‘Den Haag is rijp voor een mondkapje’

Immateriële waarden staan voorop bij de Partij voor de Dieren. Lijsttrekker Christine Teunissen wil écht werk gaan maken van het milieu. “Er zit een grens aan de groei van de stad.”

Door

Geen geld voor Rotterdam-The Hague Airport en het uitbreidingsplan voor Madurodam wordt teruggedraaid. Als de Partij voor de Dieren het voor het zeggen krijgt, gooit Den Haag op veel punten het stuur om. Dat blijkt uit het verkiezingsprogramma ‘Plan B’ dat de partij donderdag 11 januari presenteerde. “Een radicale omslag,” zegt lijsttrekker Christine Teunissen, die vooral af wil van het allesomvattende streven naar economische groei. “Het is een soort geloof geworden. Neem D66 die meer reuring in de stad wil en meer toerisme. Op een gegeven moment hebben we gewoon geen ruimte meer. Al die extra mensen betekenen meer druk op de infrastructuur, op de lucht, op het groen. De meeste politici zetten kortetermijnbelangen van mensen centraal. Wij zeggen: nee, het gaat om de belangen van de planeet.”

Waar de meeste partijen strategieën presenteren om de groei van de stad in goede banen te leiden, wil Teunissen die groei aan de kaak stellen. “Het is volgens ons geen voldongen feit.” De groei kan volgens de lijsttrekker ook worden teruggedrongen. Door bijvoorbeeld niet meer actief allerlei bedrijven naar de stad te trekken (behalve als ze de kringloopeconomie aanhangen) of zo nadrukkelijk de wens uit te dragen om een studentenstad te worden. “Verdichten kan, er zijn nog genoeg leegstaande gebouwen die we kunnen omvormen tot woningen. Maar het mag niet ten koste gaan van de leefbaarheid in de stad.” Waar al die mensen dan heen moeten? “Grote steden zouden afspraken moeten maken met krimpregio’s. Niet de leraar uit Zeeland hierheen halen, maar zorgen dat daar meer vraag ontstaat.”

Daden

De milieuzone in het centrum moet worden uitgebreid, er komen geen nieuwe wegen. Teunissen is blij met het Haags klimaatpact, maar zegt: “Nu gaat het om daden. Kijk naar de luchtkwaliteit. Den Haag is rijp voor een mondkapje.” Behalve voor milieu en dierenwelzijn is er in het programma ook aandacht voor zorg, onderwijs en lokale democratie. Kleine bedrijven krijgen van Teunissen een verzekering als ze mensen met een beperking aannemen.

De partij kan, gebaseerd op de Tweede Kamerverkiezingen, rekenen op ruim twee zetels (nu is dat er één) in de Haagse raad. Teunissen is zeker bereid om mee te onderhandelen, maar compromissen sluiten? “Nee, we houden vast aan onze idealen.”

10 punten uit het verkiezingsprogramma

  1. In groen wordt niet gebouwd.
  2. In Den Haag worden geen ballonnen of lampionnen opgelaten.
  3. Eigen bijdragen in de zorg zijn zo laag mogelijk.
  4. Musea zijn ten minste één dag in de week gratis toegankelijk.
  5. Al het gemeentelijk vastgoed (scholen, theaters) zijn energieneutraal in 2025.
  6. Mogelijkheid voor raadgevend referendum bij belangrijke besluiten.
  7. Uiterlijk in 2030 is Den Haag afvalvrij.
  8. Meer tappunten voor drinkwater op drukke plekken.
  9. Speciale aandacht voor betaalbare huisvesting voor kwetsbare groepen.
  10. Milieuzone wordt uitgebreid.

 

 

Pasfoto Mieke
Bekijk meer van