Gemeenteraad acht doorgaan vreugdevuren dit jaar onzeker

In de gemeenteraad bestaan serieuze twijfels of de vreugdevuren in Scheveningen en Duindorp dit jaar kunnen doorgaan. Qua veiligheid en organisatie moet zo veel veranderen, dat de tijd dringt.

Door

“Ik vraag me af hoe realistisch het is om de vuren dit jaar door te laten gaan,” zegt CDA-leider Daniëlle Koster. “Als we het doen, moeten we héél zeker zijn dat het allemaal goed zit. Den Haag ligt onder een vergrootglas, we kunnen ons niets permitteren. Het niet laten doorgaan van de vreugdevuren moet een serieuze optie zijn. ‘Better safe than sorry’.”

Het rapport van de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OvV) maakte vorige week korte metten met de organisatie van de vreugdevuren. Na de publicatie kondigde het college van B en W aan de vreugdevuren ‘in een beperkte vorm’ te willen behouden. Op advies van de OvV wordt het gedoogbeleid ingeruild voor een rigide vergunningsprocedure. De aanvragen van de Scheveningse en Duindorpse bouwers zullen onder meer worden getoetst op ‘een zeer uitgebreid veiligheidsplan’.

Geen blauwdruk

“De bal ligt bij de bouwers,” zegt Arjen Kapteijns, fractievoorzitter van GroenLinks. Of hun aanvragen de keuring zullen doorstaan, is allerminst zeker. Kapteijns wijst op het Internationaal Vuurwerkfestival in Scheveningen, dat dit jaar werd afgeblazen omdat de organisatie niet voldeed aan de (strengere) veiligheidseisen. Ook de gemeente zelf moet aan de bak. Ambtenaren en experts dienen in ijltempo alle risico’s en bijpassende maatregelen in kaart te brengen. “De veiligheidsorganisatie moet staan,” benadrukt PvdA-leider Martijn Balster. “Daar is nog geen begin aan gemaakt.”

 

Den Haag ligt onder een vergrootglas, we kunnen ons niets permitteren.
CDA-leider Daniëlle Koster

 

De OvV biedt geen blauwdruk voor een veilige jaarwisseling. De gemeente zal echt zelf moeten uitvogelen wat voor vuurstapels zij verantwoord vindt, benadrukte voorzitter Jeroen Dijsselbloem maandag tijdens een speciale raadszitting. “Ik steun de ambitie van het college om ervoor te gaan, maar het is een flinke klus,” onderschrijft VVD-fractievoorzitter Frans de Graaf.

Het belooft een strijd tegen de klok te worden. Volgens de leidraad van de gemeente dient een vergunningsaanvraag voor een groot evenement uiterlijk achttien weken van tevoren te worden ingediend. Dat was, in het geval van de vreugdevuren, op 27 augustus.

Formeel hebben de bouwers nu geen recht meer op een besluit, al zal de gemeente er alles aan gelegen zijn het papierwerk op tijd rond te krijgen. Andere overheidsdiensten kijken nadrukkelijk mee. De OvV heeft politie en brandweer expliciet opgeroepen mondiger te zijn, ‘gevraagd en ongevraagd’. Na het besluit volgt nog een bezwaarprocedure van zes weken. Die zal geheid worden benut.

Het oordeel van de gemeenteraad

Strikt genomen verstrekt uiteindelijk het college de vergunning. Toch kan het in dit dossier moeilijk om het oordeel van de gemeenteraad heen. “De raad zal richtinggevende uitspraken doen, al dan niet in de vorm van moties,” voorspelt De Graaf. Getuige de zitting met Dijsselbloem zal de raad aandringen op een aansprakelijkheidsregeling met de bouwers voor het geval de vuren weer tot schade leiden. ‘De raad kan niet van tevoren bepalen dat het door móét gaan,’ legde Dijsselbloem uit. ‘Dat zou de positie van de burgemeester ondermijnen.’

Uiteindelijk komt het aan op Johan Remkes, de waarnemend burgemeester. Hij moet op oudejaarsdag vaststellen of de bouwers hebben voldaan aan de vergunningseisen en de wind gunstig staat. Zo niet, dan zal hij het feest moeten afblazen. De gemeenteraad debatteert volgende week over de vreugdevuren.

Dit artikel uit de krant van donderdag 10 oktober 2019 wordt u gratis aangeboden. Wilt u meer lezen over de vreugdevuren? Neem een (proef)abonnement op DHC.

Standaardportret
Bekijk meer van