Reacties ‘slachtoffers’ Kunstenplan: ‘Dit is wrang, we hadden acht keer een volle zaal’

Het advies voor de verdeling van de kunstsubsidies in de periode 2021-2024 leidt tot steeds meer protest. Naast grote potentiële slachtoffers als Crossing Border roeren ook de kleinere initiatieven zich. Een selectie.

Door

Dans

Bij De Dutch Don’t Dance Divison overheerst ongeloof, over het advies voor de kunstsubsidies 2021-2024 (terug naar nul). Artistiek leider Rinus Sprong: “Dit is wrang. We verkochten dit seizoen acht keer het Zuiderstrandtheater uit, wie doet ons dat na? Belangrijk is ook wat dit advies doet met het beeld, het imago van dans in Den Haag.” Hij rekent erop dat cultuurwethouder Van Asten ingrijpt.

“De toekomst van dans voor de jeugd staat op de helling,” meent Lonneke van Leth, die haar eigen dansgezelschap runt. “Den Haag kan een goedlopend jeugddansgezelschap als het onze niet missen. Het advies en de toonzetting hebben mij verbaasd en doen geen recht aan de resultaten die de afgelopen jaren zijn behaald.”

Klassiek

“Voor ons is dit niet de doodsteek,” zegt Maria-Paula Majoor van het Matangi Quartet. “We blijven spelen. Wat me vooral aan het hart gaat, is dat veel speelmogelijkheden verdwijnen voor klassieke muziek. Zo worden festivals een kopje kleiner gemaakt. Het hele advies riekt naar arrogantie in de richting van alles dat naar ‘klassiek’ zweemt.”

Ook barokorkest The New Dutch Academy (NDA) krijgt, als het advies in stand blijft, (opnieuw) geen geld. Het zou onvoldoende hebben toegelicht hoe Haags het is. ‘NDA heeft veel bereikt met vaak beperkte financiële middelen. Het heeft zich bewezen als serieus, professioneel (barok)orkest,’ aldus artistiek leider Simon Murphy in een open brief.

Het kamermuziekfestival Classical Encounters dreigt eveneens zijn subsidie te verliezen. En dat op basis van een ‘ongenuanceerd’ oordeel, zegt violiste Eva Stegeman, spil van festival. “Tegelijk trekt de commissie wel de belangrijke conclusie dat Den Haag een kamermuziekfestival verdient én dat het aanbod aan kamermuziek hier relatief laag is.”

 

Ik word niet snel kwaad, maar nu wel.
Bob Schwarze (Branoul)

Theater

“Voor onszelf kwam het advies niet onverwachts, we krijgen nu al geen structureel geld,” reageert David Geysen van theatergezelschap Dégradé op het Kunstenplan. “Voor ons is wel de vraag of we nóg vier jaar willen spartelen en of we onze repetitiestudio aanhouden. Het is het jammer dat in Den Haag kennelijk geen alternatief mogelijk is voor het keurige toneel.”

Theater Branoul vist al een decennium achter het net van Kunstenplan-adviezen, tot woede en frustratie van directeur-acteur Bob Schwarze. “Ik word niet snel kwaad, maar nu wel,” zegt hij. “In de conceptversie van het advies stond een enorme fout, namelijk dat wij in het vorige Kunstenplan zaten. De commissie heeft dus geoordeeld op basis van foute informatie. Als je kijkt naar wat Het Nationale Theater (HNT) krijgt, zeg ik: elke verhouding is zoek. HNT zuigt al het geld weg.”

“De storm is losgebroken. Den Haag heeft als enige stad in Nederland een Engelstalig theateraanbod en dat is STET,” vertelt terugtredend directeur Elske van Holk. “Volgens de adviescommissie moet internationaal theater voortaan uit Amsterdam komen. En dat terwijl de raad eerder heeft gezegd staat dat het Engelstalige theateraanbod minimaal gelijk moet blijven in Den Haag.”

CultuurSchakel

Geen doodsstrijd, wel treurnis bij Marijn Cornelis van CultuurSchakel, het subsidieloket voor onder meer de amateurkunst. De organisatie moet twee ton inleveren. “Dit advies staat haaks op de vraag van de gemeente om te investeren in cultuuronderwijs en cultuurdeelname. Kinderen en jongeren in Den Haag zullen minder in aanraking komen met kunst en cultuur op school, in het theater of het museum. Onze bemiddelende rol voor het voortgezet onderwijs dreigt te verdwijnen,” somt ze op. Haagse verenigingen en initiatiefnemers zijn deels afhankelijk van de subsidies die CultuurSchakel verleent.

Deze maand buigt het college van B en W zich over het advies om vervolgens zelf met een subsidievoorstel te komen. Maar in het algemeen wordt weinig afgeweken van het advies. Na de zomer buigt de gemeenteraad zich over het Kunstenplan. De raad kan altijd wijzigingen aanbrengen, maar moet dan zelf aangeven hoe dat moet worden betaald.

 

Cultuuradvies slaat gaten in Haags cultuuraanbod

Geen Crossing Border-festival meer, twee wijktheaters weg, theater Branoul dicht en geen bijzondere kunst meer in de Elektriciteitsfabriek. Dat staat er te gebeuren wanneer het voorstel van de externe Adviescommissie Meerjarenbeleidsplan Kunst en Cultuur 2021-2024 (verdeling jaarlijkse kunstsubsidies) wordt overgenomen.

Lees meer

 

Wilt u meer lezen over kunst en cultuur in Den Haag? Koop op donderdag de krant DHC. Klik hier voor alle verkooppunten. U kunt ook een (proef)abonnement nemen. U ontvangt DHC 10 weken voor slechts 10 euro.

Standaardportret
Bekijk meer van