Duizenden nieuwe woningen bij Hollands Spoor

Den Haag wil de komende jaren rond de NS-stations tienduizend nieuwe woningen bouwen. Vooral achter Hollands Spoor gaat er veel gebeuren.

Door

Het college van B en W heeft dinsdag (8 januari) een nadere uitwerking goedgekeurd van deze in november al in ruwe vorm gepresenteerde plannen. De overkoepelende naam van het project is ‘Central Innovation District’ (CID). Dat district heeft kernen rond de stations CS, HS en Laan van NOI. Die gebieden moeten worden uitgebouwd tot hoogwaardige, stedelijke zones. “We bouwen aan het wonen, werken en leven van de toekomst. Zo zetten we Den Haag met stip op één als woon- en werkstad. We kiezen voor mooie gebouwen passend in de Haagse traditie. Ook willen we gebouwen die bruisen: met open ruimtes op de begane grond waar mensen elkaar tegenkomen,” aldus verantwoordelijk wethouder Boudewijn Revis (VVD).

De gebieden zijn intussen voorzien van moderne namen die verwijzen naar de voornaamste activiteiten: Policy Campus Centraal (bij CS), de ICT- Security Campus (bij Laan van NOI) en de College Campus HS.

Policy Campus Centraal

Rond CS komen duizend tot 2500 nieuwe woningen. Het gebied heet Policy Campus Centraal omdat Den Haag hier, volgens de gemeente, ‘bijdraagt aan een innovatieve overheid’. De Utrechtsebaan wordt overkluisd en daarmee ‘vergroend’.

Dat biedt ruimte aan woningen op de ‘Vrijheidsplaats’, bij de bekende snackkar. Er komen nieuwe woontorens rond het station en op de plek van het Koninklijk Conservatorium. Er komt ook een plan voor de ruimte die er nog is tussen de Rijnstraat en de Oranjebuitensingel.

Woningbouw in College Campus

Het gebied rondom station Den Haag Hollands Spoor met de Haagse Hogeschool en het Mondriaancollege ‘wordt een aantrekkelijke plaats voor starters, studenten en ondernemers’, aldus de plannen. Hier komen torens met 5000 tot 7000 woningen. Naast de bestaande ingang van Hollands Spoor wordt de entree bij de Haagse Hogeschool het tweede gezicht van het station.

 

De kranten staan vol van de problemen op de woningmarkt. Den Haag wacht niet.
Boudewijn Revis (wethouder)

 

Bij de Laakpoort en Vlietpoort zijn plannen om een combinatie van sociale huurwoningen, kleinschalige bedrijfsruimtes en andere huur- en koopwoningen te ontwikkelen. Aan de Verheeskade rond de bedrijven Praxis en Shurgard zouden acht woontorens moeten komen te staan.

ICT – Security Campus

Rond Station Den Haag Laan van NOI worden 1200 tot 2000 woningen toegevoegd. Hier domineren de ICT-Tech- en (cyber-) security bedrijven. Het wordt in de toekomst de ICT-Security Campus. Het station krijgt een facelift en er komt een extra fietsenstalling met 2500 plaatsen.

Het oude gebouw van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid wordt herontwikkeld; de omgeving wordt omgevormd tot een stationsplein ‘dat recht doet aan het internationale profiel van de ICT-Security campus’. Aan de Voorburgzijde van het station worden op de onbebouwde strook aan de Van Alphenstraat woningen, groen- en speelvoorzieningen toegevoegd. Dit in overleg met de gemeente Leidschendam-Voorburg.

‘Den Haag wacht niet’

De grootschalige plannen zijn volgens Revis nodig om de groei van het aantal inwoners (mogelijk 630.000 in 2040) op te vangen en de economie te stimuleren. De gemeente stelt ‘kaders’ waaraan projectontwikkelaars zich moeten houden. De wethouder: “Het kán en mag in Den Haag. De kranten staan vol van de problemen op de woningmarkt. Den Haag wacht niet. De plannen zijn gemaakt, zodat snel de schop de grond in kan en er straks voor veel Hagenaars extra woningen beschikbaar en voor bedrijven extra vestigingsplekken.”

Standaardportret
Bekijk meer van