Binck City Park: woontorens bij Kasteel Binckhorst goed voor duizend appartementen

Tienduizenden woningen bouwen in de Binckhorst? Dat kan maar op één manier: de hoogte in. Ontwikkelaar VORM geeft met het complex Binck City Park – goed voor ruim duizend appartementen – invulling aan de verticale stad van de toekomst.

Door

Tot 2035 komen er volgens het CBS zo’n 70.000 Hagenaars bij, maar de geografische grenzen van de stad zijn bereikt. Een deel van de oplossing voor het groeiende woningtekort is te vinden in de Binckhorst. Het rauwe industrieterrein wordt getransformeerd tot een stoer en waterrijk woon-werkgebied dat uiteindelijk 23.000 huishoudens moet tellen. En daarvoor wordt de hoogte opgezocht. Met de bouw van het enorme Binck City Park – drie woontorens bij Kasteel de Binckhorst – lenigen de ontwikkelaars van VORM de nood met ruim duizend appartementen voor een breed scala aan doelgroepen. Van starters tot ouderen en van studenten tot young professionals.

Zowel koop als vrije sector huur en sociale huur krijgen ruim baan in het grootste project van dit gebied. “We richten ons bewust op betaalbaar wonen,” vertelt ontwikkelaar Tim Boeter. “Daarvoor hebben we VORM 2050 opgericht, een speciale tak van ons bedrijf die zich enerzijds richt op het jaartal 2050 en anderzijds op twintig procent goedkoper en vijftig procent sneller bouwen door op een slimme manier met prefab om te gaan.”

Binck City Park is ‘een stad in de stad’

Boeter omschrijft Binck City Park als ‘een stad in de stad’. “Maar wonen in hoogbouw is heel anders dan in een rijtje. Tot een meter of twintig, dertig hoog heb je nog contact met de straat, daarboven raak je dat kwijt.”

Het grootste woonblok betreft een toren van maar liefst 140 meter hoog, ontworpen door OZ architects uit Amsterdam. “Dé uitdaging met hoogbouw is het aanlanden op het maaiveld,” stelt architect Chris Zwiers. “De eerste meters boven de grond zijn superbelangrijk, omdat daar nog sprake is van zintuiglijke waarneming; je ziet de mensen beneden, je hoort ze. Daarmee moet je rekening houden met het ontwerp van bijvoorbeeld de balkons. Ook de plint, waar alle voorzieningen zijn, moet je zo positioneren dat ie optimaal contact maakt met de buitenwereld.”

 

De eerste meters boven de grond zijn superbelangrijk, omdat daar nog sprake is van zintuiglijke waarneming.
Chris Zwiers (architect)

 

Om hogerop eveneens de verbinding met het stadsleven te creëren, zijn op verschillende niveaus in de toren en boven op de bijbehorende parkeergarage daktuinen gepland. Zwiers: “Onze toren is opgebouwd uit drie delen. Waar die elkaar raken, komen de terrassen om te ontmoeten, net als op een levendig plein in een stadsbuurt.”

Het basisontwerp van de tuinen ligt vast. In samenspraak met de bewoners worden volgens Tim Boeter van VORM naar behoefte elementen toegevoegd voor sport, spel en ontspanning. “Hoe leuk is het om, als je op de 35ste verdieping woont, met je kleinkinderen naar een collectieve daktuin te gaan om te knikkeren of naar het hok van het buurtkonijn?”

Geen bezit, maar gebruik

Wie veel woningen bouwt op een beperkt oppervlak moet efficiënt omgaan met de ruimte. Voor een van de lagere woonblokken, waarin startersappartementen en ruim 190 studentenunits worden gerealiseerd, betekent dat aandacht voor collectieve ruimtes voor bewoners. Boeter: “Die kun je gebruiken om te studeren of om je bezoek te ontvangen, als dat een wat grotere groep is die je niet in huis kwijt kunt.”

Met bijna 350 parkeerplekken in de bovengrondse garage kan ook lang niet elke bewoner van Binck City Park een auto kwijt. En dat is precies de bedoeling. “De inzet is deelmobiliteit, het gezamenlijk gebruik van auto’s,” aldus Boeter.

“Starters en studenten denken al niet meer in bezit, maar in gebruik. Dat proberen we bij iedereen te stimuleren door voldoende deelauto’s te garanderen, een app te introduceren en mensen op bewonersavonden mee te nemen in deze ontwikkeling. Met een fietsenstalling die ruim voorziet in oplaadpunten voor e-fietsen en e-scooters wordt de keuze voor alternatief vervoer bovendien makkelijk gemaakt.”

Dit is een verkorte versie van het artikel dat verschijnt in de DHC-nieuwbouwbijlage van donderdag 14 mei 2020. Wilt u meer lezen over de ontwikkelingen op de Binckhorst of andere nieuwbouwprojecten in de Haagse regio? Koop dan de krant Den Haag Centraal bij een van onze verkooppunten of neem een (proef)abonnement.

Standaardportret
Bekijk meer van