Conflict over hoogste woontoren van de stad voor de rechter

De hoogste woontoren van de stad zou het worden, maar de gemeente zag er uiteindelijk niets in. Via de rechter wil de ontwikkelaar alsnog een kans afdwingen.

Door

Lang dacht ontwikkelaar Safiek Sardar van MS Vastgoed op het goede spoor te zitten. Samen met Alexander Pols van Kollhoff & Pols Architecten voerde hij intensief overleg met de gemeente over zijn plan voor de bouw van drie torens met 1400 woningen en bedrijfsruimte aan de Verheeskade. De plek ligt in het gebied tussen de Megastores en het water van de Laakhaven. Een van de woontorens zou met 240 meter het hoogste gebouw van de stad worden. Helemaal wat toenmalig wethouder Boudewijn Revis (VVD, stadsontwikkeling) wilde in het kader van het Central Innovation District (CID): massale woningbouw bij de stations.

Wat aanpassingen en dan kon ‘voor wat betreft de massaopbouw, de volumes en bouwhoogte, verder op instemming worden gerekend’, aldus een mail van 21 juni 2019 van de betrokken stedenbouwkundige van de gemeente. Het plan werd verder uitgewerkt. Er kwam een maquette, er kwamen mooie plaatjes.

Maar daarna ging het mis. Kennelijk heeft zich een ‘paradigmawisseling’ bij de gemeente voorgedaan, constateerde de advocaat van MS Vastgoed maandagmiddag bij de kortgedingrechter in Den Haag. Dat was een nette manier om te zeggen dat de gemeente de schaakstukken heeft verzet zonder dat de tegenspeler dat wist. Terwijl MS Vastgoed dacht dat ze met zijn plan meeliep in de procedures – onder meer de opstelling van een planuitwerkingskader (PUK) – serveerde de gemeente het project vorig jaar af. Te groot en te hoog, oordeelde de afdeling stedenbouw nu en zelfs het woord ‘megalomaan’ viel. De gemeente wil nu niet meer hoger gaan dan 120 meter. En dat terwijl een jaar eerder de ‘sky nog de limit was’, aldus architect Pols maandag.

‘Niet gelukkig’

De eis van MS Vastgoed luidde dat de gemeente het plan gewoon in behandeling neemt. Daar zou immers al een begin mee zijn gemaakt. In september vorig jaar prijkte het plan nog op de periodieke lijst van plannen waarvoor B en W na behandeling in de raad een ‘verklaring van geen bedenkingen’ wilden afgeven. Maar volgens de advocaat van de gemeente waren er helemaal geen toezeggingen gedaan. De betrokken stedenbouwkundige was daartoe ook niet bevoegd. Zijn vermeende akkoord zou ‘uit zijn context gehaald’ zijn. De gemeente werkt nu aan een ‘Nota van uitgangspunten’ gebaseerd op ‘voortschrijdend inzicht’ en het hele project Verheeskade komt daar niet meer in voor.

 

Revis is opgevolgd door Anne Mulder en die kijkt toch anders aan tegen een aantal plannen dan zijn voorganger.
Tim de Boer (HSP)

 

Rechter mr. S. Hoekstra-van Vliet zat behoorlijk in haar maag met de kwestie. Als het stadhuis al gelijk heeft, heeft het toch bepaalde zaken ‘niet erg gelukkig’ opgeschreven, constateerde zij. De stedenbouwkundige, die aanwezig was, gaf dat ook toe. De rechter vond het verder raar dat vorig jaar nog een toren van 240 meter hoog geen punt was, terwijl nu opeens 120 meter de grens is. Zij stuurde vervolgens aan op aanhouding van de zaak om ruimte te bieden voor nader overleg.

Na een schorsing spraken de twee partijen af inderdaad opnieuw om de tafel te gaan. Ook wethouder Mulder wordt erbij betrokken. Uiterlijk op 1 oktober moet er een uitkomst zijn. Als MS Vastgoed daar niet tevreden mee is, kan het bedrijf de zaak doorzetten. De rechter doet dan uitspraak op grond van de nu geproduceerde stukken en hetgeen maandag naar voren is gebracht.

Kritiek woontoren

De zaak trok en trekt ook de aandacht van de gemeenteraad. Volgens fractievertegenwoordiger Tim de Boer van de HSP kan de gemeente een plan dat haar niet bevalt gewoon afwijzen. Hij kan zich wel iets voorstellen bij de vermeende ‘paradigmawisseling’, waarover de advocaat van MS Vastgoed het had. “Om te beginnen is Revis opgevolgd door Anne Mulder en die kijkt toch anders aan tegen een aantal plannen dan zijn voorganger.”

 

Als je gedane toezeggingen vervolgens weer intrekt, getuigt dit niet alleen van onbehoorlijk bestuur, maar ook van gebrek aan daadkracht.
William de Blok (Hart voor Den Haag/Groep de Mos)

 

In het geval van het CID als totaalplan moest Mulder ook wel gas terugnemen, omdat bijna de hele gemeenteraad en acht bewonersorganisaties scherpe kritiek hadden op de omvang van de projecten. Intussen wordt er meer ruimte voor groen en voorzieningen gereserveerd en werkt de gemeente in het geval van de Verheeskade en omgeving aan een bredere visie. Deze ontwikkelingen kwamen op de rechtszitting niet echt uit de verf.

Toch ontmoet MS Vastgoed ook sympathie in de raad. Hart voor Den Haag/Groep de Mos heeft het college van B en W om opheldering gevraagd. “Als je gedane toezeggingen vervolgens weer intrekt, getuigt dit niet alleen van onbehoorlijk bestuur, maar ook van gebrek aan daadkracht om deze gigantische wooncrisis het hoofd te bieden,” zegt raadslid William de Blok. De gemeente heeft ‘tijdens het spel de spelregels veranderd’, vinden hij en zijn fractievoorzitter Richard de Mos. De vragen van De Mos en De Blok zijn nog niet beantwoord.

Onze redactie biedt u dit verhaal uit de papieren krant van donderdag 19 augustus 2021 gratis aan. Wilt u meer Haags nieuws lezen? Koop dan de krant Den Haag Centraal bij een van onze verkooppunten. Of neem een (proef)abonnement.

Standaardportret
Bekijk meer van