Benoordenhout boos over schrappen bus 18

In de nieuwe dienstregeling van de HTM komt bus 18 (Rijswijk – Clingendael) te vervallen. Het gedeelte tussen Rijswijk en het Centraal Station wordt omgenummerd naar lijn 22. In Benoordenhout wordt een deel overgenomen door de bussen naar Scheveningen, maar de buurt Uilennest zit vanaf december zonder buslijn. En dat resulteert in veel onvrede.

Door

Bewoners van het Benoordenhout, politici en reizigersorganisaties maken zich zorgen over het plan van de HTM om het deel van buslijn 18 tussen het Centraal Station (CS) en Clingendael te schrappen. Het zou betekenen dat een deel van de wijk zonder openbaar vervoer (ov) komt te zitten.

In de dienstregeling voor 2019 (zie onder) van de HTM en de Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH), het samenwerkingsverband van 23 gemeenten in de regio en opdrachtgever van het ov, gaat het busnet op de schop.

Een ingrijpende wijziging, die overigens maar terloops in de plannen staat, is het opheffen van lijn 18, die nu tussen Rijswijk en de Laan van Clingendael rijdt. Het gedeelte tussen Rijswijk en CS wordt omgenummerd naar lijn 22, maar de ‘Clingendaeltak’ wordt geschrapt. ‘Dit lijndeel (bus 18 rijdt nu vanaf CS langs het Malieveld en via de Wassenaarseweg naar Clingendael, red.) is slecht bezet en is daardoor zeer onrendabel. De middelen worden gebruikt om op drukkere trajecten meer te bieden,’ zo schrijft de vervoerder.

Uilennest

Een deel van de route van lijn 18 in het Benoordenhout wordt overgenomen door de bussen naar Duinzigt en Scheveningen. Hierdoor blijven de Nassaubuurt en de woongebieden aan de Van Alkemadelaan aangesloten op het ov. Maar het buurtje Uilennest, bij het landgoed Clingendael, verliest zijn busverbinding.

“En dat is raar,” reageert VVD-raadslid Remco de Vos. “Dit is een buurt waar veel ouderen wonen, een groot verzorgingshuis staat, een mooi landgoed ligt en een gerenommeerd instituut (Clingendael, red.) gevestigd zit. Deze voorzieningen zijn straks alleen met de auto te bereiken. Ik vind het ongelooflijk dat alleen economische motieven hieraan ten grondslag liggen. Dat bus 18 misschien niet volledig rendabel is, snap ik. Maar belangrijker is de plicht van de gemeente om wijkbewoners goed ov te bieden.”

Averechts

Een van de bewoners van het Uilennest die balen, is Frederike Bloemers. “Let wel, als lijn 18 echt komt te vervallen, heeft Uilennest dus geen ov-verbinding meer met het station en de binnenstad. Als Den Haag echt het autogebruik wil terugdringen en het ov wil promoten, moet je natuurlijk niet zo’n averechtse beweging maken.”

 

Er moeten alternatieve, minder drastische maatregelen zijn.
Elisabet Molenaar (wijkvereniging Benoordenhout)

 

Ook de reizigersverenigingen maken zich zorgen. Zo vindt Rover-voorzitter Arnold van der Heijden dat de lage reizigersaantallen niet mogen betekenen dat ‘de ov-ontsluiting in een deel van Benoordenhout straks helemaal weg is’. Hij legt uit: “Het deel tussen CS en Clingendael is slecht bezet, daar moeten we eerlijk in zijn. In de spits gaat het nog wel, maar daarbuiten rijdt de bus zowat leeg rond. Wat mij betreft, wordt er naar een goede oplossing gezocht, bijvoorbeeld een buurtbus.”

En Ronald van Onselen, van het platform Beter Openbaar Vervoer Haaglanden (OVHA), betreurt dat hij ‘nooit de precieze cijfers over reizigersaantallen heeft gezien. “Ik hoor wel steeds dat deze buslijn zo slecht loopt, maar volgens mij wordt de halte bij de Van Hoytemastraat redelijk gebruikt.”

Sociale functie van bus 18

De wijkvereniging Benoordenhout hoopt dat het stadsbestuur en de HTM van gedachten veranderen. Elisabet Molenaar van de vereniging verklaart: “Bus 18 heeft een niet te onderschatten sociale functie in de wijk. Een goede ov-verbinding is voor alle bewoners in Benoordenhout van maatschappelijk belang. En vooral voor ouderen en andere hulpbehoevenden is lijn 18 belangrijk. Ik vind het te ingrijpend om deze bus helemaal weg te halen. Er moeten alternatieve, minder drastische maatregelen zijn, bijvoorbeeld het verlagen van de frequentie. Al rijdt de bus maar één keer per halfuur of één keer per uur door de wijk. Maar opheffen zonder goed alternatief vinden wij geen reële optie.”

De wijkvereniging biedt bewoners de mogelijkheid om te reageren op de vervoersplannen. De reacties, die tot 10 augustus worden verzameld, legt Molenaar voor aan wethouder Robert van Asten (D66, mobiliteit). “Ik hoop dat dit de opening biedt voor een gesprek.” De wethouder geeft op de website van de wijkvereniging aan vervolgens met een reactie te komen.

***

Dienstregeling HTM 2019:
Busnet volledig op de schop

In de nieuwe dienstregeling van de HTM, die op 9 december ingaat, verandert vooral het busnet drastisch. Zo komen er twee nieuwe lijnen bij. Lijn 28 gaat (met nieuwe elektrische bussen) rijden tussen het Centraal Station (CS) en het Scheveningse Norfolkterrein. En een nieuwe spitslijn (27) zal Bouwlust met station Mariahoeve verbinden.

Ook verdwijnen er buslijnen. Zo wordt lijn 18 (Rijswijk De Schilp – Clingendael) eind dit jaar opgeheven. Het gedeelte tussen Rijswijk en CS wordt overgenomen door lijn 22, die een nieuwe route gaat rijden tussen CS en De Schilp. Vanaf het Centraal Station rijdt lijn 22 vervolgens door naar Scheveningen en Duindorp.

Lijn 23, die nu via Rijswijk tussen Scheveningen en Kijkduin rijdt, wordt ingekort tot het De Savornin Lohmanplein. Alleen in de weekenden van maart tot en met september rijdt lijn 23 nog door naar Kijkduin. ‘Met dit nieuwe buslijnennet krijgen meer reizigers een betere verbinding,’ schrijft de HTM in een toelichting.

Het tramnet blijft in 2019 hetzelfde. Lijn 1, 6 en 16 gaan wel in hogere frequenties rijden. De metropoolregio (opdrachtgever van het ov) ging woensdag akkoord met de voorstellen van de HTM. De vervoerder werkt de plannen nu uit tot een exacte dienstregeling, die dit najaar gepresenteerd wordt.

Meer informatie: www.htm.nl

Standaardportret
Bekijk meer van