotterdams voorbeeld moeten caféhouders straks een aparte vergunning hebben om waterpijpen te serveren. Ze worden dan eerst op integriteit getoetst (Bibob). “Dit betekent overigens niet dat er geen shishalounges meer bij kunnen komen in de stad,” benadrukt de woordvoerder van Krikke.

Een aantal (locaties van) waterpijpcafés in de stad vormen een structurele bron van overlast. In de afgelopen jaren zijn meerdere shishalounges gesloten na aanhoudende overtredingen. In 2017 moesten drie waterpijpcafés ermee stoppen, in 2018 wederom drie. Een daarvan was VLVT op de Laan van Meerdervoort, op de hoek met de Tasmanstraat. In dat café werd vorig jaar een 17-jarige jongen doodgeschoten. Over twee weken dient voor de Haagse rechtbank de zaak tegen de verdachte schutter, een 20-jarige Rotterdammer.

Standaardportret
Bekijk meer van