Van het gas af om geld te besparen

Nooit meer het gas per ongeluk aan laten staan en wel schonere lucht in huis. Nog dit jaar krijgen 1000 Hagenaars de mogelijkheid om voordelig over te stappen op inductie koken. Dat hebben netbeheerder Stedin en de gemeente afgesproken.

Door

Nieuwbouwhuizen mogen landelijk sinds 1 juli 2018 al geen gasaansluiting meer hebben. Maar de gemeente Den Haag wil dat bouwprojecten die voor die datum een vergunning kregen eveneens zonder gasleidingen kunnen.

In de stad zijn er ook nog zo’n 5000 woningen waar alleen nog gas gebruikt wordt om op te koken. Voor het verwarmen van de huizen worden andere bronnen gebruikt. Wethouder Liesbeth van Tongeren (GroenLinks, duurzaamheid) wil déze huishoudens aanmoedigen om over te stappen op inductie. Daartoe is een intentieovereenkomst gesloten met netbeheerder Stedin: ‘Oogsten van laaghangend fruit in de warmtetransitie.’

Goedkoper

Uit onderzoek van Stedin blijkt dat het voor deze groep huishoudens goedkoper is om over te stappen op inductieplaten in de keuken. Of je nu alleen kookt met gas of ook je huis ermee verwarmt, de vaste lasten voor het gasnet zijn hetzelfde, legt David Peters, Chief Transition Officer bij Stedin, uit. Als een grote groep collectief inductie gaat gebruiken, hoeft het net in die buurt niet vervangen te worden. Bovendien wordt de luchtkwaliteit in huis beter én, benadrukt Van Tongeren, wordt de kans op ongelukken kleiner omdat het gas niet meer zomaar aan kan blijven staan.

In de verklaring staat dat nog dit jaar 1000 Hagenaars een aantrekkelijk aanbod krijgen om collectief over te stappen op inductie.

Schaken

Eerder deze maand presenteerde Van Tongeren haar kadernota Duurzaamheid. Duidelijk is dat de gemeente moet schaken op verschillende borden om de doelstelling van klimaatneutraal in 2030 te halen. Daarvoor moet de GroenLinks-wethouder intensief samenwerken met haar collega’s.

Een belangrijke stap werd deze maand gezet door Boudewijn Revis (VVD, wonen). Den Haag voert namelijk als eerste gemeente een puntensysteem in voor groen en natuur inclusief bouwen. Dat houdt in dat de gemeente bij een nieuwbouwproject een bepaald aantal punten eist of wenst. De projectontwikkelaar kan verschillende maatregelen nemen om die punten bij elkaar te verdienen. Denk aan een biodivers dak (3 punten) of insectensteen (1 punt).

natuurinclusief bouwen

Voorbeeld van natuurinclusief bouwen door DS Landschapsarchitecten.

Het systeem wordt gefaseerd ingevoerd. Bij projecten waar het nog niet als een verplichting geldt, zal het als wens worden opgenomen in de plannen.

Pasfoto Mieke
Bekijk meer van