Deel Bernhardviaduct maakt plaats voor nieuwbouw

Het Prins Bernhardviaduct in de binnenstad wordt over enige jaren versmald ten behoeve van de bouw van woningen en kantoren voor het rijk en de Universiteit Leiden.

Door

Dat is de kern van het project ‘Campusboulevard’ dat de gemeente vrijdag heeft gepresenteerd. Het plan is nu nog slechts een ‘gebiedsagenda’, een voorzet van de gemeente, die nader moet worden uitgewerkt. Volgens wethouder Boudewijn Revis (VVD, stadsontwikkeling) is het gebied rond het viaduct nu nog ‘somber en stenig’ met ‘veel asfalt’. Daar moeten meer groen, woningen, kantoren voor in de plaats komen en meer ruimte voor voetgangers en fietsers. De gemeente wil zowel het rijk als de universiteit meer ruimte bieden. Revis, in een toelichting: “Doordat overheid en universiteit zich dichter bij elkaar vestigen, wordt de samenwerking en kracht van beide groter. Den Haag is niet alleen een ambtenarenstad maar wordt ook een universiteitsstad. Een combinatie waar we trots op mogen zijn.”

Sloop van oud kantoor en deel viaduct

In het gebied Schedeldoekshaven/Ammunitiehaven wordt ruimte gewonnen door het rijkskantoor de Terminal, dat nu tussen de op- en afrit van het viaduct staat, te slopen. Op die plek komt het vernieuwde en versmalde viaduct te liggen. Daardoor ontstaat aan de zijde van het Spuikwartier ruimte voor een reeks kleinere flatgebouwen en een hoog gebouw van circa 150 meter (‘de Hooghe Rijn’) naast het ministerie van BuZa aan de Rijnstraat.

Impressie van de Campusboulevard. Wit is bestaand, grijs is (bijna) in aanbouw en beige is nieuw. Illustratie: Gemeente Den Haag

Nog meer onderdelen van het plan

  • De overbouwing van het busplatform en gedeeltelijke overbouwing van het emplacement van CS.
  • De sloop en vervanging van het Mercure Hotel op het Spuiplein.
  • De sloop en vervanging van de Koninklijke Bibliotheek; de KB zou moeten verhuizen, mogelijk naar nieuwbouw ter plekke van het huidige Koninklijk Conservatorium. Eerder was er sprake van een nieuwe KB op de plek van het Mercure Hotel.

Uitbreiding van Central Innovation District

De Campusboulevard strekt zich uit van het Spui tot het Beatrixkwartier. In feite is de zone een uitbreiding van het eerder gelanceerde concept Central Innovation District (CID). De boulevard hoort bij de ‘Policy Campus’, zoals het gebied rond CS wordt aangeduid. De andere CID-kernen liggen bij station Laan van NOI en station Hollands Spoor.
Prof. Erwin Muller, bestuurder van de Campus Den Haag is enthousiast over de boulevard. “Deze stelt de Campus in staat om haar onderzoek en onderwijs op één centrale plek in het hart van de stad nog verder te ontplooien en zo bij te dragen aan innovatie, levendigheid en de ontwikkeling van Den Haag als kennisstad,” zegt hij. De universiteit heeft nu al panden aan de Turfmarkt, het Anna van Buerenplein en het Bleyenburg.

Singelgracht krijgt meer ruimte

De gemeente ziet de gedeeltelijke sloop van het Bernhardviaduct verder als een kans om de Rivierenbuurt en het Spuikwartier ‘op een natuurlijke manier’ met elkaar te verbinden. Eén van de projecten voor de buitenruimte is het verwijderen van de overkluizing van de singelgracht (Zwarteweg/Oranjebuitensingel, zie foto bovenaan) onder het te versmallen viaduct.

 

Standaardportret
Bekijk meer van