Uitstootvrij verkeer in 2030: ‘Je moet niet met een kanon op een mug schieten’

In 2030 zijn auto’s die CO2 uitstoten niet meer welkom in Amsterdam. Die boodschap deed afgelopen week veel stof opwaaien. Wacht Den Haag eenzelfde toekomst?

Door

“Onhaalbaar en onbetaalbaar. Ze denken zeker dat er geldbomen in de Amsterdam staan.” VVD-raadslid Chris van der Helm is heel duidelijk over het plan van de Amsterdamse wethouder Sharon Dijksma (PvdA, luchtkwaliteit) om in 2030 alleen nog uitstootvrije auto’s toe te laten in de hoofdstad: “Verschrikkelijk.” Groep de Mos-collega René Oudshoorn is het met hem eens: “Hier is niet goed over nagedacht. Denk aan mensen die nu auto’s kopen van duizend euro. Daar heb je echt geen elektrisch exemplaar voor.” Het gaat allemaal te ver, vindt Van der Helm: “Je moet niet met een kanon op een mug gaan schieten.”

Opvallend is het verschil met de andere twee partijen uit het collegebestuur. D66’er Dennis Groenewold: “Wij hebben in het klimaatpact én in het collegeakkoord gezegd dat we in 2030 klimaatneutraal willen zijn. Nou, dat gaat je niet lukken met benzineauto’s. Dus eigenlijk hebben we dezelfde ambitie als Amsterdam.”

Maarten de Vuyst (GroenLinks) is het daarmee eens. “In Oslo, Parijs en Brussel worden ook dit soort dingen besproken.” Beiden merken op dat ook de VVD het klimaatpact ondertekende.

Behalve duurzaamheid speelt gezondheid een belangrijke rol in het plan van de hoofdstad. Amsterdammers leven gemiddeld 13 maanden minder door vieze lucht. Vandaag spreekt de gemeenteraad met wethouder Liesbeth van Tongeren (GroenLinks, energietransitie) over de Haagse luchtkwaliteit.

Op de agenda staat de rapportage van de afgelopen vier jaar. Het goede nieuws is dat Den Haag inmiddels voldoet aan de maximale Europese normen voor bijvoorbeeld fijnstof. Echter, de ambitie uit het collegeakkoord is om de (flink stengere) normen van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) te halen. Janneke Holman (PvdA): “De Europese normen zijn een politiek compromis. Die van de WHO gaan écht over gezondheid.”

Milieuzone

Hoewel zeker de helft van het stadsbestuur eigenlijk ook in 2030 geen ‘vieze’ auto’s meer in de stad wil hebben, is het nog maar de vraag wat dat concreet betekent. Alle vier de partijen die in het college zitten, wijzen naar het rijk. “We gaan in elk geval niet op de troepen vooruitlopen,” zegt Oudshoorn. Hij gruwelt van het plan van de PvdD om de noodtoestand uit te roepen vanwege het klimaat.

 

We hebben hier eigenlijk dezelfde ambitie als in Amsterdam
Dennis Groenewold

 

De eerste kwestie die gaat spelen is de milieuzone, een gebied in het centrum waar bepaalde voertuigen geweerd worden. Traditioneel een lastig onderwerp in Den Haag. Staatssecretaris Stientje van Veldhoven (D66, Infrastructuur) liet in een brief weten dat wat haar betreft elke stad vanaf 2020 een milieuzone invoert waarin zij dieselauto’s weren die óf 15 óf 20 jaar oud zijn. Benzineauto’s kunnen wel nog naar binnen en de steden bepalen zelf hoe groot de zone is. Groenewold zegt erover: “Wat mij betreft gaat Den Haag voor de strengste optie.” Oudshoorn wil de luchtkwaliteit eerst verbeteren door een betere doorstroming van het autoverkeer. “Op de Zuid-Hollandlaan sta je bij elk stoplicht een paar minuten stil.”

In Amsterdam gaat het ook niet allemaal in één keer. Holman: “Elke twee of drie jaar wordt er een stap gezet. Zoals het instellen van een gebied waar vervuilende touringcars niet meer mogen komen in 2022. Ze gaan ook schone auto’s voorrang geven bij parkeervergunningen.”

Omslag

Mensen en bedrijven verleiden tot duurzame maatregelen is tot nu toe ook het beleid in Den Haag. Denk aan sloopregelingen en subsidie voor laadpalen. De Vuyst: “Dat was prima voor de fase waarin we zaten. Maar er komt een omslagpunt aan, we moeten dingen gaan verplichten. Wil je over een paar jaar een taxistandplaats in de stad? Dan moet je een emissieloze auto hebben.” Welke concrete stappen er deze collegeperiode genomen worden, moet nog blijken. De Vuyst en vele andere raadsleden verwachten nog dit jaar van de wethouder een nieuw plan om de luchtkwaliteit te verbeteren.

De Vuyst: “We moeten eerlijk zijn. In 2030 moet het verkeer emissieloos zijn. Dat is een duidelijke stip op de niet zo verre horizon.” Groenewold benadrukt: “We zullen zien wie er dan in het college zit.”

Voor actuele luchtkwaliteit-metingen: www.luchtmeetnet.nl

Pasfoto Mieke
Bekijk meer van