‘Meer geld naar cultuursector’

De schrale jaren voor Haagse theatermakers, muzikanten, kunstenaars en gezelschappen lijken voorbij. 

Door

Er moet meer geld worden vrijgemaakt voor cultuur. Dat bleek maandagavond bij een debat in Theater Dakota in Morgenstond tussen de cultuurwoordvoerders van twaalf partijen. Niet iedereen loopt warm voor dezelfde sectoren, maar in algemene zin moet definitief de schade worden hersteld die is aangericht door het college van B en W dat acht jaar geleden aantrad en dat de cultuurbegroting met bijna een vijfde (12,8 miljoen euro) omlaag bracht. Dat is later wel gedeeltelijk, maar nooit helemaal gerepareerd. Alleen het CDA en de PVV zien de kunsten niet als ‘topprioriteit’.

De PvdA en de andere linkse partijen braken in het bijzonder een lans voor de ‘cultuurankers’ (de wijktheaters) en voor cultuureducatie. “Lang leve de cultuurankers,” zei Cemil Yilmaz, lijsttrekker van de nieuwe islamitische partij Nida. VVD-kandidaat Det Regts pleitte vooral voor kwaliteit en steun aan de topgezelschappen. Birgül Özmen (D66) zei dat de ‘toegankelijkheid van cultuur voor iedereen’ hoog op de agenda moest blijven staan. Ook het cultuurgebouw OCC kwam nog aan de orde. HSP-lijsttrekker en wethouder Joris Wijsmuller verzekerde opnieuw dat het voor de eerste jaren verwachte exploitatietekort van het gebouw niet ten koste zal gaan van andere culturele instellingen.

Op deze avond was er maar één buitenbeentje en dat was kandidaat-raadslid Sebastiaan Kruis van de PVV. Hij wil op termijn helemaal stoppen met het subsidiëren van ‘linkse hobby’s’. Alleen de Nederlandse cultuur wortelend in de ‘joods-christelijke traditie’ heeft bestaansrecht voor de PVV. Kruis werd verschillende keren keihard uitgelachen.

Museumkwartier

Niet aan de orde kwamen twee belangrijke dossiers: de toekomst van het Zuiderstrandtheater en die van de voormalige Amerikaanse ambassade. In de raad groeit de steun voor het idee om het theater na 2020, als het OCC klaar is, open te houden en het als een culturele hotspot voor Scheveningen te behouden. De HSP en de VVD zijn daar voorstander van. Over de ambassade, die de Amerikanen nu definitief hebben verlaten, moet het nieuwe college een besluit nemen. Het kansrijkst lijkt een toekomst als Eschermuseum, waarmee het Museumkwartier zou worden versterkt. De verzamelde Haagse museumdirecteuren roepen in een vorige week uitgebracht advies op deze knoop door te hakken; ‘investeer stevig in de hoogwaardige ontwikkeling van het Museumkwartier’, luidt een van de aanbevelingen.

 

Standaardportret
Bekijk meer van