Milieuzone gaat in: dagen van vieze brommer zijn geteld

Vervuilende brommers mogen vanaf vandaag nergens meer rijden. Het verbod geldt voor veel Haagse tweewielers. Welk lot wacht de oude Puch? Zes vragen over de milieuzone.

Door

Wat houdt de milieuzone in?

Wie op zijn tweewieler Den Haag binnen tuft, wordt vanaf dinsdag begroet met een roodomrand verkeersbord: verboden voor brommers van vóór 2011. Bijna driehonderd borden markeren de milieuzone die brommers met een tweetaktmotor, die qua uitstoot bijzonder vervuilend zijn, moet weren uit de bebouwde kom. De gemeente trekt de grens bij 2010, omdat nadien vooral (minder vieze) viertaktbrommers zijn verkocht.

 

Oldtimers worden enigszins ontzien, want die gelden als ‘cultureel rollend erfgoed’

 

Het brommerbeleid is een kopie van dat in Amsterdam, waar sinds 2018 een milieuzone geldt. Den Haag is de tweede stad waar vieze brommers niet meer welkom zijn. Dat zijn er nogal wat: van de 36.000 Haagse brom- en snorfietsen stond liefst de helft vóór 2011 al geregistreerd (peiling van begin 2019). De gemeente kijkt naar de datum waarop het eerste kentekenbewijs voor de brommer is afgegeven. Die uit 2010 of eerder mogen de weg niet op.

Maakt de gemeente geen uitzonderingen?

Jawel. Eigenaars van een oude viertaktbrommer krijgen ontheffing. Zij moeten wel eerst hun brommer laten keuren bij een dealer (à 25 euro), omdat het type motor niet valt af te lezen aan de nummerplaat. Na de keuring kunnen ze een ontheffing aanvragen. Ook maakt het stadhuis een uitzondering voor mensen die om ‘medische redenen’ zijn aangewezen op een oude brommer. Zij moeten aankloppen bij de GGD. Sinds juli zijn twaalfhonderd ontheffingen aangevraagd, meldde wethouder Liesbeth van Tongeren (GroenLinks, luchtkwaliteit) deze week aan de gemeenteraad.

Ook worden oldtimers enigszins ontzien, want die gelden als ‘cultureel rollend erfgoed’. Haagse liefhebbers van de klassieke Puchs en Tomossen kunnen per jaar veertigmaal ontheffing vragen om een dagje te toeren. Vanwege een technisch probleem met de ontheffingsaanvraag zijn oldtimers voorlopig niet aan de milieuzone gebonden.

 

Ondanks de sloopregeling ligt mobiliteitsarmoede op de loer
Bovag, branchevereniging

 

Hoe staat de brommerbranche erin?

De milieuzone treft vooral mensen met een kleine beurs, stelt branchevereniging Bovag. “Dankzij hun brom- en snorfiets hebben zij een relatief goedkope en efficiënte manier van verplaatsing in de st ad. Ondanks een sloopregeling ligt mobiliteitsarmoede voor deze Hagenaars op de loer.” Ook vindt Bovag het onbegrijpelijk dat de oude brommers uit de héle bebouwde kom worden geweerd, terwijl de milieuzone voor vieze dieselauto’s (die aankomende zomer ingaat) beperkt blijft tot het centrum.

Wat gebeurt er met al die oude brommers?

De gemeente heeft een sloopregeling. Eigenaars kunnen hun brommer inruilen voor een tegoedbon van 400 euro of een ov-kaart. Hagenaars met een Ooievaarspas krijgen een tegoed van 750 euro. Aanvankelijk liep het niet echt storm, maar inmiddels hebben bijna 2500 Hagenaars een sloopsubsidie voor hun brom- of snorfiets aangevraagd, zegt een woordvoerder. In september stelde het stadhuis vier ton extra beschikbaar voor de sloopregeling.

Bovag noemt de regeling een doekje voor het bloeden. Ook vindt de brancheclub dat forensen uit buurgemeenten ervan moeten kunnen profiteren. Of de regeling in 2021 wordt verlengd, is nog onzeker.

Hoe wordt het verbod gehandhaafd?

De opdracht is gegund aan Connection Systems, dat ook de milieuzone in Amsterdam verzorgt. Het bedrijf uit Venhuizen (Noord-Holland) heeft op dit moment zeven kentekencamera’s in Den Haag. “Dit zijn verplaatsbare systemen die gerouleerd op diverse locaties worden ingezet om te handhaven op de regels rond de milieuzone voor brom- en snorfietsen,” legt Mehmet Duzenli van Connection Systems uit. De camera’s herkennen de nummerplaten van ‘oude’ brommers. Is er geen ontheffing, dan ontvangt de eigenaar automatisch een boete.

 

De uitstootvermindering komt vooral fietsers ten goede

 

Om een vloedgolf van verkeersbonnen te voorkomen, worden overtreders de eerste drie maanden ontzien. Tot maart ontvangen zij een waarschuwingsbrief. In de vier maanden dat Amsterdam haar inwoners aan de milieuzone liet wennen, werden zo’n drieduizend waarschuwingen aan brom- en snorfietsers verstuurd.

Helpt dit tegen luchtvervuiling?

Volgens een berekening kan de brommerzone de uitstoot van roet en fijnstof verminderen met respectievelijk 3 en 4 procent. Die bescheiden afname komt vooral fietsers ten goede, stelt wethouder Van Tongeren. Van de verkeersdeelnemers ademen zij relatief veel uitstootgassen in omdat ze zich meer inspannen en het fietspad delen met snorfietsen. Bovendien is de uitstoot van brommers ‘zeer lokaal’, met pieken voor het stoplicht en op het fietspad.

Vanaf juli 2021 moeten ook vuile dieselauto’s en bestelbusjes aan de milieuzone geloven (voor vrachtwagens geldt die al). Die zone beperkt zich tot het centrum tussen de Johan de Wittlaan en het spoor.

Wilt u meer Haags nieuws lezen? Koop dan iedere donderdag de krant DHC. Klik hier voor alle verkooppunten. U kunt ook een (proef)abonnement nemen. U ontvangt DHC 10 weken voor slechts 10 euro.

Standaardportret
Bekijk meer van