Waar blijft alternatief lijn 18? Benoordenhout neemt juridische stappen

Bijna een jaar na het wegvallen van lijn 18 zit een aanzienlijk deel van het Benoordenhout nog zonder (rechtstreekse) busverbinding met het centrum. De HTM en het stadsbestuur bieden nog geen oplossing, tot frustratie van de wijkvereniging, dat zich beroept op juridische stappen.

Door

“En daar zijn wij niet trots op,” erkent Elisabet Molenaar van de wijkvereniging Benoordenhout. “Maar omdat er niet wordt voldaan aan de ov-vraag in Clingendael, tekenen wij bezwaar aan tegen de vervoersplannen van 2020.” Hierin verandert de ov-voorziening in het Benoordenhout niet. “En dat maakt veel wijkbewoners radeloos. Mensen kunnen na het wegvallen van lijn 18 niet meer met het openbaar vervoer (ov) naar het station of de binnenstad. Dat is toch te gek voor woorden?”

‘Onrendabel’

Sinds lijn 18 (Rijswijk – Clingendael) in december 2018 werd opgeheven, zit het buurtje Uilennest, ingeklemd tussen landgoed Clingendael en de Benoordenhoutseweg, zonder buslijn. Maar ook andere delen van het Benoordenhout zijn gedupeerd, omdat er geen directe verbinding met het kernwinkelgebied meer is. Volgens de HTM en de gemeente kon lijn 18 niet blijven omdat een volwaardige stadsbus hier ‘onrendabel’ is. ‘Op de Laan van Clingendael, de Breitnerlaan en de Van Alkemadelaan (de drie in december 2018 opgeheven haltes, red.) stapte gemiddeld minder dan één iemand per bus in,’ vertelde de HTM eerder.

De wijkvereniging verbaast zich over dit argument. Molenaar: “Het is juist gebruikelijk dat bussen bij de eindpunten onderbezet zijn, dat is het kenmerk van de laatste halte.” Om precies te weten te komen hoe de cijfers hebben geleid tot de benauwde ov-situatie in het Benoordenhout, heeft de wijkvereniging een Wob-verzoek (Wet openbaarheid bestuur) ingediend bij de metropoolregio (opdrachtgever van het ov in de regio).

Geen alternatief voor lijn 18

Uit een onderzoek naar de vervoersvraag in het Benoordenhout, dat wethouder Robert van Asten (D66, mobiliteit) deze zomer uitvoerde, bleek dat er zo’n 120 ‘in- en uitstappers’ per dag gebruikmaakten van de vervallen haltes in het Benoordenhout.

 

Als lijn 29 in de daluren bijvoorbeeld één keer per halfuur vertrekt, bedien je toch een behoorlijk deel van de wijk.
Ronald van Onselen (vervoersdekundige)

 

“Voor deze 120 mensen is er geen alternatief,” aldus Molenaar. “Ja, er rijdt een spitsbus (lijn 29, red.) maar daar hebben de wijkbewoners niets aan. Deze is alleen voor forenzen omdat de bus in de ochtendspits alleen in één richting naar de Oude Waalsdorperweg (Internationaal Strafhof) rijdt en in de middagspits alleen naar het Centraal Station (CS). Er moet iets anders gebeuren.”

Buurtbus

Deze conclusie wordt ondersteund door het vervoersonderzoek, waarin staat dat er wél ‘behoefte is aan een (rechtstreekse) verbinding tussen de wijk en het CS en het centrum’. De aanbeveling: een buurtbus op basis van vrijwilligers ‘als mogelijke oplossing’. Vooral de aanvulling dat het initiatief hiertoe wél door de wijkvereniging moet worden genomen, is tegen het zere been van Molenaar.

“Wij zijn een wijkvereniging, geen busbedrijf. Onze vereniging bestaat uit mensen die zich inzetten voor de wijk. Deze vrijwilligers zijn toch niet in staat om organisatorisch een vervoersbedrijf te runnen? Dat is de omgekeerde wereld. Het is de taak van de wethouder om de belangen van de bewoners te behartigen, en door het probleem dat ze zelf veroorzaakt hebben over de schutting te gooien, gebeurt dat niet. Hierover wil ik graag in gesprek.”

 

Het is juist gebruikelijk dat bussen bij de eindpunten onderbezet zijn, dat is het kenmerk van de laatste halte.
Elisabet Molenaar (wijkvereniging Benoordenhout)

 

Molenaar vervolgt: “De acties van de gemeente zijn ook in strijd met haar eigen beleid: een ov-voorziening pas mag worden stopgezet als er een passende oplossing is. Daar is geen sprake van. Er is géén alternatief voor lijn 18.

Geen geld voor handhaven lijn 18

Ov-expert Ronald van Onselen van het platform Beter Openbaar Vervoer Haaglanden is het met de wijkvereniging eens dat het stadsbestuur het opzetten van een buurtbus niet aan de wijk kan overlaten. “Dat is écht te makkelijk. Ik vind dat de gemeente hier serieus moet bemiddelen, de wijkvereniging moet adviseren en helpen met het opzetten van zo’n verbinding.”

Wethouder Van Asten zegt dat hij graag nader overleg voert met de wijk, maar dat moet dan gaan over de buurtbus en het werven van vrijwilligers. “Er is geen geld om bus 18 te handhaven. Elders lukt het ook met de buurtbus, dus ik begrijp niet waarom dat in het Benoordenhout niet zou gaan.”

Lijn 29 in daluren

Vervoersdeskundige Van Onselen oppert nog een andere oplossing dan de buurtbus. Volgens hem is het ‘meest logische’ om lijn 29 (die vanaf CS via de Wassenaarsweg en de Van Alkemadelaan naar het Strafhof rijdt) ook buiten de spitsuren de baan op te sturen. “Als deze bus op werkdagen in de daluren bijvoorbeeld één keer per halfuur vertrekt, bedien je toch een behoorlijk deel van de wijk. Alleen vanaf de Laan van Clingendael is het nog iets meer dan vijfhonderd meter lopen naar een halte. Ik geef ook toe: deze oplossing verdient niet de schoonheidsprijs. Maar het is iets, binnen de huidige dienstregeling is dit het beste alternatief. Ik heb deze optie nog nergens voorbij horen komen en ik hoop dat de gemeente dit serieus wil gaan onderzoeken.”

 

Elders lukt het ook met de buurtbus, dus ik begrijp niet waarom dat in het Benoordenhout niet zou gaan.
Robert van Asten (wethouder)

 

Ook Elisabet Molenaar doet een dringende oproep aan het stadsbestuur. “Wijkbewoners die van het ov afhankelijk zijn, staan nu al tien maanden in de kou. Dat is lang genoeg geweest. Wij hebben daarom ook aan experts van reizigersvereniging Rover gevraagd om naar de kwestie te kijken. Volgende maand gaan we hun uitkomsten bespreken. Ik hoop dat de gemeente dan eindelijk onze zorgen serieus gaat nemen.”

Dit artikel uit de krant van 24 oktober 2019 wordt u gratis aangeboden. Wilt u meer Haags nieuws lezen? Klik hier voor een (proef)abonnement en meldt u zich hier aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief. 

Standaardportret
Bekijk meer van