Haags kunstenplan 2021- 2024: Eerlijke beloning artiesten moet de norm worden

Meer aandacht voor expats en Hagenaars met een migratieachtergrond, meer armslag voor de wijktheaters en een eerlijke beloning voor werknemers in de cultuursector. Daarop zet het stadsbestuur in bij het opstellen van het Kunstenplan 2021-2024.

Door

Onder de naam ‘Zee aan mogelijkheden!’ presenteerde cultuurwethouder Robert van Asten (D66) donderdagmiddag (27 juni) in het muziekcentrum Paard zijn ‘beleidskader Kunst en Cultuur 2021-2024’. Dat vormt een leidraad voor Haagse culturele instellingen en gezelschappen die voor subsidie in aanmerking willen komen. In totaal valt er 56,2 miljoen euro te verdelen, waarvan bijna een half miljoen is gereserveerd voor cultuureducatie. Nog altijd is de artistiek inhoudelijke kwaliteit de belangrijkste voorwaarde om voor subsidie in aanmerking te komen, maar vergeleken met het vorige Kunstenplan ligt de focus nu (nog meer) op een gezonde bedrijfsvoering door instellingen en gezelschappen.

Het liefst ziet Van Asten dat straks iedereen voor de uren die hij of zij werkt, ook daadwerkelijk volgens de minimale CAO-normen betaald krijgt in de culturele sector. In een eerder interview met DHC liet hij weten: “We kunnen toch niet een systeem in stand houden, waarbij we zeggen: doe jij het maar voor de helft van het minimumloon. Of doe het vrijwillig, want dat staat zo leuk op je cv. Dat is hetzelfde als zeggen dat we tegen kinderarbeid zijn, maar wel onze kleding zo goedkoop mogelijk kopen bij een willekeurige winkel waar ik geen naam van zal noemen.” Stapsgewijs moet een eerlijke beloning de norm worden.

De Nieuwe Regentes

Dat het voor instellingen ook in de komende Kunstenplanperiode (2021-2024) niet zal lukken om geheel op eigen benen te staan, ziet Van Asten wel in. “Dan draai je de helft van het veld de nek om. Dan moet ik tegen een organisatie als De Nieuwe Regentes zeggen: je mag twintig avonden in het jaar programmeren en de rest verhuur je maar aan de Rabobank of andere commerciële partijen.” Maar hij verlangt wel dat de financiën op orde zijn en dat instellingen hun eigen inkomsten vergroten door onder meer verhuur van zalen en sponsoring.

 

We kunnen niet een systeem in stand houden, waarbij we zeggen: doe jij het maar voor de helft van het minimumloon.
Cultuurwethouder Robert van Asten

 

Ook moeten het Haagse culturele aanbod inspelen op ‘De veranderende stad’, een andere pijler in het beleidskader. Inmiddels telt de stad meer dan 537.000 inwoners van wie de helft een internationale achtergrond heeft. Daaronder vallen ook expats. De regio Haaglanden mag zich jaarlijks verheugen op meer dan 4500 internationale nieuwkomers. Die willen ook wat te doen hebben in hun vrije tijd. Daarnaast trekt Den Haag steeds meer toeristen. Reden om meer aandacht te besteden aan Engelstalige aanbod vindt de gemeente.

Meer subsidie

Van Asten concludeert daarnaast dat gesubsidieerde instellingen nog niet alle inwoners van Den Haag bereiken. In hun nieuwe aanvragen verwacht de wethouders concrete plannen die interessant zijn voor meerdere doelgroepen.

Zo moeten grote, maar ook kleine muziekinstellingen ‘nadrukkelijk samenwerking zoeken met de Cultuurankers, zodat een nieuw publiek kennis kan maken met oude en nieuwe muziek.’ Sowieso wil Van Asten de positie van Cultuurankers versterken. Den Haag telt er op dit moment acht: Theater en Filmhuis Dakota (Escamp), DiamantTheater (Haagse Hout), Laaktheater (Laak), Bibliotheek Leidschenveen-Ypenburg, Bibliotheek Loosduinen-Nieuw Waldeck, theater De Vaillant (Schilderswijk), Muzee Scheveningen en Theater De Nieuwe Regentes (Segbroek). Als het aan de D66’er ligt, krijgen zij straks meer subsidie om hun positie en hun bedrijfsvoering te verstevigen.

 

We geven er de voorkeur aan om een bestaand festival, zoals Rewire, te versterken
Cultuurwethouder Robert van Asten

OCC

In een ‘Zee aan mogelijkheden!’ wordt uiteraard vooruitgekeken: in 2021 gaat het nieuwe cultuurcomplex OCC open, dat een ‘Huis voor heel Den Haag’ moet worden. Ofwel een productiehuis, een opleidingsinstituut en een podium ineen. Geen grote verrassingen daarover in het document. Ook het Museumkwartier wordt even aangestipt. Het gebied in de historische kern van de binnenstad moet een toeristentrekker worden. Een internationaal aanbod is daarom ook daar gewenst. Het Eschermuseum in de voormalige Amerikaanse ambassade zal de rol vervullen ‘als instapmuseum, aantrekkelijk voor gezinnen en kinderen en mensen die geen traditionele museumbezoeker zijn’.

Verder vindt Van Asten dat er moet meer bedrijvigheid komen in het Central Innovation District (CID), het gebied tussen en rondom de drie stations. Hoe? Dat vermeldt het document niet. Maar Van Asten verwacht dat als er iets gebeurt, de nieuwe woonwijk Binckhorst daar de aangewezen plek voor is.

Rewire

Nergens wordt expliciet vermeld wie er in aanmerking zal komen voor subsidie, maar toch kan het bijna niet anders dan festival Rewire een goede kans maakt. “We geven er de voorkeur aan om een bestaand festival, zoals Rewire, te versterken (…) om nieuwe doelgroepen van binnen en buiten Den Haag te trekken. We vragen de Adviescommissie hier in haar beoordeling rekening mee te houden.”

De subsidieaanvragen worden beoordeeld door deze commissie, die vervolgens B en W adviseert. Het college komt vervolgens met het Kunstenplan 2021-2024, waarin het cultuurgeld wordt verdeeld.

Bekijk meer van