Veel nieuwe woontorens, maar met meer aandacht voor omgeving

Het plan voor de bouw van 20.000 nieuwe woningen bij de drie grote stations gaat door. Wel heeft de gemeenteraad een groot aantal aanpassingen afgedwongen.

Door

De raad stemde donderdagavond in overgrote meerderheid in met het plan voor het ‘Central Innovation District’, een verzamelnaam voor de bouw van woningen en kantoren bij de stations CS, HS en Laan van NOI. In februari moest wethouder Anne Mulder (VVD, stadsontwikkeling) het door zijn voorganger Boudewijn Revis opgetuigde megaproject nog terugnemen. Dat deed hij na felle kritiek uit de raad, ook van zijn eigen partij, de VVD.

“Waarom doen we het?,” begon Mulder donderdag zijn geslaagde reddingspoging van het CID. “We hebben een groot woningtekort en we willen de economie stimuleren. Maar Den Haag moet wel Den Haag blijven. De nieuwbouw en het aantal voorzieningen moeten gelijke tred houden. De raad en de bewoners (van de omliggende wijken, red.) willen de vinger aan de pols houden. Ik onderstreep dat. We moeten het samen doen.”

Veel kou uit de lucht

Mulder wist de afgelopen maanden al veel kou uit de lucht te halen door toezeggingen te doen over die voorzieningen, zoals scholen, speelplekken en parken. Ook zegde hij toe raad en omwonenden meer bij de plannen te betrekken dan tot nu toe is gebeurd. Toch was de gemeenteraad nog niet geheel overtuigd. Daarom volgden donderdag in de raadsvergadering een spervuur van moties (opdrachten aan het college van B en W) en amendementen (concrete wijzigingsvoorstellen). Mulder ging met vrijwel alles akkoord en de meeste voorstellen werden dan ook aangenomen.

De belangrijkste nieuwe besluiten:

  • Bij al aangenomen plannen wordt alsnog naar de wijkvoorzieningen gekeken.
  • Bij lopende en nieuwe projecten is een ‘beeldkwaliteitsplan’ vereist zodat kan worden getoetst of de nieuwbouw in de omgeving past.
  • Bij alle plannen wordt geïnventariseerd wat de negatieve effecten zijn voor de omgeving; zijn die te erg dan wordt aan de ‘noodrem’ getrokken.
  • Alle voorstadia zoals ‘Nota’s van Uitgangspunten’ en ‘Planuitwerkingskaders’ worden voortaan als voorstel aan de raad voorgelegd.
  • Er komen in het CID ook huurkoop-woningen en woningen/appartementen voor gezinnen.
  • Hoogbouw is niet heilig; er komt een onderzoek naar lagere complexen met een hoge woningdichtheid.
  • De gemeente maakt een grote maquette van het CID, omdat veel mensen niet begrijpen wat er gaat gebeuren en waar precies.
  • De Trekvliet, Schenk, Laak en Laakkanaal worden beschermd als cultuurhistorische waterlopen.
  • Er worden extra klimaatmaatregelen genomen zoals de aanleg van parken en waterbergingen.

De complete bouw van het CID zal zo’n tien jaar vergen. De eerste bouwplannen worden (waarschijnlijk) uitgevoerd aan de Laakzijde van HS en bij Laan van NOI, ter plekke van het oude ministerie van sociale zaken.

Wilt u meer Haags nieuws lezen? Koop dan de krant Den Haag Centraal bij een van onze verkooppunten. Of neem een (proef)abonnement.

 

Standaardportret
Bekijk meer van