Grote bezwaren in Bezuidenhout tegen torenplan bij Laan van NOI

Het Bezuidenhout verzet zich met hand en tand tegen grootschalige hoogbouw op de plek van het oude ministerie van Sociale Zaken (SoZa). De inspraakprocedure zou misleidend zijn geweest.

Door

Jacob Snijders, adviseur van het Wijkberaad Bezuidenhout, zegt dat de wijk jarenlang heeft meegepraat over een ander plan dan dat wat nu uiteindelijk aan de gemeenteraad wordt voorgelegd. “Hier klopt niets van. Er is vorig jaar een webinar gehouden. Daar bleek dat er sprake is van een ander plan. Dit is niet correct. De gemeenteraad kan hier niet mee akkoord gaan.”

Dat is nu juist wat wethouder Anne Mulder (VVD, stadsontwikkeling) wél hoopt. Hij zond onlangs een zogeheten Planuitwerkingskader (PUK) naar de gemeenteraad. De strekking daarvan is dat de gemeente wil meewerken aan nieuwbouw ter plekke van het enorme oude complex van SoZa, gelegen tussen de Anna van Hannoverstraat en de Schenkkade, en tegenover het station Laan van NOI. Ontwikkelaar MRP SoZa BV wil er een groot complex met kantoren en 1150 tot 1300 woningen bouwen, verdeeld over vier torens van tussen de 75 en 125 meter hoog. Het architectenbureau Rijnboutt heeft daarvoor een ontwerp gemaakt, getiteld Plan AnnA.

Wijkberaad Bezuidenhout

Het wijkberaad Bezuidenhout vindt de torens te hoog en het volume te groot en maakt ook bezwaar tegen het gebrek aan voorzieningen, zoals scholen en groen. Dat is overigens een bezwaar dat breder leeft en zich richt tegen het complete project Central Innovation District (CID), waar de SoZa-plannen deel van uitmaken. “Wij zijn niet tegen nieuwbouw, maar wel tegen plannen van deze omvang. Onze wijk wordt aan alle kanten ingebouwd,” zegt Snijders. In het stuk van Mulder staat dat de nieuwe torens te veel schaduw en windhinder zullen veroorzaken. Dat moet nog ‘geoptimaliseerd’ worden.

Wethouder Mulder schrijft over de inspraak dat ‘er veel belangstelling van betrokkenen [was] om verder mee te denken over de verdere invulling’. Dat klopt, alleen was die interesse ook kritisch. Uit het verslag van het zogeheten webinar blijkt dat er tamelijk indirecte stellingen werden voorgelegd, zoals: ‘De stad heeft dringend woningen nodig. Plan AnnA draagt met veel woningen bij aan de Huisvestingsopgave en daarbij is hoogbouw onvermijdelijk. Van de deelnemende bewoners is 52 procent het hiermee (gedeeltelijk) eens en 42 procent het (gedeeltelijk) oneens. Volgens Snijders is de weerstand in werkelijkheid vele malen groter; veel bewoners zouden al voor het webinar zijn afgehaakt omdat ze geen vertrouwen hadden in het proces.

Achtergrond bezwaar

De achtergrond van het bezwaar tegen de procedures met het gewijzigde plan is dat het oorspronkelijk een groter gebied besloeg. De gemeente mikte ook op bebouwing langs de spoorlijn, rond het station. Het grootste deel van de inspraak (‘participatie’) ging over dat plan. Maar al snel bleek dat de NS, ProRail, HTM en RET helemaal geen bebouwing bij het spoor willen. De ruimte is in de toekomst waarschijnlijk nodig voor nieuwe sporen van de NS en RandstadRail. Daarna bleef alleen de SoZa-kavel over; de geplande nieuwbouw is hier nu iets groter dan in de eerdere versie van de plannen.

Mulder verwacht dat de sloop van SoZa eind 2022 kan beginnen. Tot die tijd blijven er studenten en statushouders wonen. Snijders van het Wijkberaad Bezuidenhout ziet de nabije toekomst iets anders. “Wij gaan bezwaar aantekenen en stappen indien nodig naar de Raad van State. Dat zal op zijn minst een flinke vertraging veroorzaken.”

Onze redactie biedt u dit verhaal uit de krant van 17 juni 2021 gratis aan. Wilt u meer Haags nieuws lezen? Koop dan de krant Den Haag Centraal bij een van onze verkooppunten. Of neem een (proef)abonnement.

Standaardportret
Bekijk meer van