Nieuwe verkeersmaatregelen: vanaf Koningskade stad inrijden wordt moeilijk

Veel Haagse automobilisten moeten hun vaste routes aanpassen. Op korte termijn wordt afslaan van de Koningskade naar de Dr. Kuyperstraat en van de Raamweg naar de Laan Copes van Cattenburch een stuk lastiger.

Door

Dat zijn de eerste maatregelen uit het grote project ‘Kwaliteitsverbetering Centrum-Noord’ dat het college van B en W deze week heeft goedgekeurd. De verkeerslichten worden anders afgesteld, zodat de hoofdstroom van het verkeer buiten het centrum om gaat, in dit geval via de route Hubertusviaduct, Teldersweg, Johan de Wittlaan. Er volgt nog een nadere uitwerking van alle andere maatregelen, waaronder allerlei ingrepen om de snelheid van het autoverkeer terug te dringen. Die moeten er gezamenlijk toe leiden dat het doorgaande verkeer de Mauritskade, de Javastraat en de Laan Copes gaat mijden.

“Al jarenlang staan straten als de Javastraat en de Mauritskade bekend om de grootste luchtvervuiling,” zegt wethouder Robert van Asten (D66, mobiliteit). “Met dit maatregelenpakket zorgen we ervoor dat het doorgaande autoverkeer in Centrum-Noord met 15 procent per etmaal afneemt. In de ochtendspits is het drukker, en neemt het verkeer naar verwachting af met 25 procent.” Niet alleen wordt de lucht schoner, volgens Van Asten, maar er komt ook meer ruimte voor fietsers en groen. Het verkeer zou er ook veiliger door worden.

Ingrijpend

Eén van de meest ingrijpende plannen is het instellen van eenrichtingverkeer op de Mauritskade-Scheveningseveer. Daar kan dan alleen nog richting Hogewal worden gereden. Dit blokkeert de Mauritskade als uitvalsweg richting Utrechtsebaan.

Deze ingreep wordt op proef gedaan. Als de chaos te groot wordt, gaat dit mogelijk alsnog niet door. Het gevolg van deze maatregel, als hij los wordt uitgevoerd, is dat het verkeer via de Zeestraat richting de Javastraat rijdt en het daar alleen maar drukker wordt. Daarom worden ook daar maatregelen genomen.

Wie de stad uit wil, moet van B en W omrijden via de Teldersweg/Hubertusviaduct of via de Vaillantlaan en de Neherkade naar de nieuwe Rotterdamsebaan. Daarnaast zou in het hele Centrum-Noord de maximumsnelheid terug moeten naar 30 kilometer per uur, te controleren met camera’s. Maar dat vereist nog toestemming van het Openbaar Ministerie.

Afgehaakt

Over het totale plan heeft de gemeente twee jaar overlegd met vijfentwintig organisaties van bewoners en ondernemers. Die zitten grotendeels op één lijn. Alleen De Groene Eland uit het Zeeheldenkwartier heeft na felle discussies afgehaakt. De organisatie vreest dat de maatregelen zullen leiden tot een grote toename van de verkeersdrukte op de Koningin Emmakade/Waldeck Pymontkade.

Verder zeggen de ondernemers van het Noordeinde en het Hofkwartier nu alleen maar bezig te zijn met overleven. Zij willen niet dat de bereikbaarheid van de winkelgebieden wordt aangetast. Robert van Asten blijft niettemin enthousiast over de samenwerking. “Het is voor het eerst dat er voor zo’n groot gebied met zo veel organisaties een co-creatieproces is geweest.”

Wilt u meer Haags nieuws lezen? Klik hier voor een (proef)abonnement op Den Haag Centraal. U ontvangt de krant 10 weken voor slechts 10 euro. Voor 90 euro per jaar kunt u DHC ook digitaal lezen.

Standaardportret
Bekijk meer van