Den Haag wil toch Eschermuseum in ambassade

Een nieuw Eschermuseum leek van de baan, maar is toch weer actueel door een lichte koerswijziging van het stadsbestuur. Samen met marktpartijen wordt alsnog onderzocht of het kan in de voormalige Amerikaanse ambassade.

Door

De gemeente Den Haag probeert de voormalige Amerikaanse ambassade te verkopen aan een marktpartij die bereid is van het gebouw een Eschermuseum te maken. Er heeft zich een aantal investeerders gemeld.

Dat staat in een brief van wethouder Richard de Mos (Groep de Mos, binnenstad) aan de gemeenteraad. Daarin wordt het ‘verkoopproces’ geschetst. ‘Afgelopen periode hebben marktpartijen zich gemeld bij de gemeente. Zij geven aan een Eschermuseum op deze plek te kunnen realiseren zonder dat hiervoor andere subsidies nodig zijn dan de reguliere subsidies’. De gemeente gaat met deze partijen in gesprek. Wie het zijn wordt niet bekendgemaakt.

Minimaal 11,5 miljoen

Uitgangspunt is dat een eventuele gegadigde het gebouw aan het Lange Voorhout van de gemeente koopt voor minimaal 11,5 miljoen euro. Daarna is een forse investering nodig om van het kantoor een museum te maken.

Een eerder gesuggereerde combinatie met een hotelfunctie is niet mogelijk. Daar is het pand te klein voor. Er is wel een subsidie beschikbaar. Dat is het geld dat de gemeente nu bijdraagt aan de exploitatie van het bestaande Escher in het Paleis, dat onder het Gemeentemuseum Den Haag valt.

Toch nog poging Eschermuseum

Met deze stap komt de gemeente min of meer tegemoet aan de wens van het Gemeentemuseum en een deel van de Haagse cultuursector om in elk geval te proberen ‘Escher’ in de ambassade te krijgen. “Dat zou een flinke boost betekenen voor het Museumkwartier. Ook is het een fantastische invulling van het pand,” zegt De Mos in een toelichting. Eerder leek het erop alsof het nieuwe college (met daarin een stevig rechts geluid) niet van plan was een nieuw Eschermuseum nog een kans te geven.

De nu geschetste procedure moet uiterlijk op 1 maart duidelijkheid opleveren. Dan bekijkt het college van B en W of in zee kan worden gegaan met een van de marktpartijen. Zo niet, dan volgt een ‘openbare tenderprocedure’. Dat wil zeggen dat het gebouw wordt verkocht aan de hoogstbiedende. Daarbij geldt wel de voorwaarde dat de functie van de voormalige ambassade moet ‘bijdragen aan de ontwikkeling van het Museumkwartier’.

 

Standaardportret
Bekijk meer van